Gå direkt till innehåll

Aktiekapital

Aktiekapital

Axfood har endast ett aktieslag med lika rösträtt och rätt i bolagets vinst och kapital. Det finns inte några begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid bolagsstämma. Kvotvärdet uppgår till 1,25 kronor per aktie.

Axfoods aktiekapital per 31 december 2023 uppgick till 271 054 050 kronor (271 054 050). Aktiekapitalet fördelades på 216 843 240 aktier (216 843 240) varav utestående aktier uppgick till 215 777 588 (215 805 384).

Historik

År

Förändring

Förändring
aktiekapital (kr)

Aktiekapital (kr)

Antal aktier

Kvotvärde

2022

Företrädes-emission

8 715 660

271 054 050

216 843 240

1,25

2015

Aktiesplit 4:1

n/a

262 338 390

209 870 712

1,25

2007

Indragning återköpta aktier

-10 580 750

262 338 390

52 467 678

5,00

2006

Utbyte konvertibler

262 250

272 919 140

54 583 828

5,00

2005

Utbyte konvertibler

4 767 750

272 656 890

54 531 378

5,00

2004

Teckningsoption

404 000

267 889 140

53 577 828

5,00

2003

Teckningsoption

1 340 000

267 485 140

53 497 028

5,00

2000

Nyemission

141 145 140

266 145 140

53 229 028

5,00