Gå direkt till innehåll

Investerare

Axfood är en ledande koncern inom dagligvaruhandeln i Sverige och en familj av särskiljande matkoncept som samverkar. Syftet med Axfoods Investor Relations är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om bolagets verksamhet och utveckling.

Investment case
Aktien (AXFO)
223,9SEK
+0,27%
2021-05-14, 18:00

Delårsrapport första kvartalet 2021

Axfoods delårsrapport för det första kvartalet 2021 publicerades den 22 april.

Årsstämma 2021

Axfoods årsstämma 2021 hölls den 24 mars. Inför årsstämman kunde aktieägarna ta del av en inspelning med vd och koncernchef Klas Balkow, samt intervjuer och anföranden med vissa andra nyckelpersoner.

Nyckeltal 2020

53 696 mkr

Nettoomsättning

2 510 mkr

Rörelseresultat

4,7%

Rörelsemarginal

9,12 kr

Resultat per aktie före utspädning

Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations

IR-kontakt

Alexander Bergendorf

Head of Investor Relations

Få aktuella pressmeddelanden och delårsrapporter till din mail eller telefon.

Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Olika koncept - en familj.

Hållbarhet

Axfood har som vision att vara ledande inom bra och hållbar mat. Därför är hållbarhetsarbetet omfattande och genomsyrar hela koncernen.

Bönor i naturmiljö

Marknad och trender

Digitalisering, demografiska förändringar, konkurrens och ökat fokus på hållbarhet och prisvärde är exempel på trender som påverkar samhället och dagligvarubranschen i hög takt.

Kvinna med mobil och betalkort

Axfoods koncernledning består av Axfoods vd och koncernchef, fyra stabschefer samt vd:arna för fyra av koncernens bolag.

Styrelsen ska med kontinuitet och långsiktighet säkerställa Axfoods utveckling och en god hållbar avkastning till aktieägarna.

Mer information

Finansiell information

Här hittar du kvartals- och årsvis finansiell data för Axfood.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Axfood regleras genom principer i externa och interna regelverk.

Mål och strategi

Läs om vårt strategiska ramverk och valda fokusområden.