10 september 2014

Peak Meat

Att det finns en stark ekotrend när det gäller mat är det nog få som har missat. Både i år och förra året har handeln haft en rejäl ökning av ekoförsäljningen.

Av: Åsa Domeij

Men jag är inte så säker på att alla ännu har uppfattat den starka vegetariska trenden. Ökningstakten för vegetariska produkter ligger procentuellt sett i samma storleksordning som för ekoprodukterna.

Det är troligt att de här trenderna hänger ihop. Många väljer ekologiskt av både miljöskäl och hälsoskäl. Jag tror att det är samma sak när det gäller de vegetariska produkterna. Många vet att det är bättre ur klimatsynpunkt att äta mindre kött och Livsmedelsverket informerar också om att man inte bör äta för mycket rött kött.

Under en följd av år har köttkonsumtionen ökat. Är det så att köttkonsumtionen nu har nått sin topp och kommer börja minska? Kommer matkedjornas erbjudanden till 2015 års grillsäsong att se annorlunda ut och locka med vegetariska produkter lämpliga för grillen?

 

Ekologiskt

Klimat