Gå direkt till innehåll

Fem anledningar till att investera i Axfood

Fem anledningar till att investera i Axfood

Ett stabilt bolag med starka varumärken, historiskt god avkastning och lönsam tillväxt. Nedan lyfts fem anledningar till att investera i Axfood fram.

1. Tydlig strategi på ocyklisk och växande marknad

Dagligvaruhandeln är relativt okänslig för konjunktursvängningar och drivs till stor del av befolkningsökning och inflation. Historiskt har den årliga marknadstillväxten varit stabil kring två till tre procent, men har de senaste åren påverkats med anledning av pandemi och kraftig matprisinflation. Axfood har en tydlig strategi där konkreta prioriteringar inom sex fokusområden möter trenderna i marknaden: kunderbjudande, kundmöte, expansion, varans väg, arbetssätt och medarbetare. Målet är att växa mer än marknaden med en långsiktig rörelsemarginal om minst 4,5 procent.

För att möta varierande kundbehov är Axfood en familj av olika koncept med starka marknadspositioner. Willys är ledande inom lågprissegmentet och Hemköp är en stark aktör inom segmentet traditionell livs. Med Tempo, Handlar’n och Matöppet har Axfood dessutom en position inom närservice. Eurocash driver butiker inom gränshandeln mot Norge och genom partnerskapet med City Gross har Axfood även en närvaro inom stormarknadssegmentet. Middagsfrid förenklar vardagen för e-handelskunder med färdigplanerade matkassar, och med innehavet i Mathem deltar Axfood även inom den renodlade e-handeln för lösplock med hemleverans. Snabbgross och Urban Deli har en position inom café- och restaurangbranschen, och Apohem verkar på nätapoteksmarknaden. Med en tydlig expansionsplan, fokus på kundmötet i såväl fysisk butik som inom e-handeln samt utveckling av måltidslösningar möts de förändrade kundbeteendena.

Med en tydlig samverkan inom Axfood mellan koncernbolagen och de centrala supportfunktionerna skapas skalfördelar och kostnadseffektivitet. Dagab är det gemensamma inköps- och logistikbolaget och ställer höga krav på pris, kvalitet och hållbarhet. En effektiv och modern logistik ger många fördelar och skapar förutsättningar för lönsam tillväxt och en ständig förbättring av kunderbjudandet. Axfoods gemensamma IT-bolag har en avgörande roll i koncernens digitala utveckling, automation och datadrivna arbetssätt för att möta framtida behov.

Axfood har en solid balansräkning och affärsmodellen skapar ett stabilt kassaflöde med en effektiv hantering av rörelsekapitalet. Enligt Axfoods utdelningspolicy ska utdelningen till aktieägare vara minst 50 procent av resultatet efter skatt och delas upp på två betalningstillfällen. Under de senaste fem åren var direktavkastningen i genomsnitt närmare 4 procent. Belåningsgraden är låg, och exkluderat de redovisningsmässiga effekterna från IFRS 16 uppgick nettoskulden dividerat med EBITDA till 0,0 vid utgången av 2022.

Axfood har under lång tid arbetat för att vara en positiv kraft i samhället. Det innebär att erbjuda prisvärd, bra och hållbar mat till alla och att vara en inkluderande verksamhet som bedrivs på ett ansvarsfullt sätt, inte minst vad gäller att minska koncernens miljöpåverkan. Axfood tar täten för ett hållbart matsystem och genom egna märkesvaror lanseras såväl innovativa so hållbara produkter. En kontinuerlig dialog förs med beslutsfattare, politiker och myndigheter om hur branschen kan utvecklas för ökad hållbarhet och konkurrenskraft.