Gå direkt till innehåll

Outlook 2022

Outlook 2022

För helåret 2022 har Axfood kommunicerat en outlook för investeringsnivå, nya butiksetableringar och jämförelsestörande strukturkostnader.

Investeringarna inom Axfood förväntas 2022 uppgå till 2 600–2 700 Mkr exklusive förvärv och nyttjanderättstillgångar, varav cirka 1 300 Mkr är hänförligt till logistikcentret i Bålsta utanför Stockholm där merparten avser delbetalning för automationslösningen, 100 Mkr är hänförligt till rikslagret för frukt och grönt i Landskrona där merparten avser delbetalning för automationslösningen samt 110 Mkr avser IT relaterat till förvärvet av Bergendahls Food.

Under 2022 planerar Axfood att etablera 8-13 nya butiker.

Axfoods rörelseresultat 2022 förväntas belastas med strukturkostnader om cirka 340 Mkr, varav 220 Mkr är kopplat till det nya logistikcentret i Bålsta utanför Stockholm och 120 Mkr i integrationskostnader för Bergendahls Food. Merparten av strukturkostnaderna beräknas infalla under andra halvåret.