Gå direkt till innehåll

Aktiekapital

Axfood har endast ett aktieslag med lika rösträtt och rätt i bolagets vinst och kapital. Det finns inte några begräsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid bolagsstämma. Kvotvärdet uppgår till 1,25 kronor per aktie.

Axfoods aktiekapital per 31 december 2020 uppgick till 262 338 390 kronor. Aktiekapitalet fördelades på 209 870 712 aktier (209 870 712) varav utestående aktier uppgick till 209 198 604 (209 298 712).

Historik

Datum

Förändring

Förändring
aktiekapital

Aktiekapital efter förändring

Antal aktier

Kvotvärde

2015-04-20

Aktiesplit 4:1

 

262 338 390

209 870 712

1,25

Summering 
2007

Indragning återköpta aktier

-10 580 750

262 338 390

52 467 678

5,00

Summering
2006

Utbyte konvertibler

262 250

272 919 140

54 583 828

5,00

Summering
2005

Utbyte konvertibler

4 767 750

272 656 890

54 531 378

5,00

Summering
2004

Teckningsoption

404 000

267 889 140

53 577 828

5,00

Summering
2003

Teckningsoption

1 340 000

267 485 140

53 497 028

5,00

Summering
2000

Nyemission

141 145 140

266 145 140

53 229 028

5,00