Gå direkt till innehåll

Investerare

Axfood är en ledande koncern inom dagligvaruhandeln i Sverige och en familj av särskiljande matkoncept som samverkar. Syftet med Axfoods Investor Relations är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om bolagets verksamhet och utveckling.

Investment case
Aktien (AXFO)
233,0SEK
+0,60%
2021-07-30, 17:29

Delårsrapport andra kvartalet 2021

Axfoods delårsrapport för det andra kvartalet 2021 publicerades den 15 juli.

Axfood förvärvar Bergendahl Food AB och ingår partnerskap med City Gross

Axfood förvärvar Bergendahl Food AB. Därutöver inleder Axfood och Bergendahls ett strategiskt partnerskap avseende butikskedjan City Gross, där Axfood går in som minoritetsägare på 9,9 procent med option om en ägarandel upp till 30 procent. Affären presenterades närmare vid en webbsänd telefon-/videokonferens den 31 maj.

Nyckeltal 2020

53 696 mkr

Nettoomsättning

2 510 mkr

Rörelseresultat

4,7%

Rörelsemarginal

9,12 kr

Resultat per aktie före utspädning

Årsstämma 2021

Axfoods årsstämma 2021 hölls den 24 mars. Inför årsstämman kunde aktieägarna ta del av en inspelning med vd och koncernchef Klas Balkow, samt intervjuer och anföranden med vissa andra nyckelpersoner.

Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations

IR-kontakt

Alexander Bergendorf

Head of Investor Relations

Få aktuella pressmeddelanden och delårsrapporter till din mail eller telefon.

Års- och hållbarhetsredovisning

Hållbarhet

Axfood har som vision att vara ledande inom bra och hållbar mat. Därför är hållbarhetsarbetet omfattande och genomsyrar hela koncernen.

Bönor i naturmiljö

Axfoods koncernledning består av Axfoods vd och koncernchef, fyra stabschefer samt vd:arna för fyra av koncernens bolag.

Styrelsen ska med kontinuitet och långsiktighet säkerställa Axfoods utveckling och en god hållbar avkastning till aktieägarna.

Mer information

Finansiell information

Här hittar du kvartals- och årsvis finansiell data för Axfood.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Axfood regleras genom principer i externa och interna regelverk.

Mål och strategi

Läs om vårt strategiska ramverk och valda fokusområden.