22 mars 2011

Hemköps gröna kasse på gång!

Den här veckan börjar Hemköps gröna kasse skickas ut till butikerna. Det är faktiskt den första kassen på den svenska marknaden där materialet i sin helhet är bioråvara istället för fossil råvara.

Av: Åsa Domeij

Den fungerar utmärkt att lägga i materialåtervinningen tillsammans med fossil plast. Förhoppningsvis kommer många kunder att använda den ett antal gånger tills den är utsliten för att sedan lägga den i plaståtervinningen och inte skicka den till förbränning.

Det har varit en hel del diskussion om komposterbar plast. Men varför ska man kompostera plast? Kompostering av plast innebär att det blir koldioxid, vatten och värme. Ett värdefullt material försvinner utan att man ens tar tillvara på energin! I jämförelse med kompostering är förbränning ett bättre alternativ för då utvinner man åtminstone energin. Men varför är det då en del som framför det som en bra egenskap för en plast att vara komposterbar? En förklaring skulle kunna vara att det finns många länder som inte har en fungerande avfallshantering och har stora nedskräpningsproblem med plastpåsar. En annan förklaring skulle kunna vara att det inte är genomtänkt överhuvudtaget. Kompostering av matavfall ger ett material som innehåller växtnäring och kan användas i trädgården. Det skulle kunna vara så att bara för att det kan vara positivt att kompostera matavfall så är det många som tror att det skulle vara samma sak med plast!

Klimat