Dagab ansvarar för att Axfoods sortiment, inköp och logistik ska fungera optimalt. Som supportbolag har Dagab en nyckelroll i Axfoods arbete med att ständigt effektivisera varuflödet från sortiment och inköp till lagerhantering och distribution.

Prisvärt sortiment utifrån efterfrågan

Det är på Dagabs inköpsavdelning allt börjar. Här skapas ett attraktivt sortiment och det är också här Axfoods framgångsrika utveckling av egna varor äger rum.

Sortimentet är en av Axfoods viktigaste hörnstenar – det borgar för nöjda kunder. Arbetet med att ta fram ett sortiment för kedjornas olika behov utgår alltid från kundernas önskemål. Allt fler efterfrågar hållbara val i butik, och insikten i vad kunderna önskar styr utvecklingen av sortimentet.

Samtliga leverantörsavtal förhandlas centralt av Dagab och på så sätt skapar vi bäst förutsättningar för våra kedjor. Genom att samordna inköpen av koncernens totala volymer skapas en stark inköpskraft som möjliggör prisvärde – och att fler kan äta bra och hållbart.

Optimal logistik

Dagabs logistikdel är hjärtat i Axfoods logistikflöde och fungerar som partner till Willys, Hemköp och Axfood Snabbgross. Inköps- och logistikmodellen förbättras ständigt för att öka lageromsättningen, förbättra distributionen och skapa effektivare beställningsflöden och transporter. Här är Dagabs uppgift att skapa både storskaliga, flexibla och kundunika lösningar som ska möta kedjornas olika behov och samtidigt dra nytta av samordningsfördelar.

Branschledande på egna varor

Dagabs inköpsavdelning ansvarar också för att ta fram Axfoods egna varor. Syftet är att kunna erbjuda kunderna ett prisvärt, varierat och nytänkande sortiment med minst lika bra kvalitet som välkända varumärken, men till lägre pris. 2017 stod Axfoods egna varor för cirka 28 procent av koncernens försäljning, en siffra som gör Axfood bäst i Sverige på egna varor.

Läs mer om Axfoods egna varor

Visste du att...

  • Dagab levererar till cirka 7 000 butiker och kunder runt om i Sverige
  • Lagret omsätts i snitt var 11:e dag, totalt cirka 33 ggr/år

Nettoomsättning: 42 456 Mkr (2018)
Rörelseresultat: 685 Mkr (2018)
Medelantalet anställda: 2 301 st (2018)