Gå direkt till innehåll

Investerare

Axfood är en ledande koncern inom dagligvaruhandeln i Sverige och en familj av olika koncept i samverkan. Syftet med Axfoods Investor Relations är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om bolagets verksamhet och utveckling.

Investment case
Aktien (AXFO)
318,1SEK
+1,66%
2022-08-10, 18:00

Delårsrapport Q2 2022

Axfoods delårsrapport för andra kvartalet publiceras kl. 07:00 den 15 juli. Telefonkonferens hålls samma dag kl. 09:30 och går att lyssna på via länk nedan.

Anders Lexmon och Klas Balkow, Axfood

Årsstämma

Axfoods årsstämma 2022 hölls den 23 mars enligt ett poströstningsförfarande.

Axfood ingår ett strategiskt samarbete med Mathem, och blir ny delägare i bolaget, genom att Axfood avyttrar Mat.se mot betalning i aktier i Mathem, en stark renodlad e-handelsaktör inom hemleveranser. Samtidigt ingår Mathem ett långsiktigt leverans- och samarbetsavtal med Axfoods inköp- och logistikbolag Dagab.

Elisabet Johansson, Tf Head of Investor Relations

IR-kontakt

Elisabet Johansson

Tf Head of Investor Relations

Prenumerera på pressmeddelanden och delårsrapporter från Axfood till din mail eller telefon.

Nyckeltal 2021

57 891 mkr

Nettoomsättning

2 704 mkr

Rörelseresultat

4,7%

Rörelsemarginal

10,28 kr

Resultat per aktie före utspädning

Förvärv av Bergendahls Food och partnerskap med City Gross

Den 1 oktober slutförde Axfood förvärvet av dels partihandelsverksamheten Bergendahls Food, dels den minoritetspost i City Gross som är en del av ett strategiskt partnerskap.

Hållbarhet

Axfood har som vision att vara ledande inom bra och hållbar mat. Därför är hållbarhetsarbetet omfattande och genomsyrar hela koncernen.

Bönor i naturmiljö

Mer information

Finansiell information

Här hittar du kvartals- och årsvis finansiell data för Axfood.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Axfood regleras genom principer i externa och interna regelverk.

Mål och strategi

Läs om vårt strategiska ramverk och valda fokusområden.