Såklart – varför använder ni retur- och förnyelsebar plast i Såklart-serien?

Returplast tillverkas till stor del av den plast som vi konsumenter källsorterat. Ett problem med vissa plastsorter (framför allt PET om den hamnar utanför PANT-systemet) är att efterfrågan på den källsorterade plasten (returplasten) är låg, vilket kan leda till att den bränns upp. Genom att använda returplast bidrar Axfood till ökad efterfrågan och att plasten får ett nytt liv innan den går till förbränning.

För vissa plastförpackningar har det inte varit möjligt att välja returplast. Då har vi istället valt plast tillverkad av förnybar råvara, till exempel sockerrör eller majs.