Axfoodkoncernen i siffror

20%

Vår marknadsandel på den svenska dagligvarumarknaden

2020

Året då vi ska vara klimatneutrala

+2 288 Mkr

Vårt rörelseresultat 2019

26,9%

Andelen hållbarhetsmärkta varor under 2019