Gå direkt till innehåll

Ett av Sveriges ledande dagligvarubolag

Axfood är ett av Sveriges ledande dagligvarubolag och näst störst på marknaden. Vår koncern utgörs av en familj av olika koncept i samverkan. Genom vår vision om att vara ledande inom prisvärd, bra och hållbar mat bidrar vi till vårt syfte om att skapa mer livskvalitet för alla vi möter.

Axfoods syfte: Mer livskvalitet för alla

Mer livskvalitet för alla handlar om att vi inom Axfood kan bidra till att människors liv blir bättre. Vi jobbar tillsammans för att på riktigt förändra matens roll för alla vi berör genom våra olika koncept, verksamheter och varumärken.

Genom väl utvalda egna varor kan vi erbjuda ett attraktivt och prisvärt sortiment med bra och hållbar mat till alla.

Axfood är en långsiktig hållbar och lönsam aktör på den svenska livsmedelsmarknaden. Vi bygger vår verksamhet på närhet till och kunskap om kunden.

Axfood i siffror

21%

Andel på den svenska dagligvarumarknaden 2022

2030

Året då nettonollutsläpp ska nås

3 229 Mkr

Rörelseresultat 2022

26,6%

Andel hållbarhetsmärkta varor 2022

Våra kärnvärden ska göra det lättare för oss att ta rätt beslut och prioritera i vårt dagliga arbete.

Digitalisering, demografiska förändringar, konkurrens och ökat fokus på hållbarhet och prisvärde är exempel på trender som påverkar samhället och dagligvarubranschen.

Kring millennieskiftet bestämde sig familjeföretaget Axel Johnson AB för att skapa Sveriges bästa matbolag. I dag är Axfood ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandel och branschens andra största bolag i Sverige.

Genom vår bredd av matkoncept, verksamheter och kompetenser ser vi till att ständigt utmana varandra och vår omvärld.

Genom ett starkt fokus på kunder och medarbetare, hållbarhet, effektivitet och tillväxt ska vi bli ledande inom bra och hållbar mat.

Axfoodaktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Bolagsstyrningen i Axfood regleras genom principer i externa och interna regelverk.