Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Hållbarhetsresan som aldrig tar slut

Hur ser framtiden för en hållbar dagligvarubransch ut? Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood, har ständigt siktet inställt på nästa utmaning. Viljan att göra skillnad, samverkan och ett stort samhällsansvar är faktorer som driver henne till att fortsätta förändra.

Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij och interiör från Willys-butik

Åsa Domeij är Axfoods hållbarhetschef sedan 2008. Foto: Stefan Nilsson, Mats Lundqvist

Hur ser framtiden för en hållbar dagligvarubransch ut? Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood, har ständigt siktet inställt på nästa utmaning. Viljan att göra skillnad, samverkan och ett stort samhällsansvar är faktorer som driver henne till att fortsätta förändra.

Som en av Sveriges ledande dagligvaruaktörer har Axfood ett ansvar att driva på den hållbara utvecklingen i branschen. 2008 tog Åsa Domeij över som hållbarhetschef och sedan dess har mycket hänt inom koncernen. Hon minns första dagen på det nya jobbet, en aprildag för tolv år sedan. På Hemköp i Sundbyberg ställdes hon framför en TV-kamera för att förklara varför så mycket av fisken i butikerna inte var hållbar och vilket ansvar som vilade på Axfood.

– Det var lika bra att rivstarta, så jag bestämde mig för att ta intervjun. Om jag minns rätt gick det bra. Jag fick i alla fall fortsatt förtroende, säger Åsa Domeij och ler åt minnet.

Hållbar fisk är fortfarande en bristvara och fiskefrågan har därför följt Åsa Domeij genom åren. En av de första större förändringar som hon drev igenom var att ta bort all rödlistad fisk från Axfoods butikskedjor 2008. Idag har ribban höjts ytterligare och målet är att helt och hållet nå ett sortiment med enbart grönlistad fisk.

– Jag tycker att vi har varit modiga och arbetat brett med frågan, både vad gäller sortiment och innovation. Från att inte ha haft några riktlinjer alls fick vi snabbt en långtgående fiskpolicy. En policy som i mångt och mycket fortfarande ser ut som den gjorde då, förklarar hon.

Hållbarhet i fokus sedan starten

Fokus på hållbarhet har funnits inom Axfood redan från dag ett, tack vare ett genuint och långsiktigt intresse från ägarfamiljen Axel Johnson av att förändra. I planerna fanns en stabil värdegrund att bygga en hållbar dagligvarukoncern på. Det var också det som lockade Åsa Domeij för tolv år sedan.

Att gå i fronten, staka ut vägen och påverka är något som fortfarande utmärker Axfoods hållbarhetsarbete. Det är verklig förändring som är ledstjärnan, genom små och stora beslut, dagligt gnetande och strategiska vägval.

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Vi har ett ansvar för att driva på utvecklingen, men vi måste ha kunderna med oss för att inte stigen bakom oss ska växa igen.

– Vi har ett ansvar för att driva på utvecklingen, men vi måste ha kunderna med oss för att inte stigen bakom oss ska växa igen. Utan våra kunder klarar vi inte konkurrensen och det gynnar varken oss eller utvecklingen mot mer hållbar mat i matbutikerna, säger Åsa Domeij.

Arbetet som hållbarhetschef innebär kontakter med många olika människor inom koncernen. Förutom hon själv och två strateger är det många medarbetare som jobbar med frågorna ute i verksamheten.

– Vi har så mycket att vara stolta över eftersom vi skapat förändring på flera områden. Och det blir allt enklare att göra djupgående skillnad eftersom hållbarhetsfrågorna numera är en integrerad del av affärsverksamheten.

nicholas-pettersson-åsa-domeij.jpg
Förnybar el, som till exempel solenergi, har gjort att Axfood kraftigt kunnat minska sitt eget klimatavtryck. Foto: Stefan Nilsson

Ett av Axfoods mål har varit att minska företagets egna klimatpåverkande utsläpp med minst 75 procent till 2020 – ett mål som har uppnåtts.

– Några konkreta saker vi gjort är att satsa på förnybar el, använda fossilfria transporter och modernisera butiker vad gäller klimatpåverkande köldmedier, berättar Åsa Domeij.

Samverkan med politiken

Axfood har bidragit till många förändringar inom hållbarhetsområdet under de senaste två decennierna. Genom att säga ja till mindre fossila utsläpp, utan att låta det ske till priset av att bränsletankarna fylldes med råvara från palmolja, satte koncernen ned foten inom transportsektorn. Frågan drevs framgångsrikt inom politiken för att få bättre regler för drivmedel. Samma sak gäller beskattningen av el från solceller, genomförandet av en modern plaståtervinningsanläggning och ett utökat pantsystem för fler varor.

Sedan 2010 arbetar Axfood tillsammans med många andra stora företag i nätverket Hagainitiativet, vars syfte är att påverka klimatpolitiken. Att näringslivet måste ta ansvar och vara en del av klimatlösningarna är idag närmast en självklarhet.

– För att vara trovärdig inom hållbarhet i framtiden kommer det inte att räcka med att enbart förändra den egna verksamheten. De kommer att krävas mer arbete för att påverka och få igenom politiska beslut som underlättar förändringsarbetet. Och ännu mer samverkan inom näringslivet och med politiken för att nå resultat, resonerar Åsa Domeij.

"Måste successivt erbjuda ett allt bättre utbud"

Om utmaningarna är många inom hållbarhetsområdet idag lär de inte bli färre i framtiden. Fossilfria transporter, hållbara förpackningar, mindre kemikalieanvändning och plastbantning är bara en del. Att ta fram ett mer växtbaserat produktsortiment är en annan. Genom att lyfta fram bra produkter i butikerna och satsa på fler innovativa varor i sortimentet är det möjligt att ta vara på konsumenternas ökade klimatintresse – och samtidigt skapa förändring.

– Det är en stor utmaning att branschen verkar sitta fast i ett slags beroende av kampanjer där kött är lockvaran. Det behöver vi ändra på genom att successivt erbjuda ett allt bättre utbud av växtbaserade proteiner till bra priser, säger Åsa Domeij.

Att det vegetariska sortimentet ökat mycket under senare år ser hon som ett tydligt resultat av att konsumenterna varit pådrivande. Ett annat område är motståndet mot palmolja för att motverka skövling av regnskog.

– Ju mer intresse våra kunder visar, desto radikalare kan vi vara i våra sortimentbeslut, konstaterar hon.

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

För att vara trovärdig inom hållbarhet i framtiden kommer det inte att räcka med att enbart förändra den egna verksamheten.

Framtidens hållbarhetsarbete: integrerat, innovativt och storskaligt

Om det senaste decenniet handlat om allt från hållbara transporter och alternativa proteiner till hållbart fiske och grön el, hur kommer då de framtida hållbarhetsutmaningarna för Axfood att se ut? Åsa Domeij menar att hållbarhetsfrågorna är relativa och att det därför aldrig går att komma helt i mål. När en fråga är löst dyker en annan upp, och så kommer det att fortsätta.

– Det stora klimatfokus som vi märker i dagens miljödebatt tror jag kommer att växla över till ett allt större intresse för hälsa, djurvälfärd, kemikalieanvändning, biologisk mångfald och sociala förhållanden i produktionen.

Men att hållbarhetsresan för Axfood kommer att fortsätta även om det blir fokus på andra frågor råder det ingen som helst tvekan om.

– Vi kan göra stor skillnad, och det är en av våra allra viktigaste drivkrafter.

Ett möte om hållbarhet kring det nya gigantiska logistikcentret som precis påbörjats utanför Bålsta är nästa punkt på agendan. En symbol för Axfoods syn på framtidens hållbarhetsarbete: integrerat, innovativt och storskaligt. Och alltid med samma engagemang och vilja att driva på mot en mer hållbar utveckling.

Kategorier: Axfood 20 år