Karriär

9 jun 2017

Azita är med och minskar butikernas svinn

Azita Elgqvists intresse för logistik föddes när hon jobbade som säljkoordinator i Teheran. Efter flytt till Sverige och logistikutbildning är hon nu chef för autoorder på Axfood.

Hur är det att jobba på Axfood?

– Axfood erbjuder ett dynamiskt och handlingskraftigt arbetsklimat med sunda värderingar som kännetecknar och vägleder oss i vardagen. Vi har roligt på jobbet och ser arbetet som ett ständigt lärande. Jag upplever att mina medarbetare känner sig stolta över sitt arbete och är motiverade. De mår bra och gör sitt yttersta för att bidra till företagets lönsamhet. Det gör mig väldigt glad och stolt. 

– Axfood är ett stabilt och framgångsrikt företag som positionerar sig rätt på marknaden och levererar bra resultat år efter år. Därför känns det extra roligt att jobba på Axfood och tillhöra det vinnande laget! 

Vad är autoorder?

– Autoorder är funktionen inom Axfood för att uppnå ett mer anpassat och automatiserat orderflöde och därmed optimal varupåfyllning i butik. Genom att ha koll på historisk försäljning, prognoser, trend och säsong samt saldorörelse och leveranser i butik, beställs varor automatiskt när saldot närmar sig eller understiger kommande försäljningsbehov. Autoorders primära syfte är att säkerställa att inga varor tar slut och att så lite som möjligt ska behöva slängas. Enkelt sagt: rätt vara på rätt plats vid rätt tidpunkt och till rätt pris. För att få detta att fungera med lager, transport och butik krävs en välplanerad operation 365 dagar om året.

”Vårt arbete gör att butikerna minskar sitt svinn samtidigt som vi håller en hög hylltillgänglighet i butik.”

Hur bidrar autoorder till Axfoods löfte om bra och hållbar mat?

– Vårt arbete gör att butikerna minskar sitt svinn samtidigt som vi håller en hög hylltillgänglighet i butik. Det vi gör är viktigt för koncernens lönsamhet. Autoorder har kallats en av Axfoods mest lönsamma miljöinvesteringar. Inom koncernen eftersträvas ett ökat autoorderflöde. Dessutom, ju högre fyllnadsgrad vi har i våra transporter desto bättre är det för miljön. 

Vad är du stolt över i jobbet?

– Jag är riktigt stolt över mina medarbetare och kollegor. De är ett gäng glada och ambitiösa individer, som är lojala och lösningsorienterade. Det vi gör påverkar många andra, och vi är med och gör Axfood till ett mer lönsamt och hållbart företag. Vi gör skillnad och det känns bra. Jag är också stolt över att jobba på ett företag med hållbarhet i fokus och med en långsiktig syn på att driva affärer.

Bakgrund:

Azita har arbetat på Axfood sedan 2011. Hon har en magisterutbildning i humaniora, språk och kommunikation i Teheran. Efter att ha arbetat på Ericsson i Teheran kom hon till Sverige 2000. Efter jobb i IT-branschen läste Azita en logistikutbildning och började sedan på Ikea och därefter Axfood.