Gå direkt till innehåll

Investerare

Axfood är en ledande koncern inom dagligvaruhandeln i Sverige och en familj av olika koncept i samverkan. Syftet med Axfoods Investor Relations är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om bolagets verksamhet och utveckling.

Investment case
Aktien (AXFO)
269,7SEK
+1,12%
2023-01-30, 18:00

Bokslutskommuniké 2022

Axfoods bokslutskommuniké 2022 publiceras den 1 februari klockan 07:00. En telefonkonferens hålls samma dag klockan 09:30.

Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations

IR-kontakt

Alexander Bergendorf

Head of Investor Relations

Prenumerera på pressmeddelanden och delårsrapporter från Axfood till din mail eller telefon.

I fokus

Årsstämma

Axfoods årsstämma 2023 kommer att hållas den 22 mars 2023 i Stockholm.

Kapitalmarknadsdag

Axfoods senaste kapitalmarknadsdag hölls den 16 december 2021.

Företrädesemission

I juni 2022 genomförde Axfood en fulltecknad företrädesemission med stöd från årsstämmans bemyndigande och styrelsens beslut.

Under åren har Axfood gjort strategiska förvärv och avyttringar för att skapa värde och uppnå långsiktigt hållbar och lönsam tillväxt. Detta innefattar exempelvis Axfoods förvärv av partihandelsverksamheten Bergendahls Food och en minoritetsandel i City Gross, samt Axfoods partnerskap med Mathem.

Hållbarhet

Axfood har som vision att vara ledande inom prisvärd, bra och hållbar mat. Därför är hållbarhetsarbetet omfattande och genomsyrar hela koncernen.

Bönor i naturmiljö

Nyckeltal 2021

57 891 mkr

Nettoomsättning

2 704 mkr

Rörelseresultat

4,7%

Rörelsemarginal

10,28 kr

Resultat per aktie före utspädning

Mer information

Finansiell information

Här hittar du kvartals- och årsvis finansiell data för Axfood.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Axfood regleras genom principer i externa och interna regelverk.

Mål och strategi

Läs om vårt strategiska ramverk och valda fokusområden.