Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Soja - hur mycket soja konsumerar vi i Sverige och varifrån kommer den?

För att kunna uppskatta hur mycket soja vi konsumerar i Sverige behöver vi dela upp vår konsumtion i (1) soja vi ger till livsmedelsproducerande djur via foder, (2) soja vi konsumerar via livsmedel och (3) soja som vi konsumerar indirekt via de kött- och mejeriprodukter vi importerar till Sverige och där djuren i andra länder har fått soja i sitt foder.

År 2018 importerade Sverige 204 000 ton soja var av 140 000 ton var certifierad soja från ProTerra, 40 000 ton var ekologiskt odlat och 22 000 ton täcktes av Sojadialogens verifikat för kanadensisk soja. De resterande två ton soja, som inte går att spåra till ansvarsfull produktion kommer från Ukraina och täcks av foderindustrin med RTRS-krediter. Sojan som importeras ges till livsmedelsproducerande djur här i Sverige och konsumenter kan därför känna sig trygga med att svenskt producerade kött-, ägg- och mejeriprodukter är framtagna med ansvarsfullt producerad soja i fodret till djuren.

En betydande del av den svenska konsumtionen av soja sker indirekt via importerade livsmedel.  Inom Sojadialogen pågår ett arbete med att utifrån den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel räkna fram vilka ungefärliga volymer det kan röra sig om.  Det finns heller ingen fullständig spårbarhet av den indirekta sojan vi i Sverige konsumerar via importen av kött- och mejeriprodukter. Sojadialogens medlemmar tar däremot ansvar för delar av denna soja genom att kompensera volymerna via RTRS-krediter. Att köpa RTRS-krediter innebär att företagen kompenserar för sojan och balanserar sitt ”soja-fotavtryck” genom att direkt stötta producenters utveckling mot ansvarsfullt producerad soja. För att räkna ut sitt ”sojafotavtryck” använder företagen schablonsiffror som räknar ut hur mycket soja som har gått åt för att producera ett visst livsmedel.

Den soja som används för svensk foderproduktion kom under 2018 till största delen (ca 80%) från Brasilien och Kanada men även, utifrån tillgång, från östra och södra Europa och Asien.  Den brasilianska sojan är Proterra-certifierad och kommer i första hand från områden i Mato Grosso där ingen avskogning skett sedan 2000. I Kanada kommer sojan enbart från delstaterna Ontario och Quebec.