Soja - varifrån kommer sojan som konsumeras i Sverige?

Den soja som används för svensk foderproduktion kom under 2018 till största delen (ca 80%) från Brasilien och Kanada men även, utifrån tillgång, från östra och södra Europa och Asien.  Den brasilianska sojan är Proterra-certifierad och kommer i första hand från områden i Mato Grosso där ingen avskogning skett sedan 2000. I Kanada kommer sojan enbart från delstaterna Ontario och Quebec.