Om Axfood

Marknad och trender

Urbanisering, digitalisering och fokus på hållbar livsstil är stora trender som påverkar hela samhället och så också dagligvarubranschen. Här är fem viktiga strömningar och Axfoods strategier för att möta dem.

Dagligvaruhandeln i Sverige är en mogen marknad där Axfood är den näst största aktören, en position som stärkts de senaste åren. Konkurrensen är hård och har ökat på grund av lågpriskedjor, etablering av e-handel och att svenskarna äter mer ute. 

Trend 1: Globala och urbana konsumenter

Sveriges befolkning koncentreras till storstäderna och antalet invånare i Stockholm, Göteborg och Malmö beräknas öka med 37 procent under de närmaste 40 åren. I glesbygdskommunerna väntas folkmängden samtidigt minska med 10 procent.

Befolkningsökningen i Sverige har varit hög under några år till följd av invandring, låg utvandring och att det föds fler än det dör. Utrikesfödda står för en betydande del av befolkningen. Samtidigt reser vi mer. Det innebär fler influenser och inspiration från andra kulturer. Mat från Japan, Mellanöstern och Korea blir allt mer populärt.

Hur möter Axfood trenden

Axfood etablerar butiker på tillväxtorter i lägen med goda kommunikationer. Som leverantör till bostadsnära servicebutiker möter Axfood också det ökande behovet av att göra små inköp nära hemmet. Axfoods butikskedjor jobbar kontinuerligt med sortimentsutveckling för att möta efterfrågan på ett internationellt sortiment. Den moderna storstadsmänniskan värdesätter att Axfood ligger långt fram inom digitala tjänster som förenklar vardagen samt våra höga ambitioner inom hållbarhetsområdet.

Axfood anser att en arbetsplats som präglas av mångfald är bra för både kunderna och verksamheten. Medarbetarnas kunskaper och perspektiv skapar nya möjligheter och generar bättre beslut.

Trend 2: Branschglidning och förändrade konsumtionsmönster

Konsumenternas tid är dyrbar. Oavsett ärende ska det gå snabbt och vara bekvämt. Ärenden utförs via nätet och efterfrågan på digitala tjänster som underlättar vardagen ökar. En viktig faktor för e-handelns expansion är att yngre generationer är mer digitalt mogna. Den digitala mathandeln i Sverige är inne i en expansiv fas och växer snabbt online.

De senaste 25 åren har hushållens utgifter för mat nästan halverats som andel av den privata konsumtionen. Branschglidningen innebär att en större del av konsumtionen går till café- och restaurangbesök. Fler caféer och apotek delar lokaler med dagligvarubutiker.

Så möter Axfood trenden

För Axfood handlar digitaliseringen inte bara om att erbjuda e-handel utan också om att förenkla inköpen i butik. Konsumenterna vill inte ägna onödig tid till att bestämma, handla, stå i kö och laga mat. Axfood möter upp genom enkla lösningar som underlättar vardagen – e-handel, färdiga matkassar, självcheckout och kortlösa kundprogram. Genom de digitala kundprogrammen får drygt tre miljoner kunder personligt anpassade erbjudanden. Axfood utvecklar ständigt sortimentet för att erbjuda måltidslösningar för alla tillfällen. 

Trend 3: Hälsa och livsstil – trendig och nyttig mat

Den medvetna konsumenten manifesterar sitt val av livsstil genom maten. Hälsa och motion fortsätter att symbolisera hög status. Det är inte längre bara vegetarianer och veganer som väljer vad de äter med hänsyn till djur och miljö. Var tredje svensk räknar sig som flexitarian.

Stor klimatpåverkan från matproduktion och cancerlarm driver på efterfrågan av hälsosam, vegetarisk, ekologisk och proteinrik mat. Mat som har specifika, dokumenterade hälsoeffekter blir allt vanligare. Många kunder vill ha mer information om ursprung, kvalitet och innehåll för att kunna leva mer hälsosamt och med omsorg om klimat och miljö.

Så möter Axfood trenden

Ett ansvarsfullt förhållningsätt till miljö och hållbarhetsfrågor är en del av koncernens dagliga verksamhet. Axfoods kunder ska kunna lita på att det finns ett stort ekologiskt utbud och ett brett urval av frukt och grönt anpassat efter säsong.

Genom egna varor kan Axfood locka konsumenterna att testa goda, roliga och mer hållbara produkter, till exempel en yoghurt gjord på kokos eller vegetariska svampbollar istället för köttbullar. Under 2017 utökade Axfoods egna varumärke Garant det ekologiska sortimentet med 45 produkter. Genom Willys ska koncernen inte bara erbjuda Sveriges billigaste matkasse utan även den billigaste ekologiska kassen.

Trend 4: Hållbarhet och ansvar – en självklarhet

Hållbarhet är en allt viktigare faktor i konsumentens produktval oavsett om det handlar om djurhållning, klimatpåverkan eller matens sociala ställning. Axfoods kunder blir mer och mer medvetna om matens inverkan på både den egna hälsan och omgivningen.

Maten får en viktigare samhällsroll. Utöver miljö- och hälsomässiga aspekter bryr sig allt fler även om under vilka sociala förhållanden olika produkter har producerats. Miljövänliga förpackningar, att äta i säsong, mat för en bättre miljö, etiska aspekter och ursprung blir allt viktigare frågor.

Konsumenternas förväntningar på branschen ökar för varje år. Att kunna erbjuda ett stort utbud av ekologiska varor har blivit en hygienfaktor, även för lågpriskedjorna. Vi ser att kunderna blir mer medvetna och välinformerade och att engagemanget för att minska matsvinn ökar.

Så möter Axfood trenden

Hållbarhet är sedan länge en viktig del i Axfoods strategi och koncernens målsättning är att vara branschledande på hållbarhet. Vi erbjuder säkra och miljöanpassade livsmedel, minskar kontinuerligt vår klimatpåverkan, säkerställer goda arbetsvillkor hos leverantörer och ursprungsmärker våra egna varor.

Trend 5: Prisvärt mer än bara pris

Axfoods kedjor må ha olika primära kundgrupper, men gemensamt för samtliga är att prisvärde inte bara handlar om lägsta pris. Vissa kunder prioriterar att det ska vara enkelt att handla och gillar nya lösningar som självscanning och e-handel. För andra är det viktigt att hitta välkända varumärken till bra pris eller att få inspiration, trender och bra service i butiken.

Axfoods kunder är generellt mycket prismedvetna. Enligt Axfoods varumärkesmätning är ”låga priser” viktigast hos konsumenterna, tätt följt av ”hög kvalitet”. Aspekter som bra och ekologiskt sortiment, gott bemötande, trevlig personal, matinspiration ökar upplevelsen av prisvärdhet. Som bekant är även tid pengar. Var fjärde kund vill inte stå i kö till manuell kassa och många betalar gärna för servicen att få varorna plockade och hemkörda.

Så möter Axfood trenden

För Axfood är prisvärd mat en viktig del av verksamheten. Genom effektiva processer och kostnadskontroll arbetar koncernen ständigt med att erbjuda både bra priser och omsorg om alla detaljer i butiker och via e-handel.

Willys erbjuder Sveriges billigaste matkasse. Hemköp genomsyras av matglädje och kombinerar prisvärdhet med inspiration. Mat.se går steget längre i hemkörningen och testar att leverera direkt in i kundens kylskåp.

Samtidigt möter Axfood företagskundernas behov av leverans av rätt varor i rätt tid på ett enkelt sätt. Den framgångsrika utvecklingen av egna varor ger Axfoods kedjor goda möjligheter att erbjuda ett attraktivt och prisvärt sortiment. Axfood har utökat antalet självbetjäningskassor. Kunderna är nöjdare och slipper stå i kö och personal frigörs och kan möta och inspirera kunderna inne i butiken.