Gå direkt till innehåll

Outlook 2023

Outlook 2023

För helåret 2023 har Axfood kommunicerat en outlook för investeringsnivå, nya butiksetableringar och jämförelsestörande kostnader.

Axfoods investeringar under 2023 förväntas uppgå till 1 800–1 900 Mkr exklusive förvärv och nyttjanderättstillgångar, varav cirka 400 Mkr är hänförligt till automation i det nya logistikcentret i Bålsta utanför Stockholm samt 170 Mkr är hänförligt till rikslagret för frukt och grönt i Landskrona där merparten avser automation.

Under 2023 planerar Axfood att öka expansionstakten genom att etablera 10-15 nya butiker.

För att säkra en stabil drift och övergång till det nya logistikcentret i Bålsta utanför Stockholm förväntas Axfoods rörelseresultat 2023 belastas med jämförelsestörande kostnader om cirka 250 Mkr. Satsningarna förväntas ge årliga effektivitetsförbättringar om 200-300 Mkr med start andra halvåret 2024 för att därefter öka till 300-400 Mkr vid full kapacitet.