Gå direkt till innehåll

Investerare

Axfood är en ledande koncern inom dagligvaruhandeln i Sverige och en familj av olika koncept i samverkan. Syftet med Axfoods Investor Relations är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om bolagets verksamhet och utveckling.

Investment case
Aktien (AXFO)
248,3SEK
-2,89%
2022-09-29, 18:00
Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations

IR-kontakt

Alexander Bergendorf

Head of Investor Relations

Prenumerera på pressmeddelanden och delårsrapporter från Axfood till din mail eller telefon.

Årsstämma

Axfoods årsstämma 2023 kommer att hållas den 22 mars 2023 i Stockholm.

Hållbarhet

Axfood har som vision att vara ledande inom prisvärd, bra och hållbar mat. Därför är hållbarhetsarbetet omfattande och genomsyrar hela koncernen.

Bönor i naturmiljö

Nyckeltal 2021

57 891 mkr

Nettoomsättning

2 704 mkr

Rörelseresultat

4,7%

Rörelsemarginal

10,28 kr

Resultat per aktie före utspädning

Förvärv av Bergendahls Food och partnerskap med City Gross

Den 1 oktober 2021 slutförde Axfood förvärvet av dels partihandelsverksamheten Bergendahls Food, dels den minoritetspost i City Gross som är en del av ett strategiskt partnerskap.

Den 1 mars 2022 slutfördes Mathems förvärv av Mat.se, i samband med vilket Axfood blev näst största delägare i Mathem, genom att avyttringen av Mat.se skedde mot betalning i aktier i Mathem.

Mer information

Finansiell information

Här hittar du kvartals- och årsvis finansiell data för Axfood.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Axfood regleras genom principer i externa och interna regelverk.

Mål och strategi

Läs om vårt strategiska ramverk och valda fokusområden.