Gå direkt till innehåll

Förvärv och avyttringar

Förvärv och avyttringar

Nedan listas Axfoods viktigaste förvärv och avyttringar genom åren.

2000

Axfood grundas

2000 präglades av omstruktureringar i flera steg. Första steget var samgåendet mellan Hemköp och D&D Dagligvaror. I nästa steg förvärvades Spar Sverige, Spar Inn Snabbgross samt 40 procent av aktiekapitalet i Spar Finland. Bolagsstämman i maj beslutade om namnändring till Axfood AB.

2003

Avyttring av fastighetsinnehav

I april 2003 sålde Axfood sitt svenska fastighetsbestånd till Crown NorthCorp Ltd (pressmeddelande). Fastigheterna hade ett bokfört värde på cirka 500 Mkr och realisationsvinsten var 110 Mkr.

2006

Avyttring av Spar Finland

I september 2005 tecknade Axfood ett avtal med finska SOK om försäljning av hela Axfoods innehav i Spar Finland Abp. Förvärvet slutfördes i januari 2006 (pressmeddelande, pressmeddelande).

2008

Förvärv av PrisXtra

I december 2007 tecknade Axfood avtal om att förvärva den familjeägda dagligvarukedjan PrisXtra, som omfattade sex butiker och en e-handelsverksamhet (Netxtra). Förvärvet slutfördes i januari 2008 (pressmeddelande, pressmeddelande).

2010

Förvärv av färskvarudistribunal

För att öka närvaron i Stockholm förvärvade Axfood under 2010 Reitans färskvarudistribunal i Kungens Kurva. Verksamheten togs över i oktober (pressmeddelande).

2011

Ägarandel i Hall Miba och avtal med Vi-föreningen

Under 2011 förvärvade Axfood 50 procent av grossistföretaget Hall Miba AB, en leverantör av bilvårdsartiklar och biltillbehör till bensinstationer och detaljhandel (pressmeddelande).

Under 2009 inleddes ett samarbete mellan Vi-handlarna och Axfood. Som en fortsättning på detta beslutade Vi-föreningen under 2011 att de enskilda handlarna skulle teckna kedjeavtal med Hemköp, vilket resulterade i att 43 Vi-butiker i främst Stockholmsområdet konverterades till Hemköp franchise (pressmeddelande).

2012

Avyttring av Netxtra

Under 2012 avyttrade Axfood sin e-handel för konsumenter, Netxtra, till Mathem (pressmeddelande). Samtidigt tecknades ett leveransavtal för Mathems e-handelsverksamhet i Stockholm.

2014

Ägarandel i Urban Deli

I februari 2014 investerade Axfood i en ägarandel på 50 procent i den Stockholmsbaserade restaurangkedjan Urban Deli (pressmeddelande). Ägarandelen utökades till drygt 90 procent under 2018 (pressmeddelande).

2017

Ett antal förvärv

Under 2017 stärkte och breddade Axfood sin portfölj genom en rad förvärv.

Förvärven av Mat.se (pressmeddelande) och Middagsfrid (pressmeddelande) ökade koncernens närvaro inom e-handeln; genom Eurocash tog koncernen en stark position inom gränshandeln mot Norge (pressmeddelande); och genom Sabas lagerverksamhet ökades effektiviteten i varuflödet (pressmeddelande). Under året investerade Axfood även i uppstarten av ett nytt nätapotek, Apohem (pressmeddelande).

2019

Hemköp och Östenssons

Under 2019 blev Östenssonskedjans nio butiker franchisebutiker inom Hemköp (pressmeddelande).

2021

Förvärv av Bergendahls Food och partnerskap med City Gross

I oktober 2021 förvärvade Axfood, efter godkännande från Konkurrensverket, partihandelsverksamheten Bergendahl Food AB samt en minoritetsandel i City Gross Sverige AB som en del av ett strategiskt partnerskap (pressmeddelande, pressmeddelande, presentation av transaktion, webbsändning från presentation av transaktionen). Förvärvet skapar skalfördelar och synergier, och gagnar även partihandelskunder och konsumenter genom ökad effektivitet samt sortiments- och logistikförbättringar.

2022

Axfood ny delägare i Mathem

För att stärka koncernens position inom den renodlade e-handeln blev Axfood den näst största ägaren i Mathem, i samband med avyttringen av Mat.se till Mathem i utbyte mot nyemitterade aktier i Mathem (pressmeddelande, pressmeddelande, kort presentation). Ett strategiskt partnerskap ingicks också genom ett sjuårigt leverans- och samarbetsavtal mellan Dagab och Mathem.