13 december 2017

Ålfiske i grumliga vatten

i Sverige är ålfiske förbjudet, med undantag av att ett antal yrkesfiskare fortfarande får ta upp en begränsad mängd ål. Nyligen fattade den svenska EU-nämnden beslut om att försöka få till stånd ett undantag där fiske av ål ska tillåtas i svenska vatten, något som inte fick gehör hos övriga EU-länder. Istället beslutades att ålfiske förbjuds under en tremånadersperiod i Östersjön, Nordsjön och Atlanten. Ett totalförbud hade varit rätt beslut. Och det är oroväckande att den hotade ålen inte får det stöd den så väl behöver av våra svenska politiker.

Av: Åsa Domeij

Vi säljer ingen ål i Axfoods butiker. Vår fiskpolicy på Axfood innebär att fisk och skaldjur från hotade bestånd inte ska säljas. Det är snart tio år sedan vi avvecklade försäljningen av rödlistad fisk och skaldjur i våra butikskedjor. Vårt mål är att senast 2020 endast sälja grönlistad fisk i alla butiker. All fisk ska också kunna spåras till bestånd, fiskezon och fisketidpunkt för att konsumenterna ska kunna känna sig trygga med sina inköp och våga lägga fisk i varukorgen. I början av nästa år kommer dessutom även all rökt och gravad lax under varumärket Falkenberg Seafood att vara ASC-märkt i våra butiker:
https://www.axfood.se/media-och-opinion/pressmeddelanden/2017/11/inga-fula-fiskar-i-axfoods-butiker/

Klimat