Axfood i Almedalen 2019

Under Almedalsveckan finns flera nyckelpersoner från Axfoodkoncernen på plats. Vid förfrågningar om paneldeltagande vänligen kontakta Håkan Björklund på hakan.bjorklund@axfood.se eller 08-553 992 28. Vi ses i Visby vecka 27!

axfood_almedalen.jpg

Här hittar ni Axfoods representanter under Almedalsveckan 2019:

30 juni 2019

Framtidens mat – hälsokälla eller klimatbomb?

30/6 2019 16:00-16:45, Dagens Nyheters tält, Strandvägen 4.1

År 2050 beräknas vi vara 10 miljarder människor och alla behöver mat som mättar och främjar hälsa. Samtidigt är den odlingsbara ytan begränsad och klimatet hotat. Hur ska maten räcka till alla? Och hur ska en ökad produktion av mat ske med hänsyn till hälsan, klimatet, naturen och kulturen?

Läs mer om programmet >

Kan tillväxt kombineras med hållbarhet och vilka krav ställer det på livsmedelsbranschen?

30/6 2019 17:15-18:30, Kapitelhusgården, S:t Drottensgatan 8

Enligt den nationella livsmedelsstrategin ska svensk livsmedelsproduktion växa, skapa jobb och bidra till en hållbar utveckling av hela landet. Kan företagen växa på ett hållbart sätt, hur kan forskning och innovation stimuleras för att utveckla nya möjligheter och vilket ansvar har myndigheterna?

Läs mer i programmet >

 

1 juli 2019

Klimatomställningen – nya affärsmöjligheter och nya geopolitiska risker

1/7 2019 08:30-10:00, Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4

Hur navigerar vi i en alltmer komplex värld där lösningarna till klimatomställningen samtidigt innebär nya geopolitiska risker? Hur gör vi transformationen hållbar och attraktiv? Hur kan vi utnyttja möjligheterna och undvika riskerna?

Läs mer i programmet >

Kan innovation lösa klimatutmaningen?

1/7 2019 11:00-12:15, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Hur kan innovation hjälpa oss att ställa om samhället så att vi klarar klimatutmaningen?

Läs mer i programmet >

Inga onda cirklar – rätt förutsättningar för en cirkulär ekonomi

1/7 2019 13:00-14:00, Restaurang Italienaren, Hästgatan 2

Vad mer än investeringar behövs för att bädda för en fortsatt positiv utveckling av den cirkulära ekonomin – i kommunerna, på nationell nivå och i näringslivet?

Läs mer i programmet >

En flytande start – klimatomställningen av tunga transporter

1/7 2019 16:00-17:00, Restaurang Italienaren, Hästgatan 2

Hur behöver marknadsförutsättningarna se ut för en fortsatt progressiv utveckling både till sjöss och för tunga transporter på land? Hur ser marknadsutvecklingen ut och vad är affärskritiska faktorer enligt branscherna?

Läs mer i programmet >

 

2 juli 2019

Hur löser vi sopsorteringens gordiska knut?

2/7 2019 08:30-10:00, Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4

Liksom den gordiska knuten är ökad sopsortering en utmaning och en invecklad uppgift som kan lösas genom drastiska åtgärder. Ny teknik, nya affärsmodeller, bättre styrmedel och ökat samarbete i hela värdekedjan är kritiska komponenter för ökad insamling och återvinning.

Läs mer i programmet >

Vad tycker företagsledare om klimatet?

2/7 2019 10:30-11:30, Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4

Politiker frågar vd:arna sina vassaste frågor kopplat till klimatet. Menar vd:arna allvar med sitt klimat- och hållbarhetsengagemang? Vad driver dem till att agera? Vems ansvar är klimatet egentligen? Är det verkligen lönsamt med klimatarbete?

Läs mer i programmet >

Eko, vego och klimatet

2/7 2019 12:00-12:45, Donners Brasserie, Donners plats 3

Vad gör handeln för att lyfta varor som är hållbara? Varför slutar butikerna inte bara att sälja exempelvis importerat kött och palmolja? Vilket kött är det bästa valet om man väljer att äta kött? Varför finns det så få ekologiska vegolivsmedel?

Läs mer i programmet >

Vem betalar vattenpriset för vår konsumtion? – Livsmedel och textilier

2/7 2019 13:00-14:00, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Att vara ansvarstagande konsument är en utmaning. Hur ska jag äta, resa, klä mig? Vilka läkemedel kan jag använda utan att spä på hormoner och bidra till antibiotikaresistens? Hur hänger vattnets roll i värdekedjan ihop med utmaningar för klimat, hälsa och jämställdhet?

Läs mer i programmet >

En plan för ett cirkulärt Sverige

2/7 2019 13:30-14:30, Korsgatan 6

Sverige saknar den nationella plan för cirkulär omställning som bland andra Finland och Holland redan har. Finns det en plan om en plan också för Sverige och vad ska den i så fall omfatta?

Läs mer om programmet >

Brödbusar är vi allihopa, allihopa, allihopa – du med

2/7 2019 14:00-14:50, Narvas trädgård, Strandgatan 15B

80 000 ton bröd transporteras varje år från bagerierna till butiker, restauranger, storhushåll och till våra hem, men hamnar aldrig i våra magar. Vad är orsakerna till det enorma brödsvinnet och hur får vi stopp på det? Och vad kan göras för att minska tusentals onödiga transportmil på våra vägar?

Läs mer om programmet >

Nu begraver EU plasten

2/7 2019 17:00-17:45, Europahuset, Strandvägen, H522

Våra hav och stränder fylls av plast. Med EU:s nya lagar går 10 engångsartiklar i plast i graven 2021. Är EU:s plastlagstiftning ett steg i rätt riktning eller är det symbolpolitik? Vad är utmaningarna, konsekvenserna och vad borde nästa steg i EU:s plast- och miljöpolitik vara?

Läs mer om programmet >

 

3 juli 2019

Levnadslön – en förutsättning för Agenda 2030

3/7 2019 11:00-12:00, TCO-parken, Strandgatan 19

Sverige importerar en mängd varor från låginkomstländer där odlare och anställda ofta tjänar hälften av en levnadslön – den lön som behövs för att man ska kunna försörja sig och sin familj med mat, bostad, utbildning och hälsovård. Vad göra för att alla i världshandeln ska kunna leva på sitt arbete?

Läs mer om programmet >

Så blir din stadsdel hållbar – tillsammans skapar vi listan

3/7 2019 11:00-12:00, Energihuset, Mellangatan 9

Intentionerna är goda och krafterna många för att skapa hållbara stadsdelar. Men ibland jobbar de inte tillräckligt nära varandra, eller är inte synkade så att rätt sak görs i rätt ordning. Vilket kan bidra till att de smarta lösningarna inte går att nå. Hur planerar man rätt från början?

Läs mer om programmet >

Odling av mat i vatten – en nyckel till hållbar svensk livsmedelsproduktion?

3/7 2019 12:30-14:00, Björkanderska, Skeppsbron 24

Efterfrågan på sjömat fortsätter öka. Idag importerar Sverige mer än 70% av all den fisk vi äter. Odling av fisk, skaldjur och alger har en viktig roll att spela för framtidens matförsörjning, men hur odlar vi hållbart? Och vad ska fisken äta? Kretslopp, nya foder och gastronomi är nyckelord!

Läs mer om programmet >

Hållbart värdeskapande – räknas allt som borde räknas?

3/7 2019 14:30-15:25, Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

Finansiella resultat utgör det mest använda underlaget för att förstå företags värde, men speglar det fullt ut det totala värdet? Hur definieras värdeskapande? Hur mäter man värdet av hållbarhet, innovation, varumärke och humankapital? Hur mäter man hållbarhetspåverkan på samhället i stort?

Läs mer om programmet >

Ut med fossilt, in med förnybart. Mer material från skogen är nödvändigt för att nå 1,5-gradersmålet

3/7 2019 15:00-16:00, Strandvägen 4.4

Hur gör vi för att hålla temperaturökningen under 1,5 grader? Vilka material behöver vi byta ut? Produkter från hållbart brukade skogar bidrar redan till klimatsmarta lösningar. Nu visar en ny rapport skogens totala klimatnytta. Vilka politiska beslut som gynnar den mest?

Läs mer om programmet >