Kött – varför säljer ni billigt utländskt kött?

Utbudet av svenskt kött är begränsat och som en stor dagligvaruaktör i Sverige behöver vi köpa kött från andra länder. Samtidigt anser vi att flera EU-länder behöver höja sina krav på djurskydd. Därför arbetar vi med att lyfta den typen av frågor i vårt arbete inom positiv samhällspåverkan. Vår ambition är att erbjuda en stor andel svenskproducerat kött i våra butiker. Exempelvis är allt färskt kött från Garant producerat i Sverige. Vi ser att svensk livsmedelsindustri har stora möjligheter att driva på hela branschen genom att fortsätta ställa höga krav på djurens välmående och vara en god förebild för omvärlden.