6 april 2011

Svar om Gröna kassens ursprung

Tomas undrar över varför sockerrören odlas i Brasilien. Det är inte alls värdelöst som han har hört någonstans utan tvärtom visar livscykelanalyserna att det är ett väldigt bra energiutbyte.

Av: Åsa Domeij

Men produktionen är förstås inte helt utan miljöpåverkan men betydligt bättre än utvinning av olja. När det gäller arbetarnas förhållanden så är tillverkarens uppgifter om löner, arbetstider, barnarbete, arbetsmiljö, hälsovård och facklig frihet sådana att kraven i vår uppförandekod borde uppfyllas. Plasttillverkaren Braskem har en uppförandekod som vi bedömer som bra.

I framtiden hoppas vi att det går att ta ett steg till och kunna köpa in plastkassar tillverkade av svensk skogsråvara. Men ett viktigt steg som alla skulle kunna bidra med direkt är att bli bättre på att lämna in plast till materialåtervinning. I Sverige är många duktiga på att lämna in tidningar och glas till återvinningen men många slänger fortfarande plast i brännbart.

Klimat