Gå direkt till innehåll

Om Axfood

Vår affärsidé är enkel. Vi är en familj av framgångsrika och särskiljande matkoncept som vilar på tydlig samverkan.

Axfood i korthet

Genom väl utvalda egna varor kan vi erbjuda ett attraktivt och prisvärt sortiment med bra och hållbar mat till alla.

Axfood är en långsiktig hållbar och lönsam aktör på den svenska livsmedelsmarknaden. Vi bygger vår verksamhet på närhet till och kunskap om kunden.

Axfood i siffror

20%

Vår andel på den svenska dagligvarumarknaden

2030

Året då vi ska ha nettonollutsläpp

2 510 Mkr

Vårt rörelseresultat 2020

28,3%

Andel hållbarhetsmärkta produkter 2020

Våra kärnvärden ska göra det lättare för oss att ta rätt beslut och prioritera i vårt dagliga arbete.

Marknad och trender

Digitalisering, demografiska förändringar, konkurrens och ökat fokus på hållbarhet och prisvärde är exempel på trender som påverkar samhället och dagligvarubranschen i hög takt.

Kvinna med mobil och betalkort

Genom vår bredd av matkoncept, verksamheter och kompetenser ser vi till att ständigt utmana varandra och vår omvärld.

Genom ett starkt fokus på kunder och medarbetare, hållbarhet, effektivitet och tillväxt ska vi bli ledande inom bra och hållbar mat.

Axfoodaktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Bolagsstyrningen i Axfood regleras genom principer i externa och interna regelverk.