Ingång Axfoods egna varor

Om Axfood

Axfoods egna varor

Genom väl utvalda egna varor kan vi erbjuda ett attraktivt och prisvärt sortiment med bra och hållbar mat till alla.

Om Axfood

Uppförandekod

Axfoods uppförandekod omfattar våra krav på leverantörer, samarbetspartners och medarbetare.

Axfoodkoncernen i siffror

20%

är vår marknadsandel på den svenska dagligvarumarknaden

År 2020

ska vi vara klimatneutrala

+2 025 Mkr

är vårt resultat för 2018

22%

ökade vår vegoförsäljning under 2018

Om Axfood

Mål och strategi

Genom ett starkt fokus på kunder och medarbetare, hållbarhet och effektivitet samt lönsamhet och tillväxt ska Axfood vara Sveriges bästa dagligvarubolag.

Om Axfood

Organisation och ledning

Här hittar du information om Axfoods organisation, koncernledning och styrelse samt styrelsens arbete.

Om Axfood

Marknad och trender

Urbanisering, digitalisering och fokus på hållbar livsstil är omvärldstrender som påverkar. Här är Axfoods strategier för att möta dem.

Kontakt

Kontakta Axfood

Har du en fråga, vill du reklamera en vara eller komma med en synpunkt? Här hittar du olika kontaktvägar för att nå oss.