Gå direkt till innehåll

Investerare

Axfood är en ledande koncern inom dagligvaruhandeln i Sverige och en familj av särskiljande matkoncept som samverkar. Syftet med Axfoods Investor Relations är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om bolagets verksamhet och utveckling.

Investment case
Aktien (AXFO)
218,0SEK
+1,02%
2021-09-17, 18:00

Axfood förvärvar Bergendahl Food AB och ingår partnerskap med City Gross

Den 16 september godkände Konkurrensverket Axfoods förvärv av dels partihandelsverksamheten Bergendahls Food och dels den minoritetspost i City Gross som är en del av ett strategiskt partnerskap. Förvärvet skapar skalfördelar och synergier, och genom ökad effektivitet, sortiments- och logistikförbättringar gagnar affären även partihandelskunder och Sveriges konsumenter.

Delårsrapport andra kvartalet 2021

Axfoods delårsrapport för det andra kvartalet 2021 publicerades den 15 juli.

Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations

IR-kontakt

Alexander Bergendorf

Head of Investor Relations

Prenumerera på pressmeddelanden och delårsrapporter från Axfood till din mail eller telefon.

Nyckeltal 2020

53 696 mkr

Nettoomsättning

2 510 mkr

Rörelseresultat

4,7%

Rörelsemarginal

9,12 kr

Resultat per aktie före utspädning

Års- och hållbarhetsredovisning

Årsstämma 2021

Axfoods årsstämma 2021 hölls den 24 mars. Inför årsstämman kunde aktieägarna ta del av en inspelning med vd och koncernchef Klas Balkow, samt intervjuer och anföranden med vissa andra nyckelpersoner.

Hållbarhet

Axfood har som vision att vara ledande inom bra och hållbar mat. Därför är hållbarhetsarbetet omfattande och genomsyrar hela koncernen.

Bönor i naturmiljö

Styrelse och koncernledning

Axfoods koncernledning består av vd och koncernchef samt stabschefer och vd:arna för fyra av koncernens bolag. Axfoods styrelse ska med kontinuitet och långsiktighet säkerställa Axfoods utveckling och en god hållbar avkastning till aktieägarna.

Mer information

Finansiell information

Här hittar du kvartals- och årsvis finansiell data för Axfood.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Axfood regleras genom principer i externa och interna regelverk.

Mål och strategi

Läs om vårt strategiska ramverk och valda fokusområden.