17 maj 2010

Fokus på matsvinn

Kopplingen mellan matsvinn och miljö har diskuterats en hel del särskilt sedan Konsumentföreningen i Stockholm publicerade en rapport om att en stor del av den mat som köps helt enkelt slängs bort.

Av: Åsa Domeij

Jag deltog nyligen i ett seminarium om matsvinn som arrangerades gemensamt av Antonia Ax:son Johnsons miljöstiftelse och Konsumentföreningen i Stockholm.

Under seminariet betonades att matsvinnet är en viktig miljöfråga eftersom så mycket resurser har investerats i maten när den är färdig för att ätas upp. Först orsakar matproduktionen i jordbruket miljöproblem, sedan ska maten transporteras till livsmedelsindustrin och processas där, för att sedan förpackas och köras ut till butikerna. I nästa steg kanske kunden använder bilen för att transportera hem maten. Ur miljösynpunkt är det värre ju senare i kedjan svinnet uppkommer. Det orsaker till svinnet som diskuterades var bl a bristande kunskap och blind tro på datummärkningar, brist på tid i vardagen, förpackningars storlek och utformning samt handelns erbjudanden.

Willys jobbar med att stegvis bli bättre på miljöfrågor, som en del i det arbetet kommer Willys att samarbeta med SLU-forskaren Ingrid Strid i ett projekt som handlar om svinn i butik. Projektet startar redan i sommar med en förstudie men kommer att pågå i flera år. Förhoppningsvis kan det leda till bättre rutiner i butikerna som kan leda till minskat svinn.

Men svinnet i hushållen är klart större än det i butikerna. Vad tycker du om handelns sätt att sälja varor och hur ser du på förpackningarnas utformning? Kan handeln på olika sätt hjälpa hushållen att minska svinnet? Vad är det viktigaste som handeln kan göra?

Klimat