Gå direkt till innehåll

Hållbarhet i allt inom Axfood

För oss på Axfood handlar hållbar utveckling om att se till helheten. Vi arbetar därför systematiskt för att säkerställa hållbarhet i värdekedjans alla delar. Det görs genom att värna om miljön, maten som produceras och säljs i butikerna och människorna som producerar, säljer och konsumerar den.

Vår strategi

Våra fokusområden inom hållbarhet:

Hållbart fiske på Willys

Maten

Genom ett brett sortiment av varor som har producerats på ett hållbart sätt ska vi underlätta för konsumenten att göra hållbara val.

Miljön

Vi ska bidra till en matproduktion som ger ett så litet ekologiskt avtryck som möjligt och bidra till cirkulära flöden med återbruk.

Människan

Vi ska bidra till att skapa goda arbetsförhållanden och sociala villkor för alla som arbetar i livsmedelskedjan.

Broschyren Hållbarhet i allt ger en överblick över Axfoodkoncernens hållbarhetsarbete och våra prioriterade arbetsområden.

AxTalks om socialt ansvar i leverantörskedjan

AxTalks är en samtalsserie där experter inom Axfoodfamiljen berättar om sitt arbete och vilken utveckling som sker inom ett visst område. I detta avsnitt diskuterar vi socialt ansvar med Kristina Areskog Bjurling, gruppchef hållbarhet på Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab.

Mat 2030 – Axfoods förslag till en hållbar livsmedelsstrategi

För att skapa hållbarhet i hela livsmedelskedjan krävs det att vi jobbar tillsammans. I rapporten Mat 2030 uppmanar vi till ett gemensamt krafttag – politiker, näringsliv och konsumenter.

En äng med sädesslag

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood:

Den vegetariska dagen är en viktig symbol. För dem som vanligtvis inte brukar äta vegetariskt kan den vara ett bra tillfälle att göra det.

Lär dig mer om Axfoods hållbarhetsarbete genom vår e-learning som är obligatorisk för alla medarbetare inom Axfoodkoncernen.

Axfood driver frågor inom både konsumtion och produktion av mat, frågor som vi vill och kan påverka.

Åsa Domeij, Hållbarhetschef

Kontaktperson

Åsa Domeij

Hållbarhetschef

Ta del av Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeijs reflektioner kring hållbarhet och mat genom att prenumerera på bloggen.