Axfood 20 år

1 jan 2020

Hallå där... Carl Stenbeck, direktör för strategi- och affärsutveckling inom Axfood

Dagligvarubranschen står inför en rad spännande förändringar, inte minst inom digitalisering och e-handel. Men även mer färdiglagad mat och ett ännu större hållbarhetsfokus står på agendan för att möta framtiden.

Under de år som gått har mycket hänt inom koncernen, bland annat har ett antal nya varumärken och bolag tillkommit. Hur bestäms det?

– Varje initiativ och investering för att utveckla vår koncern är unik och alla föregås av mycket analys och ett gediget grundarbete. Det gemensamma för alla satsningar är ambitionen att hela tiden utveckla affären över tid och se nya möjligheter som Axfoods starka affärsidé och vision möjliggör. 

Vilka är de viktigaste trenderna inom dagligvaruhandeln?

– Dagligvaruhandeln står inför spännande förändringar fram­över. Digitalisering är en självklar trend som vi investerar mycket i, inte minst det digitala kundmötet och e-handeln. Vi satsar också på att utveckla våra kundprogram, avancerad analys och automation. Allt fler vill också äta färdiglagad mat och därför erbjuder nu flera av våra butiker varma lunchbufféer och ett stort utbud av färdigmat. Men den största trenden måste ändå sägas vara hållbarhetsfokuset. Hållbarhet går som en grön tråd genom allt vi gör i dag. Bland annat arbetar vi mycket med att minska matsvinnet och att erbjuda fler vegetariska alternativ samt svenskt när- och lokalt odlat.

Hur tror du att Axfood ser ut om ytterligare 20 år?

– Om allt slagit in som så kallade matexperter sa för 20 år sedan så skulle vi i dag leva på konserver, pulvermat och industritillverkade efterrätter. Det gör vi inte. Så det enda vi vet är att vi inte vet. Grun­­den vi står på är stabil och jag tror vi kan fortsätta vara lika inno­vati­va, utvecklas och ta mark­nads­andelar som de senaste åren.