Hållbarhet

Framåt för svenska mervärden

Sverige erbjuder riktigt bra mat, framställd med omsorg om både djur och natur. Axfood lyfter svenska mervärden genom att utöka vårt sortiment med varor från Sverige och genom att bilda opinion om svensk livsmedelsproduktion.

Några av våra tydligaste svenska mervärden är hög livsmedelssäkerhet, god djuromsorg, tuffa miljökrav och låg antibiotikaanvändning. Inte minst har Sverige en av världens mest omfattande djurskyddslagar. Här ingår bland annat beteskravet för kor och sparsam användning av antibiotika.

Det finns stor potential i det svenska jordbruket och bland svenska producenter, stora som små. Kundernas växande efterfrågan på svensk mat leder till ännu fler innovativa varor i våra butiker – toppen tycker vi!

Från Sverige-märkning guidar

Det ska vara tydligt var maten kommer ifrån och enkelt att välja svenskt. Sedan 2016 finns den branschgemensamma märkningen Från Sverige. Svenskmärkningen är viktig, den underlättar för kunderna och ökar dessutom producenternas möjligheter att få betalt för sina mervärden.

Axfood är en av initiativtagarna till Från Sverige och har idag över 350 egna varor med märkningen. Vi satsar framför allt på Garants sortiment där vi premierar svenska råvaror. Ambitionen är att Från Sverige-märka så många Garant-varor som möjligt. Samtliga mejerivaror från Garant innehåller enbart svenska råvaror och allt färskt kött från Garant kommer från svenska gårdar. 

Vi jobbar tillsammans med svenska producenter för att kunna erbjuda mycket svenskproducerad mat i våra butiker. Ett exempel är samarbetet med odlare för att kunna sälja svenska äpplen under så stor del av året som möjligt.

”Vi vill utveckla den svenska livsmedelsproduktionen för en blomstrande landsbygd och bättre arbetsvillkor i produktionsledet. ”

Satsning på Sverige – även i samhällsdebatten

Av flera skäl driver Axfood också värdet av de svenska mervärdena i samhällsdebatten. Vi vill utveckla den svenska livsmedelsproduktionen för en blomstrande landsbygd och bättre arbetsvillkor i produktionsledet. Vi ser att innovation och utveckling är avgörande för en konkurrenskraftig svensk livsmedelsproduktion. Det ligger en enorm potential i förädlade produkter som kan generera arbetstillfällen och exportintäkter.

Svenskproducerad mat är ett av våra prioriterade områden och vi lyfter även vikten av svenska mervärden i vår rapport Mat 2030. Att värna om svenska mervärden kommer fortsatt att vara ett av Axfoods viktigaste bidrag i samhällsdebatten framöver.