Antibiotika – hur jobbar ni med att minska det totala användandet av antibiotika?

Antibiotikaanvändningen inom köttindustrin är en bidragande orsak till ökad resistens. En avsevärd del av överanvändningen beror på att djur ges stora mängder antibiotika i förebyggande syfte, istället för att de djur som blir sjuka behandlas individuellt. Vi ställer krav vid upphandling så att vi kan välja leverantörer som jobbar med att aktivt minska användandet av antibiotika.

Vi samarbetar med Axfoundation (stiftelse driven av Axel Johnson-koncernen) och har kartlagt användandet av antibiotika hos våra leverantörer.