Investerare

Investment case

Axfood är ett stabilt bolag med starka varumärken, historiskt god avkastning och lönsam tillväxt. Nedan lyfter vi några värdeskapande faktorer som vi anser är viktiga när man funderar på att investera i Axfood.

Axfood har historiskt haft god totalavkastning. De senaste fem åren har totalavkastningen på Axfood-aktien uppgått till 184 procent. Vår policy är att dela ut minst 50 procent av resultatet efter skatt.

Tydlig strategi för att skapa lönsam tillväxt

Axfood har fokus på lönsam tillväxt vilket ger möjlighet till god värdetillväxt över tid. Under 2017 planerar Axfood att etablera elva nya butiker, erbjuda e-handel till konsumenterna i ytterligare ett tjugotal städer och integrera de två nyförvärven mat.se och Eurocash.

Koncernen arbetar ständigt med att effektivisera och hålla låga kostnader. Målet är en bibehållen rörelsemarginal på fyra procent. Genom att minska energianvändningen och fokusera på energieffektivitet sänker vi våra kostnader och reducerar klimatavtrycket.

Stabilt bolag i stabil bransch

Dagligvarumarknaden är relativt okänslig för konjunktursvängningar. Tillväxten drivs av befolkningstillväxt och inflation. Axfood har en stabil verksamhet och en stark finansiell ställning med solida nyckeltal som ett bra kassaflöde, hög soliditet och låg skuldsättning. De svenska konsumenterna önskemål om varors ursprung och kvalitet driver utvecklingen mot en mer hållbar bransch. De hållbara varorna har högre prisnivå och många kunder som väljer ekologiskt har ett högre snittköp än genomsnittet. Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand.

Starka positioner och varumärken

Genom våra varumärken är vi nummer två på Sveriges dagligvarumarknad. Willys är Sveriges ledande lågpriskedja med 196 helägda butiker. Även Hemköp och Axfood Närlivs med Axfood Snabbgross har starka positioner inom sina respektive segment.

Att kunna erbjuda ett starkt hållbart sortiment är viktigt för butikskedjorna. Konsumenterna har ett stort intresse av ekologiska varor, certifierade produkter och vegetabiliska proteinersättare. Axfoods egna märke Garant förknippas med god och bra mat och har hög kännedom. Andelen egna varor av nettoomsättningen uppgick till 28 procent 2016.