Gå direkt till innehåll

Ett av Sveriges ledande dagligvarubolag

Axfood är ett av Sveriges ledande dagligvarubolag och näst störst på marknaden. Vår koncern utgörs av en familj av olika koncept i samverkan. Genom vår vision om att vara ledande inom prisvärd, bra och hållbar mat bidrar vi till vårt syfte om att skapa mer livskvalitet för alla vi möter.

Axfoods syfte: Mer livskvalitet för alla

Mer livskvalitet för alla handlar om att vi inom Axfood kan bidra till att människors liv blir bättre. Vi jobbar tillsammans för att på riktigt förändra matens roll för alla vi berör genom våra olika koncept, verksamheter och varumärken.

Vår historia och våra kärnvärden

Axfoods historia

Kring millennieskiftet bestämde sig familjeföretaget Axel Johnson AB för att skapa Sveriges bästa matbolag. I dag är Axfood ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandel och branschens andra största bolag i Sverige.

Våra kärnvärden

Axfoods fyra kärnvärden gör det lättare för oss att ta rätt beslut och prioritera i vårt dagliga arbete. Genom ständig dialog, kunskapsutbyte och utveckling inom koncernen omsätts Axfoods kärnvärden i handling.

Innovation och nytänkande

Genom vår bredd av matkoncept, verksamheter och kompetenser ser vi till att ständigt utmana varandra och vår omvärld. För oss är innovation en viktig pusselbit för att skapa en bättre vardag där alla kan dela glädjen för prisvärd, bra och hållbar mat.

Axfoods egna varor

Genom väl utvalda egna varor kan vi erbjuda ett attraktivt och prisvärt sortiment med bra och hållbar mat till alla. Axfoods egna varor står för drygt 30 procent av de varor som säljs hos våra butikskedjor.

Garant smoothie

Investera i Axfood

Axfood är en långsiktig, hållbar och lönsam aktör på den svenska livsmedelsmarknaden med historiskt god avkastning. Vi bygger vår verksamhet på närhet till och kunskap om kunden.

Anders Lexmon och Klas Balkow

Mål, strategi och bolagsstyrning

Medarbetare och kund i Willys-butik

Mål och strategi

Med ett strategiskt ramverk, konkreta fokusområden, en syftesdriven företagskultur och inarbetade kärnvärden erbjuder Axfood prisvärd, bra och hållbar mat och skapar mer livskvalitet för alla.

Kvinna med kaffekopp

Bolagsstyrning

Axfoodaktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 1997 och bolagsstyrningen i Axfood regleras genom principer i externa och interna regelverk. Axfood tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.

Kvinna med mobil och betalkort

Marknad och trender

Digitalisering, demografiska förändringar, konkurrens och ökat fokus på hållbarhet och prisvärde är exempel på trender som påverkar samhället och dagligvarubranschen.

Axfood i siffror

81,1 mdkr

Nettoomsättning 2023

3,6 mdkr

Justerat rörelseresultat 2023

22%

Marknadsandel på den svenska dagligvarumarknaden 2023

26,6%

Andel hållbarhetsmärkta varor 2023