20 september 2011

Koppling köttkonsumtion och LCHF?

Johan undrar lite mer om konsumtionsvanor av kött och feta mejeriprodukter. Att jag inte tror att dieten LCHF haft så stor betydelse för konsumtionsökningen av kött beror på att om man tittar statistik över köttkonsumtionen så har trenden varit ökande långt innan LCHF började diskuteras.

Av: Åsa Domeij

En erfarenhet över stora delar av världen är att köttkonsumtion hänger ihop med hur god råd folk har att köpa kött. Den stigande köttkonsumtionen i Kina hänger t ex samman med att fler har råd. Men det man inte kan veta förstås är om köttkonsumtionen i Sverige hade stigit långsammare om det inte hade varit ett intresse för LCHF.

Med feta mejeriprodukter är det lite annorlunda. Där tror jag att debatten om tillsatser har gjort att man valt bort light-produkter och gått över till fetare produkter. Där kan säkert också diskussionen om att man inte ska vara så rädd för att äta fetare produkter ha haft betydelse.

"Krickan" tar upp frågan om hur det är med bensinpriset. Påverkar priset konsumtionen? Svaret är ja men den sk priselasticiteten är, särskilt på kort sikt, inte så hög. På längre sikt kan det hända mer t ex genom att det blir fler bränslesnåla bilar på marknaden eller att livsstilen förändras. Sedan håller jag helt med om att det allra viktigaste inte är att slänga mat. Om man slänger mat så kan man se det som att all miljöpåverkan från bonden via industri, lager och butik hem till kunden har varit till ingen nytta.