Gå direkt till innehåll

Sju anledningar till att investera i Axfood

Ett stabilt bolag med starka varumärken, historiskt god avkastning och lönsam tillväxt. Nedan lyfts sju anledningar till att investera i Axfood fram.

Dagligvaruhandeln är relativt okänslig för konjunktursvängningar och drivs till stor del av befolkningsökning och inflation. Sveriges befolkning beräknas enligt SCB uppgå till drygt 11 miljoner 2030 och till nästan 13 miljoner 2070. Matprisinflationen var enligt SCB preliminärt 2,1 procent under 2020.

Axfood har en tydlig strategi där konkreta prioriteringar inom sex fokusområden möter trenderna i marknaden: kundmöte, kunderbjudande, expansion, varans väg, arbetssätt och medarbetare. Målet är att växa mer än marknaden med en långsiktig rörelsemarginal om minst 4 procent.

Axfood är en familj av varumärken med starka positioner inom sina respektive segment. Särskiljande matkoncept är ett sätt att möta olika kundbehov och diversifiera risk. Willys är ledande inom lågprissegmentet, Hemköp är en stark aktör inom segmentet traditionell livs och Mat.se förenklar vardagen för e-handelskunder. Genom Snabbgross och Urban Deli har Axfood ett ben i café- och restaurangbranschen. Med Apohem har koncernen även en position inom nätapoteksmarknaden.

4. Hållbara skalfördelar och tydlig samverkan

Med en tydlig samverkan inom Axfood mellan de centrala staberna och koncernbolagen skapas skalfördelar och kostnadseffektivitet. Dagab är det gemensamma inköps- och logistikbolaget och ställer höga krav på pris, kvalitet och hållbarhet. En effektiv och modern logistik ger många fördelar och skapar förutsättningar för lönsam tillväxt och en ständig förbättring av kunderbjudandet. Stor vikt läggs vid att skapa goda relationer med leverantörer och att öka kontroll och ansvarstagande i hela leverantörskedjan. Axfoods centrala IT-funktion har en avgörande roll i att kontinuerligt utveckla koncernens digitala lösningar, drift och arbetssätt.

5. Kanaler och format som förenklar och attraherar fler kunder

Kärnan i Axfoods affär är de fysiska butikerna. Samtidigt visar den kraftiga tillväxten online att kunderna uppskattar Axfoods olika e-handelskoncept. Med en tydlig expansionsplan, fokus på att utveckla kundmötet oavsett kanal samt utveckling av hållbara och enkla måltidslösningar möts de förändrade kundbeteendena på dagligvarumarknaden.

Axfood har en solid balansräkning och affärsmodellen skapar ett stabilt kassaflöde. Under de senaste fem åren var utdelningen i genomsnitt 91 procent av resultatet efter skatt. Enligt Axfoods utdelningspolicy ska utdelningen till aktieägare vara minst 50 procent av resultatet efter skatt. Utdelningen delas upp på två betalningstillfällen. Belåningsgraden är låg, och exkluderat de redovisningsmässiga effekterna från IFRS 16 redovisar koncernen en nettolånefordran vid årets utgång.

Axfood har under lång tid arbetat för att vara en positiv kraft i samhället. Det innebär att erbjuda bra och hållbar mat till alla och att vara en inkluderande verksamhet som bedrivs på ett ansvarsfullt sätt, inte minst vad gäller klimatpåverkan. Genom egna märkesvaror lanserar Axfood innovativa produkter och går gärna i bräschen inom hållbarhet. En kontinuerlig dialog förs med beslutsfattare, politiker och myndigheter om hur branschen kan utvecklas.