Axfoods personalrabatt

Från och med 1 januari 2017 är personalrabatten kortlös. Här finner du information om vem som kan ansöka samt vilka bestämmelser som gäller. Observera att du som ansöker för tillfället behöver skriva under två blanketter (allmänna bestämmelser och intresseanmälan).

Medarbetare inom Axfood kan ansöka om personalrabatt 5% förutsatt att du har:

  • tillsvidareanställning eller 
  • tidsbegränsad anställning 
  • är myndig


och har minst 6 månaders sammanhängande anställningstid vid ansökningstillfället, har rätt att ansöka om att erhålla personalrabatt.

Personalrabatten gäller för medarbetare inom egenägda och handlarägda butiker. (Se Allmänna bestämmelser för detaljerad information).

Medsökande (t ex sambo, partner, maka eller make till Axfoodmedarbetare) kan ansöka om personalrabatt under förutsättning att medsökande är skriven på samma adress som Axfoodmedarbetaren.

Hur ansöker jag om Axfood personalrabatt? 

1) Läs igenom de allmänna bestämmelserna för Axfoods personalrabatt. OBS! Om du accepterar villkoren skriver du under och sänder dessa tillsammans med ansökan till nedanstående adress.

2) Fyll i intresseanmälan Axfood personalrabatt  eller intresseanmälan Hemköp handlarägd butik 


Helägda butiker

Axfood SSC
Medarbetarsupport
551 93 Jönköping

Handlarägda butiker
Hemköpskedjan
Att: Eva Andersson
107 69 Stockholm

Inom 1-2 veckor får du per e-mail eller post en bekräftelse om att ansökan är registrerad. I detta utskick får du även information om hur du kommer igång med att använda personalrabatten. (Du behöver vara medlem i Willys plus och/eller Hemköps bonuskundprogram. Ansök redan idag om du inte redan är medlem!).

Hur ansöker medsökande om Axfood personalrabatt? 

Medsökande som enligt de allmänna bestämmelserna har rätt att ansöka gör detta på samma sätt som huvudsökande (se ovan). 


Information till dig som haft Axfood personalkort 

Personalkortet upphörde att fungera per 31 december 2016. För att få personalrabatt efter detta datum behöver du identifiera dig i kassan på ett av följande sätt:

  • Visa legitimation i kassan (innan betalning genomförs).
  • Betalar via SEQR-appen (som är kopplad till ditt kundbonusprogram i kedjorna)
  • Att i kassan koppla valfritt betalkort till Willys Plus och/eller Hemköps kundbonusprogram


Personalrabatten faller ut på kvittot.

För information och frågor avseende ditt konto hos IKANO Banken besöker du IKANO där du också finner "mina sidor".

Har du frågor vänder du dig till Medarbetarsupporten på 0771-250 250 eller se dokumentlistan nedan med vanliga frågor och svar.

Frågor och svar om personalrabatt