Gå direkt till innehåll

Dagab – hållbar och effektiv varuförsörjning

Dagabs lastbil

Dagab – hållbar och effektiv varuförsörjning

Dagab ansvarar för koncernens sortiment, inköp och logistik. Genom Dagab erbjuder Axfood kunder attraktivt sortiment i butiker över hela Sverige.

Prisvärt sortiment utifrån efterfrågan

Det är på Dagabs inköpsavdelning allt börjar. Här skapas ett attraktivt sortiment och det är också här Axfoods framgångsrika utveckling av egna märkesvaror äger rum.

Sortimentet är en av Axfoods viktigaste hörnstenar – det borgar för nöjda kunder. Arbetet med att ta fram sortiment för kedjornas olika behov utgår alltid från kundernas önskemål. Allt fler efterfrågar hållbara val i butik och insikter kring kundernas behov styr utvecklingen av sortimentet.

Samtliga leverantörsavtal förhandlas centralt av Dagab och på så sätt skapar vi bäst förutsättningar. Genom att samordna inköpen av koncernens totala volymer finns stark inköpskraft som möjliggör prisvärde – och att fler kan äta bra, prisvärd och hållbar mat.

Optimal logistik

Logistikflödet är hjärtat i Axfood och fungerar som partner till koncernens koncept och externa kunder. Inköps- och logistikmodellen förbättras ständigt för att öka lageromsättningen, förbättra distributionen och skapa effektivare beställningsflöden och transporter. Här är Dagabs uppgift att skapa både storskaliga, flexibla och kundunika lösningar som ska möta kedjornas olika behov och samtidigt dra nytta av samordningsfördelar.

Branschledande på egna märkesvaror

Dagabs inköpsavdelning ansvarar utveckling och kvalitetssäkring av Axfoods egna märkesvaror. Kunderbjudandet blir ett prisvärt, varierat och nytänkande sortiment med minst lika bra kvalitet som välkända varumärken, men till lägre pris. Under 2023 stod Axfoods egna märkesvaror för 32,5 procent av koncernens försäljning.

Läs mer om Axfoods egna märkesvaror

Nyckeltal 2023

Nettoomsättning

74 175 Mkr (66 999)

Rörelseresultat

1 021 Mkr (978)

Rörelsemarginal

1,4% (1,5)

Medelantalet anställda

3 351 (3 438)

Levererar till

Cirka 7 000 butiker och kunder runt om i Sverige

Lageromsättning

I snitt var 11:e dag, totalt cirka 33 ggr/år