2017 i korthet
Meny

Axfood möjliggör en bättre vardag där alla kan dela glädjen för prisvärd, bra och hållbar mat.

Ladda ner årsredovisningen, pdf

Strålande försäljningstillväxt – Axfood växer mer än marknaden som helhet.

Ladda ner årsredovisningen, pdf

Axfood digitaliserar för framtiden – digitala kvitton, utrullning av e-handel och satsning på nätapotek.

Ladda ner årsredovisningen, pdf

VDs KOMMENTAR

 

 

 

 

 

 

 

Framgångsrikt och expansivt år

 

När Axfoodfamiljen nu lägger 2017 till handlingarna kan vi återigen summera ett framgångsrikt år. Ett år med flera strategiska förvärv, nya butiker och ökad satsning på e-handel. Samtidigt har vi visat en mycket stark tillväxt och levererar en rörelsemarginal i linje med våra långsiktiga mål. Vår stärkta position på den svenska dagligvarumarknaden är ett resultat av förvärvade bolag och en hög organisk försäljningstillväxt.

Klas Balkow, VD och koncernchef

 

Läs hela VD-ordet

 

MISSION OCH STRATEGI

Ledande inom bra och hållbar mat

Vi har förtydligat vår vision, mission och affärsidé för att skapa riktlinjer för koncernens väg framåt. Axfood består av flera framgångsrika och särskiljande matkoncept. Med en tydlig samverkan blir bolagen starkare och effektivare. För att nå vår vision om att bli ledande inom bra och hållbar mat fokuserar Axfood på sex strategiska områden.


Kunderbjudande


Kundmöte


Expansion


Varans väg


Arbetssätt


Medarbetare

 

Läs hela strategiavsnittet, pdf

NYCKELTAL

Nettoomsättning

45 968 Mkr

Rörelseresultat

1 886 Mkr

Rörelsemarginal4,1%

Ordinarie utdelning per aktie, föreslagen7kr

 

Direktavkastning
  4,4%

 

Totalavkastning
senaste 5 åren219%

Nettoomsättning, Mkr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37 52238 48441 24743 35545 968
2013
2014
2015
2016
2017
 
 
 
 
 
0
 
10000
 
20000
 
30000
 
40000
 
50000
 
60000
 
  2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning, Mkr 37 522 38 484 41 247 43 355 45 968
Rörelseresultat, Mkr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 3021 4471 7601 9021 886
2013
2014
2015
2016
2017
 
 
 
 
 
0
 
250
 
500
 
750
 
1000
 
1250
 
1500
 
1750
 
2000
 
2250
 
  2013 2014 2015 2016 2017
Rörelseresultat, Mkr 1 302 1 447 1 760 1 902 1 886
Rörelsemarginal, %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,53,84,34,44,1
2013
2014
2015
2016
2017
 
 
 
 
 
0
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
  2013 2014 2015 2016 2017
Rörelsemarginal, baspunkter 3,5 3,8 4,3 4,4 4,1
Ordinarie utdelning per aktie, kr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,754,255,006,007,00
2013
2014
2015
2016
2017
 
 
 
 
 
0
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
  2013 2014 2015 2016 2017
Ordinarie utdelning per aktie, föreslagen 3,75 4,25 5,00 6,00 7,00
Direktavkastning, %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,63.,66,14,14,4
2013
2014
2015
2016
2017
 
 
 
 
 
0
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
  2013 2014 2015 2016 2017
Direktavkastning 4,6 3.,6 6,1 4,1 4,4

MEDARBETARE

Mångfald skapar affärsnytta

Axfood vill spegla det samhälle vi är en del av. Det ska märkas i sortimentet men också bland våra medarbetare. Mångfald gör oss ännu bättre på att möta våra kunders olika önskemål och behov, vilket skapar affärsnytta för koncernen.

Under 2017 ökade andelen ledare med internationell bakgrund med två procentenheter till 13 procent.

Läs mer om medarbetare, pdf

 

Den personliga utvecklingen inom Axfood är viktig, var

 

20:e

 

minut dygnet runt startar en
e-learning ​​

 

 

 

Axfood speglar nutidens samhälle i Sverige

 

22%

 

av Axfoods anställda har
internationell bakgrund ​​

 

 

 

HÅLLBARHET

Bra och hållbar mat till alla

Axfood vill vara en positiv förändringskraft i samhället. Genom att ta ställning, inspirera och vägleda driver vi oss själva och branschen mot ökad hållbarhet. Under 2017 har vi bland annat genomfört följande:

  • Alla frukt- och grönt-påsar är av bioplast

  • Infört pant på bärplastpåsar

  • Med kampanjerna ”Vego för alla” och ”Variera med vego” uppmuntrat våra kunder att välja vegetariska alternativ

  • Tagit ställning emot bränsle med palmolja

  • Skänkt flera hundra ton mat för att motverka matsvinn

  • Som första svenska aktör hjälpt internationella odlare att fasa ut bekämpningsmedel som är förbjudna inom EU

 

 

Ekologisk andel av livsmedelsförsäljningen

  7%
Ekologiskt 6.8
Övriga 93.2
7%

 

364 svenskmärkta egna varor

 

 

Andel egna varor av nettoomsättningen

  28%
Ekologiskt 28
Övriga 72
28%

 Sveriges billigaste matkasse – med bra mat för alla

Willys är Sveriges ledande lågpriskedja med ett brett sortiment i 207 butiker, varav 8 ingår i den nyförvärvade gränshandelskedjan Eurocash. Willys ska fortsätta att utveckla lågprissegmentet genom att erbjuda Sveriges billigaste matkasse – både i butiker och på nätet.

Nettoomsättning25 415Mkr

Tillväxt9,7%

Rörelsemarginal4,0%

 

 


Matglädje och inspiration

 

Hemköp erbjuder ett prisvärt och brett sortiment med ett stort utbud av färskvaror. Hemköp ska i de 67 egenägda butikerna och 120 handlarägda butikerna inspirera till hållbar matglädje och förenkla för kunderna att hitta bra måltidslösningar. Från 2018 ingår varumärket Tempo med 145 franchisebutiker inom Hemköp.

Nettoomsättning6 189Mkr

Tillväxt0,3%

Rörelsemarginal3,2%

 


Tillsammans med företagskunder utveckla en bättre affär

Axfood Närlivs hanterade koncernens företagskunder. Vid årsskiftet 2017/18 omorganiserades Axfood Närlivs. Axfood Snabbgross blev ett eget segment. Tempo flyttade till Hemköp medan Handlar’n och servicehandeln gick in under Dagab.

Nettoomsättning

2 984

 

Mkr

Tillväxt

3,5%
 

Rörelsemarginal

6,3%

 


Effektiv och innovativ verksamhet

 

Dagab är supportbolaget för koncernens inköp och logistikverksamhet. Dagab ansvarar för ett effektivt varuflöde och logistik. Lagerhanteringen sker genom sju distributionscentraler. I Dagab ingår även nyförvärven mat.se och Middagsfrid.

Nettoomsättning

41 139

 

Mkr

Tillväxt

5,2%

 

Rörelsemarginal

1,7%