Gå direkt till innehåll

Fem anledningar till att investera i Axfood

Fem anledningar till att investera i Axfood

1. Tydlig strategi på ocyklisk och växande marknad

Dagligvaruhandeln är relativt okänslig för konjunktursvängningar och drivs till stor del av befolkningsökning och inflation. Historiskt har den årliga marknadstillväxten varit två till tre procent. Axfood har en tydlig strategi där konkreta prioriteringar inom sex fokusområden möter trenderna i marknaden: kunderbjudande, kundmöte, expansion, varans väg, arbetssätt och medarbetare. Målet är att växa mer än marknaden med en långsiktig rörelsemarginal om minst 4,5 procent.

För att möta olika kundbehov är Axfood en familj av olika koncept med starka marknadspositioner. Willys är ledande inom lågprissegmentet och Hemköp och Tempo är starka aktörer inom segmentet traditionell livs. Genom partnerskapet med City Gross har Axfood även en närvaro inom stormarknadssegmentet. Eurocash har en tydlig position i gränshandeln mot Norge. Middagsfrid förenklar vardagen för e-handelskunder. Med Snabbgross och Urban Deli har Axfood ett ben i café- och restaurangbranschen och genom Apohem även en position inom nätapoteksmarknaden. Med en tydlig expansionsplan, fokus på kundmötet i såväl fysisk butik som inom e-handeln samt utveckling av måltidslösningar möts de förändrade kundbeteendena.

Med en tydlig samverkan inom Axfood mellan de centrala funktionerna och koncernbolagen skapas skalfördelar och kostnadseffektivitet. Dagab är det gemensamma inköps- och logistikbolaget och ställer höga krav på pris, kvalitet och hållbarhet. En effektiv och modern logistik ger många fördelar och skapar förutsättningar för lönsam tillväxt och en ständig förbättring av kunderbjudandet. Axfoods gemensamma IT-bolag har en avgörande roll i koncernens digitala utveckling, automation och datadrivna arbetssätt för att möta framtida behov.

Axfood har en solid balansräkning och affärsmodellen skapar ett stabilt kassaflöde med en effektiv hantering av rörelsekapitalet. Under de senaste fem åren var direktavkastningen i genomsnitt 4 procent. Enligt Axfoods utdelningspolicy ska utdelningen till aktieägare vara minst 50 procent av resultatet efter skatt och delas upp på två betalningstillfällen. Belåningsgraden är låg, och exkluderat de redovisningsmässiga effekterna från IFRS 16 uppgick nettoskulden dividerat med EBITDA till 0,4 vid utgången av 2021.

Axfood har under lång tid arbetat för att vara en positiv kraft i samhället. Det innebär att erbjuda prisvärd, bra och hållbar mat till alla och att vara en inkluderande verksamhet som bedrivs på ett ansvarsfullt sätt, inte minst vad gäller att minska koncernens miljöpåverkan. Axfood tar täten för ett hållbart matsystem och genom egna märkesvaror lanseras såväl innovativa som hållbara produkter. En kontinuerlig dialog förs med beslutsfattare, politiker och myndigheter om hur branschen kan utvecklas.