Gå direkt till innehåll

Analytiker och estimat

Estimat levereras av Infront och baseras på uppskattningar gjorda av analytiker som följer Axfood. Analytikernas estimat, prognoser eller andra åsikter representerar inte Axfood eller dess koncernledning.

Även om Axfood delar informationen nedan innebär det inte att Axfood garanterar  eller tar ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad.

Analytiker

Företag Namn Telefonnummer
ABG Sundal Collier Fredrik Ivarsson +46 8 566 286 95
Carnegie Niklas Ekman +46 8 588 686 92
Danske Bank Daniel Schmidt +46 8 568 806 39
DNB Ebba Björklid +44 7794 817986
Handelsbanken Nicklas Skogman +46 8 701 31 28
Kepler Chevreux Magnus Råman +46 8 723 51 74
Nordea Daniel Ovin +46 10 156 56 85
SEB Gustav Hagéus +46 8 522 297 45

Estimat

Axfoodkoncernen, Mkr 2020Q4A 2021Q4E FY2020A FY2021E FY2022E
Nettoomsättning 13 633 16 542 53 696 57 371 66 714
Tillväxt (%) 4,5 21,3 5,8 6,8 16,3
Justerat rörelseresultat 566 628 2 510 2 665 2 801
Marginal (%) 4,2 3,8 4,7 4,6 4,2
Engångsposter 0 89 0 17 -96
Rörelseresultat 566 717 2 510 2 682 2 705
Marginal (%) 4,2 4,3 4,7 4,7 4,1
Resultat efter finansiella poster 535 685 2 394 2 562 2 576
Periodens resultat 423 539 1 908 2 079 2 012
Resultat per aktie, kr 2,02 2,58 9,12 9,94 9,62
Utdelning per aktie, kr - - 7,50 7,66 7,78
Nettoomsättning per segment, Mkr 2020Q4A 2021Q4E FY2020A FY2021E FY2022E
Willys 8 123 8 276 31 793 32 275 33 532
Hemköp 1 656 1 647 6 354 6 214 6 343
Snabbgross 791 923 3 417 3 762 3 953
Dagab 12 310 15 206 48 091 51 785 61 225
Koncerngemensamt 250 258 991 1 053 1 087
Internomsättning -9 496 -9 768 -36 951 -37 718 -39 426
Totalt 13 633 16 542 53 696 57 371 66 714
Rörelseresultat per segment, Mkr 2020Q4A 2021Q4E FY2020A FY2021E FY2022E
Willys 339 357 1 551 1 526 1 601
Hemköp 53 59 229 256 264
Snabbgross 28 37 150 185 199
Dagab 230 259 829 940 999
Koncerngemensamt -85 7 -250 -224 -355
Totalt 566 717 2 510 2 682 2 705
Rörelsemarginal per segment, % 2020Q4A 2021Q4E FY2020A FY2021E FY2022E
Willys 4,2 4,3 4,9 4,7 4,8
Hemköp 3,2 3,6 3,6 4,1 4,2
Snabbgross 3,5 4,0 4,4 4,9 5,0
Dagab 1,9 1,7 1,7 1,8 1,6
Koncerngemensamt -34,0 2,7 -25,2 -21,2 -32,6
Totalt 4,2 4,3 4,7 4,7 4,1

Antal analytiker som bidragit: 8
Senast uppdaterade estimat: 2021-10-27
Äldsta uppdaterade estimat: 2021-10-21

Kommentar
Källa till estimaten är Infront.

Definitioner
A - rapporterat ("actual")
E - estimat (genomsnitt)
FY - helår ("full year")
Resultat per aktie - resultat per aktie före utspädning