Karriär

Anna gör butiksupplevelsen bättre

Rätt sak på rätt plats underlättar för konsumenten och ökar försäljningen. Avdelningen space management analyserar köpbeteenden för att optimera varornas placering i butik. Där är Anna Jallai teamchef.

Hur är det att vara chef inom Axfoodkoncernen?  

– Jag säger hellre ledare, och det är kul att vara ledare på Axfood. Det är lätt att vara ledare när man har så otroligt vassa och duktiga medarbetare. Jag brinner för att se människor utvecklas. Samtidigt får jag bra stöttning uppifrån. Det är mycket frihet under ansvar och för att vara ett så pass stort företag är det många snabba puckar. Det är nog lite unikt att vi kan agera snabbt trots att vi är en stor koncern. Axfood är verkligen en kul och lärorik arbetsplats, en bra skola även för de som jobbat länge som jag har!

Vad gör ni inom space management? 

– Vår grunduppgift är att underlätta för kunderna att hitta rätt varor. Vi visualiserar butikens sortiment och grupperar varor utifrån logik så det ska vara lätt för kunden att hitta. Varje varukategori görs i genomsnitt om tre gånger per år. Då tar vi bort allt som inte säljer och adderar nytt. Vi bestämmer helt enkelt var varorna ska stå.

”Jobbet är en blandning av hård fakta som utgår från driftsaspekter, vad vi säljer och hur mycket plats som finns, och mjuk fakta kring kundpsykologi.”

Vad bestämmer hur mycket plats en vara får i butiken?  

– Det ligger mycket analys bakom varje varas placering. Vi vill ofta lyfta fram våra egna varumärken som vi är stolta över. Vi har ett avancerat system som visar hur mycket vi säljer av varje vara, vad vi tjänar och hur mycket svinn vi har. Jobbet är en blandning av hård fakta som utgår från driftsaspekter, vad vi säljer och hur mycket plats som finns, och mjuk fakta kring kundpsykologi, hur vi synliggör och guidar till köp och hur kunderna beter sig i butik.

Hur bidrar space management till Axfoods löfte om bra och hållbar mat?

– Det gör vi på många sätt, men att minska svinnet är kanske det viktigaste. Vi har ett bra verktyg som gör att vi kan följa försäljning, svinn och bruttovinst. Att minska mängden mat som slängs är viktigt. Vi hjälper ofta till när sortimentet ska ses över – andelen svinn vägs in och här kan vi bidra med bra underlag.

Bakgrund:

Anna kom till Axfood 2007. Hon har alltid arbetat med mat, från delidisken på B&W under gymnasietiden till Starbucks när hon pluggade i USA. Hon jobbade i tio år som produktutvecklare på McDonald’s och nu har hon varit lika länge inom Axfood. Hon började som kategorichef och blev sedan teamchef för space management.