Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Gröna proteiner #17

Axfoods förslag: Främja utvecklingen av odling och förädling av svenska gröna proteiner till såväl foder som livsmedel.

Status: Riksdagen har antagit en forskningspolitisk proposition för fyra år framåt. I den ingår en kraftfull satsning på livsmedelsspecifik forskning och innovation. Sweden Food Arena, som i budgetproposition/regleringsbrev har givits en viktig behovsformulerande roll, har lyft fram gröna proteiner på livsmedelssektorns gemensamma forskningsagenda.

Vinnova har beviljat medel till satsningar på olika råvaror

År 2021 beviljade Vinnova 17 projekt finansiering med drygt 25 miljoner kronor. I projekten samarbetar bland andra livsmedelsföretag, branschorganisationer, kommuner och forskare. Projekten fokuserar på en bredd av svenska råvaror – flera sorters baljväxter, spannmål, hampa, alger, svamp och potatis.