Gå direkt till innehåll
Stockholm i eftermiddagsljus

Investerare

Axfood är en ledande koncern inom dagligvaruhandeln i Sverige och en familj av särskiljande matkoncept som samverkar. Syftet med Axfoods Investor Relations är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om bolagets verksamhet och utveckling.

Bokslutskommuniké 2020

Axfoods bokslutskommuniké för 2020 publiceras 4 februari. Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow presenterar kommunikén tillsammans med ekonomi- och finansdirektör Anders Lexmon.

Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations

IR-kontakt

Alexander Bergendorf

Head of Investor Relations

Få aktuella pressmeddelanden och delårsrapporter till din mail eller telefon.

Axfoods årsstämma 2021 hålls den 24 mars 2021.

Års- och hållbarhetsredovisning

Axfoods mission är att möjliggöra en bättre vardag där alla kan dela glädjen för prisvärd, bra och hållbar mat.

Axfoods koncernledning består av Axfoods vd och koncernchef, fyra stabschefer samt vd:arna för fyra av koncernens bolag.

Styrelsen ska med kontinuitet och långsiktighet säkerställa Axfoods utveckling och en god hållbar avkastning till aktieägarna.

Mer information

Finansiell information

Här hittar du kvartals- och årsvis finansiell data för Axfood.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Axfood regleras genom principer i externa och interna regelverk.

Mål och strategi

Läs om vårt strategiska ramverk och valda fokusområden.

Digitalisering, förändrad demografi och ökat fokus på hållbarhet och pris är trender som påverkar oss. Såhär möter vi dem.

Hållbarhet är en viktig del i Axfoods affärsstrategi. Vi vill bli bäst i branschen och har satt ambitiösa mål.