Gå direkt till innehåll

Outlook 2024

Outlook 2024

För helåret 2024 har Axfood kommunicerat en outlook för investeringsnivå och nya butiksetableringar.

Axfoods investeringar under 2024 förväntas uppgå till 1 600–1 700 Mkr exklusive förvärv och nyttjanderättstillgångar, varav cirka 300 Mkr är hänförligt till automation i det nya logistikcentret i Bålsta utanför Stockholm, i distributionscentralen i Backa i Göteborg samt i det nya frukt- och gröntlagret i Landskrona.

Under 2024 planerar Axfood att etablera 10-15 nya butiker.