Såklart – vad menas med att Såklarts produkter koldioxid-kompenseras?

Genom Såklart vill vi ta ansvar för en hållbar värld. En stor klimatbov är de utsläpp av koldioxid som förstärker växthuseffekten. Därför kompenserar vi för de utsläpp av koldioxid som produktionen och transporten av dessa produkter medför. Detta gör vi genom att se till att utsläppen minskar lika mycket någon annanstans – ofta i utvecklingsländer där det finns stor potential att bidra till en hållbar utveckling.

Axfood kompenserar för utsläppen från Såklart-serien genom att bidra till ett projekt i Malawi. Genom att bygga brunnar får befolkningen tillgång till rent vatten och slipper koka vattnet genom att elda stora mängder ved. På så sätt minskas överproduktionen av växthusgaser, samtidigt som det bättrar hälsan för människorna i Malawi.

Att utsläppen minskar säkerställs av organisationen The Gold Standard, som arbetar tillsammans med bland annat WWF, Världsbanken och FN:s klimatkonvention för att försäkra sig om att utsläppsminskningarna genomförs. Såklart är produkter som bryr sig om miljön, bryr sig om dig och framför allt bryr sig om nästa generation.