Märkningar – hur förhåller sig Axfood till KRAV och EU-ekologiskt när det gäller egna varor?

KRAV har högre krav gällande djuromsorg, så därför väljer Axfood att ha KRAV-godkänt kött under eget varumärke i butikerna i första hand. För spannmål och andra livsmedel anser vi att EU-ekologiskt och KRAV har likvärdiga krav.

Läs om de vanligaste märkningarna du hittar i våra butiker