Investerare

Investment case

Axfood är ett stabilt bolag med starka varumärken, historiskt god avkastning och lönsam tillväxt. Nedan lyfter vi några värdeskapande faktorer som vi anser är viktiga när man funderar på att investera i Axfood.

Axfood har historiskt haft god totalavkastning. De senaste fem åren har totalavkastningen på Axfood-aktien uppgått till 219 procent. Vår policy är att dela ut minst 50 procent av resultatet efter skatt.

Tydlig strategi för att skapa lönsam tillväxt

Axfood har fokus på lönsam tillväxt vilket ger möjlighet till god värdetillväxt över tid. Under 2018 planerar Axfood att etablera 4-8 nya butiker, erbjuda e-handel till konsumenterna i ytterligare ett tiotal städer och fortsätta modernisera butikerna.

Koncernen arbetar ständigt med att effektivisera och hålla låga kostnader. Målet är en bibehållen rörelsemarginal på fyra procent. För att öka effektiviteten inom logistiken kommer ett nytt färskvarulager som automatiseras med robotar att byggas. Genom att minska energianvändningen och fokusera på energieffektivitet sänker vi våra kostnader och reducerar klimatavtrycket.

Stabilt bolag i stabil bransch

Dagligvarumarknaden är relativt okänslig för konjunktursvängningar. Tillväxten drivs av befolkningstillväxt och inflation. Axfood har en stabil verksamhet och en stark finansiell ställning med solida nyckeltal som ett bra kassaflöde, hög soliditet och låg skuldsättning. De svenska konsumenterna önskemål om varors ursprung och kvalitet driver utvecklingen mot en mer hållbar bransch. De hållbara varorna har högre prisnivå och många kunder som väljer ekologiskt har ett högre snittköp än genomsnittet. Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand.

Starka positioner och varumärken

Genom våra matkoncept är vi nummer två på Sveriges dagligvarumarknad. Willys är Sveriges ledande lågpriskedja med 200 helägda butiker. Eurocash erbjuder lågpris i gränshandeln mot Norge. Hemköp och Axfood Snabbgross har starka positioner inom matglädje, inspiration och service. Genom mat.se anpassas e-handelstjänsten med innovativa lösningar och erbjudanden.

Att kunna erbjuda ett starkt hållbart sortiment är viktigt för butikskedjorna. Konsumenterna har ett stort intresse av ekologiska varor, certifierade produkter och vegetabiliska proteinersättare. Den ekologiska andelen av livsmedelsförsäljningen inom Willys och Hemköp uppgick 2017 till 6,0 respektive 9,5 procent, med en betydligt högre andel i e-handeln.

Axfoods egna märke Garant förknippas med god och bra mat och har hög kännedom. Andelen egna varor av nettoomsättningen uppgick till 28 procent 2017.