Gå direkt till innehåll

Investerare

Axfood är en ledande koncern inom dagligvaruhandeln i Sverige och en familj av olika koncept i samverkan. Syftet med Axfoods Investor Relations är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om bolagets verksamhet och utveckling.

Aktien (AXFO)
261,4SEK
+0,11%
2023-11-29, 18:00

Den 24 november anordnade Axfood en kapitalmarknadsdag för institutionella investerare, analytiker och finansiell media. Syftet med kapitalmarknadsdagen var att ge en uppdatering om koncernens långsiktiga strategi och genomförandet av denna.

Nyckeltal 2022

73 474 mkr

Nettoomsättning

3 101 mkr

Rörelseresultat

4,2%

Rörelsemarginal

11,04 kr

Resultat per aktie före utspädning

Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations

IR-kontakt

Alexander Bergendorf

Head of Investor Relations

Prenumerera på pressmeddelanden och delårsrapporter från Axfood till din mail eller telefon.

Årsstämma

Axfoods årsstämma 2023 hölls den 22 mars 2023.

Kapitalmarknadsdag

Axfoods senaste kapitalmarknadsdag hölls den 24 november 2023.

Företrädesemission

I juni 2022 genomförde Axfood en fulltecknad företrädesemission med stöd från årsstämmans bemyndigande och styrelsens beslut.

Mer information

Finansiell information

Här hittar du kvartals- och årsvis finansiell data för Axfood.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Axfood regleras genom principer i externa och interna regelverk.

Hållbarhet

Axfoods hållbarhetsarbete är omfattande och genomsyrar hela koncernen.

Förvärv och avyttringar

Under åren har Axfood gjort strategiska förvärv och avyttringar för att skapa värde och uppnå långsiktigt hållbar och lönsam tillväxt.