Gå direkt till innehåll

Investerare

Axfood är en ledande koncern inom dagligvaruhandeln i Sverige och en familj av särskiljande matkoncept som samverkar. Syftet med Axfoods Investor Relations är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om bolagets verksamhet och utveckling.

Investment case
Aktien (AXFO)
235,2SEK
-0,72%
2022-01-27, 18:00

Bokslutskommuniké 2021

Axfoods bokslutskommuniké för 2021 publiceras den 3 februari klockan 7.00. En webbsändning hålls samma dag klockan 9.30.

Den 16 december anordnade Axfood en kapitalmarknadsdag för analytiker, investerare och media. Koncernens nya höjda lönsamhetsmål presenterades tillsammans med fördjupad information om pågående framtidssatsningar som lägger grunden för en långsiktig, lönsam och hållbar tillväxt.

Axfood ingår ett strategiskt samarbete med Mathem, och blir ny delägare i bolaget, genom att Axfood avyttrar Mat.se mot betalning i aktier i Mathem, en stark renodlad e-handelsaktör inom hemleveranser. Samtidigt ingår Mathem ett långsiktigt leverans- och samarbetsavtal med Axfoods inköp- och logistikbolag Dagab.

Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations

IR-kontakt

Alexander Bergendorf

Head of Investor Relations

Prenumerera på pressmeddelanden och delårsrapporter från Axfood till din mail eller telefon.

Årsstämma

Axfoods årsstämma 2021 hölls den 24 mars 2021. Årsstämman 2022 kommer att hållas den 23 mars 2022.

Förvärv av Bergendahls Food och partnerskap med City Gross

Den 1 oktober slutförde Axfood förvärvet av dels partihandelsverksamheten Bergendahls Food, dels den minoritetspost i City Gross som är en del av ett strategiskt partnerskap.

Nyckeltal 2020

53 696 mkr

Nettoomsättning

2 510 mkr

Rörelseresultat

4,7%

Rörelsemarginal

9,12 kr

Resultat per aktie före utspädning

Hållbarhet

Axfood har som vision att vara ledande inom bra och hållbar mat. Därför är hållbarhetsarbetet omfattande och genomsyrar hela koncernen.

Bönor i naturmiljö

Styrelse och koncernledning

Axfoods koncernledning består av vd och koncernchef samt stabschefer och vd:arna för fyra av koncernens bolag. Axfoods styrelse ska med kontinuitet och långsiktighet säkerställa Axfoods utveckling och en god hållbar avkastning till aktieägarna.

Mer information

Finansiell information

Här hittar du kvartals- och årsvis finansiell data för Axfood.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Axfood regleras genom principer i externa och interna regelverk.

Mål och strategi

Läs om vårt strategiska ramverk och valda fokusområden.