E-nummer och tillsatser – varför har ni det i era egna varor?

Tillsatser är ämnen som tillförs livsmedel för ett tekniskt ändamål och normalt inte konsumeras som livsmedel i sig. Exempel på livsmedelstillsatser är ämnen som:

  • Ökar hållbarheten: konserveringsmedel och antioxidationsmedel
  • Påverkar konsistensen: emulgeringsmedel, stabiliseringsmedel och förtjockningsmedel
  • Ger färg till ett livsmedel: färgämnen

Endast livsmedelstillsatser som är godkända av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd får användas i livsmedel, vilka kännetecknas av att de har ett så kallat E-nummer. Tillsatser som ingår i våra egna varor ska alltid kunna motiveras. Genom ingrediensförteckningen kan du som konsument tydligt se vilka tillsatser som används och vilken funktion de har i produkten. Axfood följer Livsmedelsverkets föreskrifter över godkända tillsatser och i vilka livsmedel de får användas. I vissa fall har vi en mer restriktiv hållning, till exempel tillåter vi inte så kallade azofärger i våra livsmedelsprodukter.