Eldorado Maskindiskmedel Pulver 1,4kg - innehåll

Sodium Sulfate, Sodium Carbonate, Sodium Citrate, Sodium Carbonate Peroxide, Polyacrylate, Fatty Alcoholalkoxylate, Amorphous Sodium Aluminosilicate, Aqua, Protease, Amylase.