Gå direkt till innehåll

Investerare

Axfood är en ledande koncern inom dagligvaruhandeln i Sverige och en familj av olika koncept i samverkan. Syftet med Axfoods Investor Relations är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om bolagets verksamhet och utveckling.

Aktien (AXFO)
293,9SEK
+0,27%
2024-04-17, 14:43

Delårsrapport Q1 2024

Axfoods delårsrapport för det första kvartalet 2024 publiceras den 25 april klockan 7.00. En telefonkonferens hålls klockan 9.30.

Årsstämma 2024

Axfoods årsstämma 2024 hölls den 20 mars i Stockholm.

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Axfoods års- och hållbarhetsredovisning 2023 publicerades den 23 februari.

Nyckeltal 2023

81 111 mkr

Nettoomsättning

3 353 mkr

Rörelseresultat

4,1%

Rörelsemarginal

10,92 kr

Resultat per aktie före utspädning

Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations

IR-kontakt

Alexander Bergendorf

Head of Investor Relations

Prenumerera på information

Mer information

Finansiell information

Här hittar du kvartals- och årsvis finansiell data för Axfood.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Axfood regleras genom principer i externa och interna regelverk.

Hållbarhet

Axfoods hållbarhetsarbete är omfattande och genomsyrar hela koncernen.

Förvärv och avyttringar

Under åren har Axfood gjort strategiska förvärv och avyttringar för att skapa värde och uppnå långsiktigt hållbar och lönsam tillväxt.