Logotype 2018 i korthet

Delad glädje för bra och hållbar mat

Framgångsrikt 2018 med ökade marknadsandelar och ökad lönsamhet

Enastående utveckling inom Willys och Axfood Snabbgross

Första steget inom automatiserad lagerhantering

Vd har ordet

”Under 2018 har vi levererat på våra strategiska prioriteringar. Sortimentet har utvecklats och våra kedjor har stärkt sina positioner på marknaden.
Vår omnikanalupplevelse är sammanhållen och det digitala kundmötet har stärkts samtidigt som e-handeln rullats ut. Vårt första automatiserade lager är invigt och vi arbetar för att effektivisera verksamheten ytterligare genom ökad digitalisering."

Klas Balkow
Vd och koncernchef

Nyckeltal

Nettoomsättning

48 085Mkr

Nettoomsättning, Mkr
50,00040,00030,00020,00010,000
0
38 484
41 247
43 355
45 968
48 085
20142015201620172018

Rörelseresultat

2 025Mkr

Rörelseresultat, Mkr
2,2502,0001,7501,5001,2501,000750500250
0
1 447
1 760
1 902
1 886
2 025
20142015201620172018

Rörelsemarginal

4,2%

Rörelsemarginal, %
54321
0
3,8
4,3
4,4
4,1
4,2
20142015201620172018

Utdelning per aktie, föreslagen

7,00kr

Ordinarie utdelning per aktie
7654321
0
4,25
5,00
6,00
7,00
7,00
20142015201620172018*
* Föreslagen utdelning

Klimatpåverkan

-78%Jämfört med basåret 2009

Klimatpåverkan - koldioxidutsläpp
CO2
100,00075,00050,00025,000
0
98 838
26 653
20 761
16 008
22 195
-73
-79
-84
-78
%
0-25-50-75
-100
20092015201620172018
CO2-utsläpp
%, Förändring mot basår 2009

Jämställdhet

31%Andel kvinnor på ledande positioner

Jämställdhet - andel kvinnor på ledande positioner, %
3530252015105
0
26
30
32
30
31
20142015201620172018

Strategi

För att bli ledande inom bra och hållbar mat arbetar Axfood efter en strategi som består av tillväxtfrämjande prioriteringar och effektivitetshöjande områden. Därtill kommer ett stort fokus på våra medarbetare som ser till att verksamheten utvecklas i enlighet med strategin.

Tillväxt

Effektivitet

Medarbetare

Kunderbjudande

Vi ska erbjuda våra kunder ett attraktivt, effektivt, brett och prisvärt sortiment.

Kundmöte

Vi ska genom våra varumärken och format tillgodose våra kunders olika behov – oavsett var, när och hur kunden möter oss.

Expansion

Vi ska växa på nya och befintliga marknader genom etablering av butiker och utveckling av nya segment, kategorier och tjänster.

Varans väg

Vi ska driva en hållbar varuförsörjning med hög effektivitet och kvalitet genom hela kedjan.

Arbetssätt

Vi ska utveckla en innovativ, kundorienterad och förändringskraftig organisation där effektivitet och kostnadskontroll är i fokus.

Medarbetare

Vi ska attrahera, rekrytera och utveckla branschens bästa medarbetare.

Kultur och kärnvärden

Hållbarhet och samhällsengagemang

Bra och hållbar mat

Dagens konsumenter är medvetna. De vill ha varor som är bra för hälsan, samtidigt som de månar om djuren, klimatet och människorna i produktionen.

Svenska
varor

Axfood har idag 1 046 svenskmärkta produkter i sortimentet, varav 356 är egna varor. För att stötta bönderna efter sommarens torka lyfte Axfood under hösten fram svenskproducerade varor i butikerna med tydliga skyltar om varans ursprung.

Vegetariska
varor

Utbudet av vegetariska varor har under året breddats med många nya innovativa artiklar. Axfoods egna varumärke Garant lanserade 40 nya vegetariska varor, till exempel den veganska burgaren med en köttig textur som blöder av rödbetssaft.

Ekologiska
varor

Axfoods försäljning av ekologiska varor har ökat under flera år. Under 2018 stabiliserades efterfrågan något och utgör 6,6 procent av försäljningen. Inom Axfood varierar antalet ekologiska artiklar mellan 1 000–1 700 per matkoncept.

Djuromsorg

Axfood satsar på ansvarsfullt producerat kött som i stor utsträckning är svenskt. Landets bönder har en lång tradition av god djuromsorg som ger friska djur, låg antibiotikaanvändning och säkra livsmedel. Kött där antibiotika använts i tillväxtfrämjande syfte säljs över huvud taget inte i Axfoods butiker. Allt kött från egna varor ska dessutom ha en tredjepartscertifiering av djurskydd.

Segment­översikt

Axfood är en ledande koncern inom dagligvaruhandel i Sverige och en familj av särskiljande matkoncept som samverkar. Tillsammans nås fler än fyra miljoner kunder varje vecka. Kundmöten sker i fler än 300 egenägda butiker, e-handel och cirka 900 samverkande butiker.

Willys

Eurocash

59

Hemköp

Tempo

11

Axfood
Snabbgross6

Dagab

Mat.se, Middagsfrid,
Apohem och Urban Deli

34

Andel av koncernens rörelseresultat, obeaktat koncerngemensamt resultat

Sveriges billigaste matkasse

Segmentet Willys omfattar lågpriskedjorna Willys och Eurocash. Willys är Sveriges ledande lågpriskedja med 200 butiker. Willys och Eurocash visade 2018 en fortsatt stark utveckling, både försäljnings- och lönsamhetsmässigt.

Nettoomsättning, Mkr

27 066

Tillväxt

6,5%

Rörelsemarginal

4,4%

Hållbar matglädje

Hemköp erbjuder ett prisvärt och brett sortiment med ett stort utbud av färskvaror. Kedjan ska inspirera kunderna till hållbar matglädje och underlätta att hitta bra måltidslösningar. Året som gick summeras med en tillväxt i linje med marknaden, men något lägre lönsamhet än föregående år.

Nettoomsättning, Mkr

6 403

Tillväxt

3,3%

Rörelsemarginal

3,5%

Sveriges bästa restaurang­grossist

Axfood Snabbgross är koncernens restauranggrossist med en kundbas inom restaurang, snabbmat och kafé. I 24 egenägda butiker och näthandel erbjuds personlig service, tillgänglighet och kvalitet. 2018 växte segmentet med 9 procent och redovisar en stabil lönsamhet.

Nettoomsättning, Mkr

3 241

Tillväxt

8,6%

Rörelsemarginal

3,7%

Effektiv och innovativ verksamhet

Supportbolaget Dagab ansvarar för sortiment, inköp och logistik för Axfoods alla marknadskoncept samt för övriga företagskunder. Under 2018 ökade Dagabs totala försäljning med 3 procent. Lönsamheten var i linje med föregående år.

Nettoomsättning, Mkr

42 456

Tillväxt

3,2%

Rörelsemarginal

1,6%

En bättre vardag där alla kan dela glädjen för prisvärd, bra och hållbar mat.