Gå direkt till innehåll

Fem anledningar till att investera i Axfood

Fem anledningar till att investera i Axfood

Axfood är ett stabilt bolag med starka varumärken, historiskt god avkastning och lönsam tillväxt. Nedan lyfts fem anledningar till att investera i Axfood.

1. Tydlig strategi på ocyklisk och växande marknad

Dagligvaruhandeln är relativt okänslig för konjunktursvängningar och drivs till stor del av befolkningsökning och inflation. Historiskt har den årliga marknadstillväxten varit stabil kring 2–3 procent, men har de senaste åren påverkats av pandemi och kraftig matprisinflation. Axfood har en tydlig strategi med konkreta prioriteringar inom sex fokusområden: kunderbjudande, kundmöte, expansion, varans väg, arbetssätt och medarbetare. Målet är att växa mer än marknaden med en långsiktig rörelsemarginal om minst 4,5 procent.

2. Familj av välpositionerade koncept i attraktiva segment

xfood består av olika verksamheter och koncept med starka marknadspositioner som möter varierande kundbehov. Willys är ledande inom lågprissegmentet och Hemköp är en stark aktör inom segmentet traditionell livs. Med Tempo, Handlar’n och Matöppet har Axfood dessutom en position inom närservice. Eurocash driver butiker inom gränshandeln mot Norge och genom partnerskapet med City Gross har Axfood även en närvaro inom stormarknadssegmentet. Middagsfrid förenklar vardagen för e-handelskunder med färdigplanerade matkassar, och med innehavet i Mathem är Axfood representerat även inom den renodlade e-handeln för lösplock med hemleverans. Snabbgross och Urban Deli har en position inom café- och restaurangbranschen, och Apohem verkar på nätapoteksmarknaden. Med en tydlig expansionsplan, fokus på prisvärde i såväl fysisk butik som inom e-handeln samt kontinuerlig utveckling av kunderbjudandet möts de förändrade kundbeteendena

3. Hållbara skalfördelar och tydlig samverkan

Med en tydlig samverkan inom Axfood mellan koncernbolagen och de centrala supportfunktionerna skapas skalfördelar och kostnadseffektivitet. Dagab är det gemensamma inköps- och logistikbolaget som skapar förutsättningar för prisvärdhet, kvalitet och hållbarhet. En effektiv och modern logistik ger många fördelar och lägger grunden för lönsam tillväxt och ett konkurrenskraftigt erbjudande. Axfoods gemensamma IT-bolag har en avgörande roll i koncernens digitala utveckling, automation och datadrivna arbetssätt för att möta framtida behov.

4. Stark finansiell ställning och stabilt kassaflöde

Axfood har en solid balansräkning och ett stabilt kassaflöde med en effektiv hantering av rörelsekapitalet. Enligt Axfoods utdelningspolicy ska utdelningen till aktieägare vara minst 50 procent av resultatet efter skatt och delas ut vid två betalningstillfällen. Under de senaste fem åren till 2023 var den årliga direktavkastningen i genomsnitt drygt 3 procent. Belåningsgraden är låg, och exkluderat de redovisningsmässiga effekterna från IFRS 16 uppgick nettoskulden dividerat med EBITDA till 0,0 vid utgången av 2023.

5. Positiv samhällskraft

Axfood har under lång tid arbetat för att vara en positiv kraft i samhället. Det innebär att erbjuda prisvärd, bra och hållbar mat till alla och att vara en inkluderande verksamhet som bedrivs på ett ansvarsfullt sätt, inte minst vad gäller att minska koncernens klimatpåverkan. Axfood tar täten för ett hållbart och hälsosamt mat-Sverige och genom egna märkesvaror lanseras såväl innovativa som hållbara och hälsosamma produkter. En kontinuerlig dialog förs med beslutsfattare, politiker och myndigheter om hur branschen kan utvecklas för ökad hållbarhet och konkurrenskraft.