Hållbarhet

Tillsammans för minskat matsvinn

Varje år slängs hundratusentals ton mat helt i onödan, både i svenska hushåll och matbutiker. Inom Axfoodkoncernen jobbar vi hårt för att förebygga och minska matsvinn, bland annat genom Matmissionen och Willys kampanj Svinnsmart.

Matsvinn är livsmedel som framställs för att ätas, men som av olika anledningar kastas eller förstörs. Totalt går ungefär en tredjedel av all mat som produceras i världen förlorad. I Sverige handlar det om drygt 500 000 ton matsvinn per år, enligt Naturvårdsverket. Det vill säga cirka 49 kilo per person. Det är ett stort slöseri – att producera, transportera, förädla, lagra och tillaga råvaror för att sedan låta dem hamna i soporna.

Gemensamt ansvar

Enligt FN behöver världens matsvinn halveras innan 2030. Både livsmedelsindustrin och hushållen måste tänka och agera hållbart för att alla ska ha tillgång till bra mat, idag och i framtiden.

En stor del av matsvinnet beror på att västvärldens konsumenter köper för mycket mat – var femte matkasse som bärs hem hamnar i soporna.

Tidiga insatser i förebyggande syfte

Vi analyserar Axfoods inköp och hur kunderna handlar i butik. Det gör att vi kan optimera inköp och leveranser till butikerna och förebygga och minska svinn. Men mycket kan bli bättre. Till exempel försöker vi hitta systematiska metoder för att sälja ut varor som närmar sig bäst före-datum.

Axfood deltar i utvecklingsprojektet Förpackningssystem för minskat matsvinn. Här kartlägger vi svinn i hela värdekedjan; hur mycket det rör sig om och vad svinnet beror på. Målet är utveckla nya förpackningslösningar. Förpackningen gör nämligen mycket för att bevara maten, och därmed för att minska svinnet.

Minskat svinn med rätt förpackning

Förpackningens utformning spelar stor roll. Därför har vi egna förpackningsutvecklare på Axfood som gör ett viktigt jobb med att se över förpackningarna för våra egna varor. Genom att exempelvis minska mängden luft i en förpackning kan fler artiklar rymmas per pall i transporten, vilket skapar en mer effektiv transportlösning.

Svinn som gör gott

Det svinn vi inte lyckas förebygga vill vi hantera på bästa sätt. Våra butikskedjor samarbetar med kyrkor och välgörenhetsorganisationer – på så vis når många varor behövande organisationer och människor. Det handlar om varor som inte kan säljas i våra vanliga butiker, exempelvis på grund av skadade förpackningar, eller varor nära bäst före-datum. I dag har närmare ett hundratal butiker och lager pågående samarbeten.

”Tillsammans med Stockholms Stadsmission har Axfood startat Matmissionen, Sveriges första sociala matbutik som minskar vårt eget matsvinn och samtidigt underlättar för personer i ekonomisk utsatthet.”

Tillsammans med Stockholms Stadsmission startade Axfood Matmissionen, Sveriges första sociala matbutik. Matmissionen minskar Axfoods matsvinn och underlättar för personer i ekonomisk utsatthet. Även här är varorna sådana som är nära eller precis har passerat bäst före-datum, eller som av andra skäl inte kan säljas i Axfoods butiker.

Vår butikskedja Hemköp samarbetar med appen Karma för att minska matsvinnet. Bra mat med kort hållbarhet säljs genom appen till ett nedsatt pris. Under våren 2018 var över 50 Hemköpsbutiker anslutna till Karma vilket innebär att Hemköp är den största butikskedjan i appen. 

Vägledning för konsumenter

Det största matsvinnet uppstår faktiskt i våra hem. Samtidigt går det att minska svinnet med ganska enkla medel. Axfood inspirerar och hjälper kunderna att planera och ta hand om maten på nya sätt. "Tillsammans minskar vi matsvinnet" är vår broschyr med fakta, tips och råd om hur vi minskar matsvinnet i hemmen.

Willys kampanj #Svinnsmart uppmuntrar kunder att köpa varor med kort datum genom att sänka priserna. Willys ambition är att halvera sitt matsvinn inom fem år.

Svinn i samhällsdebatten

I rapporten Mat 2030 uppmanar vi politiker och beslutsfattare att anta ett nationellt mål att halvera matsvinnet. Vi vill också att vår bransch ska bli bättre på att upplysa konsumenter om hur man kan hantera och tillaga mat för att minska svinnet.