Om Axfood

Mångfald

En arbetsplats som präglas av mångfald är bra för både kunderna och verksamheten. Medarbetarnas breda och olika kunskaper, kompetenser och perspektiv skapar nya möjligheter och generar bättre beslut. Mångfald gör oss ännu bättre på att möta våra kunders olika önskemål och behov, vilket skapar affärsnytta för koncernen.

Axfood har som målsättning att minst 20 procent av våra ledare ska ha internationell bakgrund senast 2020. Där är vi inte riktigt idag, men vi gör mycket för att öka andelen. Bland annat utbildar vi alla som rekryterar för Axfood i mångfaldsarbete, utformar våra annonser på ett inkluderande sätt och har arbetstester som kan göras på flera språk. För tjänstemän tillämpar vi religionsneutrala ”klämdagar”, det vill säga det är upp till medarbetaren själv att bestämma när klämdagar ska tas ut.

Samhällets spegel

Vi ska spegla det samhälle vi är en del av. Att Axfood står och verkar för mångfald ska märkas både i butikernas sortiment och bland våra medarbetare.

Som arbetsgivare välkomnar och erbjuder vi alla lika möjligheter. Vi har olika erfarenheter och bakgrunder – men samma passion för mat och människor. Vi förenas av tron på Axfoods värderingar och viljan att göra vårt yttersta för allas rätt till bra och hållbar mat.

Näringsministern besöker Willys

Nyanländ i Axfood

I början av 2018 startade Axfood ett lärlingsprogram för nyanlända. Det är ett tolv månader långt program där arbete varvas med utbildning. Satsningen handlar om att bredda urvalsbasen. 

Till en början handlar det om ett pilotprojekt för tio nyanlända i fem Willys- och fem Hemköpsbutiker i Stockholm. På sikt är förhoppningen att lärlingsprogrammet ska byggas ut och omfatta alla våra 400 butiker runt om i Sverige.

Mångfald inom koncernen

Idag har drygt 22 procent av Axfoods medarbetare en bakgrund utanför Sverige, vilket är ungefär samma andel som i Sverige i stort. Inom koncernen talas över 30 olika språk och i Axfood Snabbgross butiker underlättar personalen för kunderna genom att ha namnskyltar som visar vilka språk de behärskar. Många av Axfoods butiker tar emot nyanlända eller asylsökande praktikanter.

Ambitiösa mål för inkludering

Axfood har under många år bedrivit ett långsiktigt arbete för att skapa ett inkluderande arbetsklimat. Detta genom att sätta upp ambitiösa mål för mångfald. År 2020 ska 20 procent av Axfoods ledare ha internationell bakgrund. År 2020 ska även balansen mellan kvinnor och män på ledande positioner ligga inom intervallet 40–60 procent. För att nå dit behöver vi fortsätta att fokusera på mångfald på olika sätt, inte minst i våra ledarutbildningar. Vi är en stor arbetsgivare och kan göra mycket.