Gå direkt till innehåll
Student

Uppsats eller examensarbete för Axfood

Ska du skriva uppsats eller examensarbete? Inom Axfood gillar vi nya perspektiv och att bli utmanade! Nedan ser du de områden som är aktuella för uppsats- och examensarbeten inom vår koncern.

När vi jobbar med studenter som skriver uppsats eller examensarbete utgår vi från ett affärsmässigt behov. Ämnet ska vara relevant och utvecklande – både för oss och för dig. Om du skriver din uppsats eller gör ditt examensarbete hos oss så får du möjlighet att arbeta med framtidsfrågor samtidigt som du knyter värdefulla kontakter för framtiden.

Vi verkar i en spännande, föränderlig och ständigt aktuell bransch – inom vilken vi vill vara en positiv förändringskraft. Vi uppmuntrar till nytänkande som gör skillnad både för vår egen verksamhet och i samhället.

Är något av våra aktuella ämnen här nedan aktuellt även för dig? Ta då kontakt med vår employer branding-ansvarig Sophie Paus på sophie.paus@axfood.se redan idag! 

Aktuella ämnen

Just nu söker vi dig som vill göra uppsats/examensarbete inom något av följande områden:

Förändringsledning
Vi ska nu införa vår nya metodik för förändringsledning. Hur fungerar det i praktiken? Vad finns det för teori/forskning/best practise kring förändringsledning och kan vi komplettera med den i vår metodik? Vi är även intresserade av förändringsledning på portföljnivå – hur kan man få till det på ett bra sätt?

Användarupplevelse/UX kopplat till både standardsystem och egenutvecklade system
Hur kan vi arbeta med kundcentrerad affärsutveckling och hur kan man forma designprocesser för förvaltning och utveckling i en organisation?

Testverktyg SAP
Testverktyg för PI ger oss en möjlighet att tanka ned meddelanden från produktion och köra dessa meddelanden genom test-PI och jämföra resultatet. Det kan ses som ett bra verktyg för att göra regressionstester.

Övervakning meddelandetrafik SAP
Vi vill undersöka om övervakning med Elasticsearch och Kibana möjliggör en övervakning på meddelandetrafiken genom PI.

Hållbar IT
Hur kan Axfood IT konkret bidra till Axfoodkoncernens hållbarhetsmål? Omvärldsanalys och konkreta förslag inklusive mätetal.

POC på molnplattformar
Testa och jämför olika molnverktyg med varandra. Det involverar att bygga fyra olika integrationer, testa dem och jämföra licensmodell och service för de olika förslagen.

Molnstrategi
Hur sätter vi på bästa sätt en diverserad molnstrategi? Vi tar gärna emot förslag på olika ämnen inom moln.

Hybrid/digitalt arbetssätt
Vad krävs för att få till en hybrid av digitalt och fysiskt? Vilken arbetsmiljö och vilka verktyg behövs? Hur får man möten att fungera bra när vissa är på plats i rummet och andra deltar över Teams?

Innovation i våra egna team
Hur kan vi hjälpa våra team att göra innovation till en del av det dagliga arbetet? Vilka metoder och arbetssätt fungerar bäst?

Omvärldsbevakning inom digitalisering
Omvärldsbevakning/trendspaning kring digitalisering/tech/retail är till nytta för hela vår IT-organisation. Var behöver vi vara om några år?

IT-produkt
Vad är en IT-produkt och hur kan IT definiera en produkt? Kan vi definiera en produkt som en solitär när vår IT-infrastruktur bygger på effektivitet och gemensamt nyttjande av resurser (hårdvara, mjukvara och människor)?

Business Intelligence
Hur kan vi få ut mer effekt av data som är samlat i flera system?