Gå direkt till innehåll
Händer mot himmel

Axfoods vision, mission och affärsidé

Vår vision är att vara ledande inom bra och hållbar mat. Detta genomsyrar allt vi gör inom Axfoodfamiljen och är en ledstjärna för våra aktiviteter och beslut.

Vision:

Axfood ska vara ledande inom bra och hållbar mat

För att inspirera kunderna till att göra bra val ska Axfood erbjuda ett prisvärt, brett och hållbart sortiment. Det ska också vara inspirerande och prisvärt att handla oavsett om du handlar i butik eller online. God service och en smidig köpupplevelse är centralt för att skapa ett bra kundmöte. Ett attraktivt kunderbjudande i kombination med hög tillgänglighet ska möjliggöra en bättre vardag för alla.

Hållbarhet är en viktig del av Axfoods vision och en del av det dagliga arbetet. Eftersom matproduktion är starkt bidragande till koldioxidutsläppen i världen är det viktigt att Axfood som handlare och producent av egna varor tar ett delansvar för att minska klimatbelastningen. Axfoods hållbarhetsarbete kopplar till ett antal av FN:s utvecklingsmål, däribland "Hållbar konsumtion och produktion" samt "Bekämpa klimatförändringen", men också till Sveriges miljömål.

Mission:

Axfood möjliggör en bättre vardag där alla kan dela glädjen för prisvärd, bra och hållbar mat

Affärsidé:

En familj av framgångsrika och särskiljande matkoncept som vilar på tydlig samverkan

Axfood utvecklar och driver en familj av matkoncept på den svenska marknaden. Varje matkoncept är väl positionerat inom sitt respektive segment och ska erbjuda den bästa kundupplevelsen för sin målgrupp. Inköp och logistik till samtliga matkoncept sker i en gemensam organisation. En samverkan som skapar en effektiv och stark koncern.