Gå direkt till innehåll

Marknad och trender

Kvinna med smartphone och betalkort

Marknad och trender

Digitalisering, hållbarhet och hälsa samt prisvärdhet är exempel på långsiktiga trender som i hög utsträckning påverkar såväl samhället som dagligvarubranschen och Axfood. Förändringstakten har länge varit hög men under de senaste två åren har den höga inflationstakten medfört vissa trendskiften, med framför allt en högre prismedvetenhet bland konsumenterna.

Demografi

Hur förändringarna sker

 • Befolkningen blir både yngre och äldre
 • Inkomstklyftorna i samhället ökar
 • Mer mångfald och en ökad andel utrikesfödda
 • Fortsatt hög urbanisering, vilket har en påverkan på både storstad och landsbygdd

Påverkan på dagligvaruhandeln

 • Efterfrågan ändras kring exempelvis sortiment och prisbild som en följd av demografiska förändringar
 • Urbaniseringen skapar nya attraktiva lägen för butik och e-handel samtidigt som vissa lägen blir mindre attraktiva

Så agerar Axfood

 • Kontinuerlig sortimentsutveckling för att erbjuda prisvärd, bra och hållbar mat samt möta efterfrågan på ett sortiment som speglar en mångfald av matkulturer
 • Etablering av butiker och e-handel i tillväxtorter och i lägen med goda kommunikationer
 • Tydliga värderingar och en ambition att spegla mångfalden i samhället för att möta olika behov

Konkurrens

Hur förändringarna sker

 • Traditionella dagligvaruaktörer investerar mer i pris
 • Marknadens aktörer skapar ekosystem av produkter och tjänster
 • Nytänkande aktörer utmanar och söker partnerskap
 • Gränserna mellan branscher suddas ut när många företag erbjuder produkter och tjänster som traditionellt inte tillhör kärnverksamheten

Påverkan på dagligvaruhandeln

 • Ökad konkurrens från såväl traditionella aktörer som nya aktörer samt från andra närliggande branscher
 • Större valfrihet för konsumenter och mer högt ställda krav
 • Marknaden förnyas med värdeskapande tjänster såsom måltidslösningar, prisjämförelser, receptsidor och hemleverans

Så agerar Axfood

 • Utveckling av olika koncept för att möta olika kundbehov
 • Tydlig samverkan inom koncernen för att addera kundvärde och öka konkurrenskraften
 • Ett effektivt och attraktivt sortiment och en tydlig prisbild
 • Kontinuerlig utveckling av lojalitetsprogram för att säkerställa relevans och attraktivitett

Prisvärdhet

Hur förändringarna sker

 • Lågpristrend som växer sig allt starkare, i synnerhet i tider av ekonomisk osäkerhet och hög inflation
 • Med digitaliseringen följer en ökad transparens kring priser
 • Ett lågt pris är inte det enda som avgör om en vara uppfattas som prisvärd – ett gott bemötande, attraktiva kringtjänster och ett högkvalitativt sortiment är också viktigt

Påverkan på dagligvaruhandeln

 • Ökad prismedvetenhet gynnar vissa segment på marknaden och främst lågprisaktörer
 • Prisjämförelser ställer krav på att marknadens aktörer kontinuerligt bevakar sin prisposition
 • Konsumenterna fokuserar mer på prisvärde och efterfrågar ett sortiment med alternativ till starka globala och nationella varumärken
 • Egna märkesvaror och stora inköpsvolymer är viktiga verktyg

Så agerar Axfood

 • Fokus på att stärka Willys position som Sveriges ledande lågpriskedja och att säkerställa att samtliga koncept inom koncernen levererar prisvärde
 • Stort utbud av attraktiva, prisvärda och högkvalitativa egna märkesvaror
 • Automatisering, effektiva processer och kostnadskontroll i alla led

Hälsa och hållbarhet

Hur förändringarna sker

 • Medvetenheten om matens påverkan på klimat och hälsa ökar, framför allt bland unga
 • Konsumenter anser att livsmedelsföretag har ett stort ansvar för utvecklingen av hållbar och hälsosam mat
 • Allt fler konsumenter är beredda att över tid ändra sin matkonsumtion för att minska sitt klimatavtryck

Påverkan på dagligvaruhandeln

 • En hållbar matkonsumtion ställer stora krav på förändring i livsmedelskedjan
 • Frågor som rör ansvarstagande, miljöpåverkan och hälsa blir allt viktigare och medvetna konsumenter manifesterar sin livsstil genom aktiva matval
 • Många vill ha mer information om ursprung, kvalitet och innehåll
 • Medvetna konsumenter eftersöker matinspiration och vill få hjälp och guidning för att kunna göra hållbara och hälsosamma val

Så agerar Axfood

 • Sortimentsutveckling och fokus på hållbarhetsmärkta varor
 • Information och inspiration samt fokus på att genom lojalitetsprogram uppmuntra till hållbara och hälsosamma val
 • Fokus på hållbara förpackningar, minskat matsvinn, varor i säsong, socialt ansvar och ursprung
 • Miljöcertifierade butiker
 • Samhällspåverkan och dialog med beslutsfattare samt årlig publicering av rapporten Mat 2030, Axfoods förslag till en hållbar livsmedelsstrategi för Sverige

Digitalisering och automation

Hur förändringarna sker

 • Ökad digitalisering och en högre automationsgrad inom alla delar av dagligvaruhandeln
 • Långsiktig trend med ökad e-handel på dagligvarumarknaden, även om tillväxten varit svag under de senaste åren

Påverkan på dagligvaruhandeln

 • Efterfrågan på nya tekniska lösningar och mer digitala hjälpmedel i butik
 • Nya och förändrade köpbeteenden öppnar upp för nya affärsmodeller och verksamheter
 • Högre ställda krav från konsumenter kring användarvänliga plattformar inom e-handeln
 • Affärsmodellen inom e-handeln är utmanande, framför allt för renodlade e-handelsaktörer och för hemleverans

Så agerar Axfood

 • Fokus på en smidig köpupplevelse i butik med digitala hjälpmedel som förenklar köpprocessen
 • Investeringar i digitalisering och automation av basprocesser inom pris och sortiment, varuförsörjning och i butik
 • Fortsatta satsningar på e-handeln och utveckling av det digitala kundmötet, flexibla leveransalternativ med såväl hemleverans som upphämtning i butik

Data och artificiell intelligens

Hur förändringarna sker

 • Lojalitetsprogram och nya betalsätt ger tillgång till data
 • Digitalisering och teknisk utveckling ger förbättrad kapacitet att nyttja data

Påverkan på dagligvaruhandeln

 • Allt viktigare med konsumentinsikter för att möta föränderliga kundbehov och beteenden
 • Ny teknik kan bidra till ökad effektivitet i processer och arbetssätt
 • Digitalisering och AI innebär stora möjligheter men ställer samtidigt ökade krav på cybersäkerhet och förmågan att skydda information och kunddata

Så agerar Axfood

 • God datatillgång och moderna system för att dra nytta av de möjligheter tekniken skapar
 • Informations- och cybersäkerhet är ett prioriterat område och en naturlig del av den strategiska agendan
 • Nyttjande av data för att med algoritmer och modeller bättre förstå kundbeteenden, förbättra kunderbjudanden och kommunikation samt optimera processer i verksamheten