Honung – finns det risk att honungen från Eldorado är utspädd?

Nej, den ska inte vara utspädd. Eldorados flytande honung har analyserats och resultatet visar att den innehåller rätt komposition, det vill säga att den innehåller honung som inte är utspädd med exempelvis socker.