Gå direkt till innehåll
 • sv
 • The page is not available in English en

Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar. Saknar du svar på din fråga går det bra att vända dig till vår konsumentkontakt.

 • Allergi – hur vet jag om en av era produkter innehåller något som jag är allergisk mot?

  Svar:

  Allergener som finns i livsmedel framhävs alltid i ingrediensförteckningen. På Axfoods egna varor framhävs de genom understrykning. För livsmedel som säljs i butikernas manuella disk framhävs allergener med versaler på etiketten.

 • Allergi – varför står det inte att produkter är fria från till exempel gluten eller laktos på alla era förpackningar?

  Svar:

  Vad vi får säga när en produkt är fri från olika ämnen är reglerat i EU-lagstiftning. Sedan 2014 måste allergener som finns i ett livsmedel framhävas i ingrediensförteckningen. På våra egna varor lyfter vi fram dem genom understrykning. ”Spår av”-märkning framhävs på samma sätt.

  Om du är glutenintolerant och känner en osäkerhet inför någon av våra egna varor kan Axfoods konsumentkontakt hjälpa till att räta ut eventuella frågetecken.

 • Antibiotika – vad ställer ni för krav och hur arbetar ni för att minska användandet?

  Svar:

  För att minska antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktionen har Axfood tillsammans med medlemmarna i Svensk Dagligvaruhandel tagit fram ett ställningstagande som vi nu arbetar utifrån gällande våra egna märkesvaror. Detta är våra fyra kriterier:

  • Antibiotika ska inte användas i tillväxtbefrämjande syfte.
  • Antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär.
  • Utförlig dokumentation av all användning av antibiotika, inklusive via foder och vatten. Ansvarig veterinär ska regelbundet gå igenom och signera dokumentationen.
  • Om antibiotika återkommande används till alla djur i en viss ålderskategori ska skälen för detta dokumenteras, utredning ska genomföras av veterinär och ett åtgärdsprogram för att motverka hälsoproblemen ska tas fram och tillämpas.

  Antibiotikaanvändningen inom köttindustrin är en bidragande orsak till ökad resistens. En avsevärd del av överanvändningen beror på att djur ges stora mängder antibiotika i förebyggande syfte, istället för att de djur som blir sjuka behandlas individuellt. Vi ställer krav vid upphandling så att vi kan välja leverantörer som jobbar med att aktivt minska användandet av antibiotika.

  Vi samarbetar med Axfoundation (stiftelse driven av Axel Johnson-koncernen) och har kartlagt användandet av antibiotika hos våra leverantörer.

 • Bisfenol A – finns det i era förpackningar?

  Svar:

  Vi på Axfood arbetar kontinuerligt med att minska användningen av kemiska ämnen som kan vara skadliga. I de fall där det är möjligt ska förpackningar innehållande bisfenol A bytas ut mot alternativa förpackningar. För de förpackningar där det kan förekomma bisfenol A uppfylls lagkraven för material som kommer i kontakt med livsmedel.

 • Bäst före-datum – vad gör jag om ett bäst före-datum saknas på en vara?

  Svar:

  Då ber vi dig att kontakta vår Konsumentkontakt så hjälper de till med en reklamation av produkten. Kontaktformulär hittar du här

 • Djuromsorg – vilka krav har Axfood på djuruppfödning?

  Svar:

  Axfood har nära samarbeten med sina leverantörer och ställer krav på att dessa i sin tur har koll på sina underleverantörer. Vi har EU:s djurskyddslagstiftning som lägsta krav. Vi utför tredjepartsrevisioner och har en nära dialog med leverantörerna gällande djuromsorg. Detta för att säkerställa att lagstiftningen följs.

 • Djurtester – testar ni ert sortiment av kem-produkter på djur?

  Svar:

  Nej, våra produkter testas inte på djur. Det är dock sannolikt att vissa av ingredienserna någon gång tidigare, som rena kemikalier, testats på djur av andra aktörer för att fastställa att de är säkra att använda.

 • E-nummer och tillsatser – varför har ni det i era egna varor?

  Svar:

  Tillsatser är ämnen som tillförs livsmedel för ett tekniskt ändamål och normalt inte konsumeras som livsmedel i sig. Exempel på livsmedelstillsatser är ämnen som:

  • Ökar hållbarheten: konserveringsmedel och antioxidationsmedel
  • Påverkar konsistensen: emulgeringsmedel, stabiliseringsmedel och förtjockningsmedel
  • Ger färg till ett livsmedel: färgämnen

  Endast livsmedelstillsatser som är godkända av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd får användas i livsmedel, vilka kännetecknas av att de har ett så kallat E-nummer. Tillsatser som ingår i våra egna varor ska alltid kunna motiveras. Genom ingrediensförteckningen kan du som konsument tydligt se vilka tillsatser som används och vilken funktion de har i produkten. Axfood följer Livsmedelsverkets föreskrifter över godkända tillsatser och i vilka livsmedel de får användas. I vissa fall har vi en mer restriktiv hållning, till exempel tillåter vi inte så kallade azofärger i våra livsmedelsprodukter.

 • GMO – säljer Axfood genmodifierade produkter?

  Svar:

  Nej, Axfood säljer inga genmodifierade produkter.

 • Kött – säljer ni halal-kött?

  Svar:

  Ja, vi säljer produkter med halal-kött som kommer från bedövade djur vid slakt. Slakt utan bedövning är förbjudet i svensk lagstiftning. Det är också ett lagstiftat krav att den som utför bedövning ska vara utbildad och godkänd av Jordbruksverket och att slakteriet ska ha omfattande och tydliga skriftliga rutiner för hur djuren ska hanteras vid bedövning och avlivning.

 • Inköp – utvärderas alla livsmedelsinköp Axfood gör utifrån ett hållbart samhälle?

  Svar:

  Vi strävar efter detta. Att säga att vi idag gör detta för alla tusentals varor vore för mycket att lova. Vi fokuserar på att säkra våra egna varor – främst Garant och Eldorado. På avdelningen för kvalitet, CSR och djuromsorg följer vi upp våra hållbarhetskrav vid alla inköp från riskländer (främst utvecklingsländer i Asien, Afrika och Sydamerika). Vårt urval när vi väljer en ny leverantör görs utifrån hur väl leverantörerna har koll på mänskliga rättigheter och miljö i sina produktionskedjor. Vi genomför också från och med slutet av 2014 riskanalyser av alla varor med ursprung i riskländer så att vi ska kunna ställa rätt frågor och följa upp tillsammans med våra leverantörer.

  Läs mer om vår uppförandekod

 • Kvalitet – hur säkerställer ni kvaliteten på era egna varor?

  Svar:

  För att säkerställa det löpande arbetet med livsmedelsäkerhet för våra egna varor, genomför Axfoods kvalitetssäkrare årligen ett omfattande analysprogram. Där görs mikrobiologiska och kemiska analyser på sortimentet, baserat på de aktuella riskerna för varje enskild produkt.

  Våra leverantörer av livsmedel ska vara certifierade enligt en GFSI (Global Food Safety Initiative) godkänd standard. Axfood accepterar även ISO 22000.

  För Axfoods kemtekniska produkter, kosmetik och hudvårdsprodukter måste leverantörerna vara certifierade enligt ISO 9000 eller GMP. Dessutom ska en säkerhetsbedömning av produkterna göras av en extern sakkunnig.

  Läs mer om vårt kvalitetsarbete

 • Kött – säljer Axfood kött från obedövad slakt?

  Svar:

  Nej, Axfood säljer inget kött i sina butiker från obedövad slakt.

 • Kött – varför missfärgat ibland?

  Svar:

  Det kan bero på att syret inte kommer åt överallt. Syret i kombination med hemoglobinet gör köttet rött. Ett tips är att låta köttet ligga fram en stund före tillredning, det gör att den röda färgen kommer tillbaka något. Det blir däremot inte lika rött i rumstemperatur som när köttet ligger i förpackningen. Anledningen till det är att vi tillför mer syre i förpackningen vilket gör köttet rödare.

 • Leverantör – varför framgår det inte alltid vem som är leverantör av era egna varor?

  Svar:

  När det kommer till våra egna varor är vi på Axfood ansvariga för produkten gentemot dig som konsument. Vi är angelägna om att få in synpunkter på våra produkter, vilket vi får när vi står som avsändare. Det är ingen hemlighet vem som producerar våra produkter – den informationen kan du efterfråga genom att kontakta Axfoods konsumentkontakt. Kontaktuppgifter finns på alla våra egna varor.

  Våra egna varor tillverkas av leverantörer såväl i Sverige som utomlands. Bland leverantörerna finns både stora välkända livsmedelsföretag och mindre företag. Vi ställer samma kvalitets- och livsmedelssäkerhetskrav på alla leverantörer, oavsett storlek och land.

 • Mandlar – blötläggs Eldorados sötmandlar före skalning?

  Svar:

  Ja, de blötläggs. I första steget kommer mandeln från odlingen i sitt hårda ytterskal till processanläggningen. Därefter knäcker man dem, avlägsnar kvistar, skal och jord. Mandeln tvättas i ett varmvattenbad där skinnet blir mjukare och enklare att blanchera. Det bruna skinnet tas bort och kvar blir en vit/gul sötmandel, som sedan fortsätter genom en kylningsprocess där den torkas från vatten. Till sist packas mandeln och skeppas.

 • Maskindiskmedel – vit beläggning på disken?

  Svar:

  Vit beläggning på disk beror oftast på hårt vatten eller fel dosering. Den vita beläggningen är då kalk. Avhärdningssalt och spolglans kan behövas. För att avlägsna beläggningen går det bra att hälla citronsyra i doseringsfacket och därefter köra diskmaskinen på normalprogrammet.

 • Mikroplaster – innehåller några av er produkter mikroplaster?

  Svar:

  Nej, våra produkter innehåller inte mikroplaster. Vi har heller aldrig haft mikroplaster i någon av våra egna märkesvaror. Mikroplaster har tidigare använts i vissa skrubbtvålar och peeling-krämer. Endast ett fåtal produkter i Sverige innehåller idag mikroplaster.

 • Minstingen – innehåller produkterna några farliga tillsatser eller kemikalier?

  Svar:

  Nej, produkterna innehåller inga farliga kemikalier eller tillsatser. Alla Minstingens produkter är miljömärkta med Svanen. Det innebär att hänsyn är taget utifrån ett livscykelperspektiv – från råvara till avfall. Läs mer om produkterna från Minstingen på www.minstingen.se

 • Minstingen – är produkterna ekologiska?

  Svar:

  Våra klämmisar är ekologiska. Övriga produkter är miljömärkta med Svanen. Läs mer om produkterna från Minstingen på www.minstingen.se

 • Märkningar – hur förhåller sig Axfood till KRAV och EU-ekologiskt när det gäller egna varor?

  Svar:

  KRAV har högre krav gällande djuromsorg, så därför väljer Axfood att ha KRAV-godkänt kött under eget varumärke i butikerna i första hand. För spannmål och andra livsmedel anser vi att EU-ekologiskt och KRAV har likvärdiga krav.

  Läs om de vanligaste märkningarna du hittar i våra butiker

 • Märkningar – vad är skillnaden på ”bäst före” och ”sista förbrukningsdag”?

  Svar:

  Bäst före-datum anger hur länge ett livsmedel förväntas behålla sin kvalitet, det vill säga smak, färg och konsistens. Bäst före-datum gäller en oöppnad förpackning. Det beror på att det finns flera faktorer som kan påverka hållbarhetstiden, till exempel temperatur i kylskåpet eller hur länge en förpackning stått framme i rumstemperatur.

  Om ett livsmedel förvaras på rätt sätt och i obruten förpackning håller det vanligtvis ytterligare en tid efter märkt datum. Till exempel kan yoghurt som inte stått framme i rumstemperatur länge hålla god kvalitet flera dagar efter att bäst före-datum passerat. Ett tips är att titta, lukta och smaka på produkten för att avgöra om den är ätbar eller inte!

  För livsmedel som anses vara mer känsliga och har kortare hållbarhet används sista förbrukningsdag som datummärkning. Det kan röra sig om att lagringstiden kan bidra till att livsmedlet blir hälsoskadligt trots att det förvaras enligt anvisning. Livsmedel som är märkta med sista förbrukningsdag bör inte konsumeras efter att datumet passerat. Exempel på dessa livsmedel är färsk fisk, färsk kyckling, nötfärs och rå korv.

 • Märkningar – vad innebär det att en vara är förpackad i en modifierad/skyddande atmosfär?

  Svar:

  Förkortningen MAP betyder Modified Atmospere Packaging. I Sverige måste sådana produkter märkas med texten "förpackat i skyddande atmosfär". Det innebär att luften i förpackningen avlägsnas och ersätts med gas.

  För livsmedelsförpackning används gaser som är tillverkade av luft – luftgaser:

  • Koldioxid, CO2, reagerar med vattnet i produkten och bildar kolsyra. Detta sänker pH-värdet vilket ökar hållbarheten.
  • Kväve, N2, används som utfyllnad och för att bibehålla förpackningens volym.
  • Syre, O2, i höga koncentrationer gör att köttet förblir rött.

  Luftgaserna är klassade som livsmedelstillsatser men innebär ingen hälsorisk.
  Vanlig luft innehåller ungefär 21 procent syre, 78 procent kväve och 0,03 procent koldioxid.

  Kött kan även förpackas i vakuum. Då avlägsnas luften vilket gör att härskning och tillväxt av aeroba bakterier (bakterier som kräver luft) minskar eller upphör. Den naturliga nedbrytningen fördröjs, hållbarheten förlängs och köttet möras.

  I vakuum får nötkött en brunare färg som försvinner när förpackningen öppnas.

 • Märkningar – vad betyder Från Sverige-märket som är tryckt på en del av era förpackningar?

  Svar:

  Från Sverige är en frivillig ursprungsmärkning av svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter. Märkningen kan användas på alla typer av livsmedel om de uppfyller kriterierna. Ursprungsmärkningen Kött från Sverige används på kött och charkuterier.

  Axfood är en av initiativtagarna till Från Sverige-märkningen. Det blågula märket hjälper dig att hitta varor med svenska mervärden som hög livsmedelssäkerhet, god djuromsorg, tuffa miljökrav och låg antibiotikaanvändning. Under 2016 lanserade Axfood 258 egna varor med märkningen.

  Det här vet du när du handlar mat med märket Från Sverige eller Kött från Sverige:

  • Alla djur är födda, uppfödda och slaktade i Sverige
  • Odling har skett i Sverige
  • All förädling och packning sker i Sverige
  • Kött-, ägg- och mjölkråvara ska alltid vara 100 procent svensk, även i sammansatta produkter
  • I sammansatta produkter, det vill säga en produkt med minst en tillsatt ingrediens, ska minst 75 procent vara svenskt (vatten räknas inte). En sammansatt vara kan exempelvis vara bröd, korv, ost, müsli, fruktyoghurt eller en kaka med choklad.

  Läs mer på www.fransverige.se

 • Palmolja – varför innehåller vissa av era varor palmolja?

  Svar:

  Palmolja är globalt sett den mest använda vegetabiliska oljan. Den globala palmoljeproduktionen uppgår till cirka 56 miljoner ton. Den utgör en viktig försörjning för hundratusentals personer.

  Vi använder enbart certifierad palmolja för produktion av våra egna märkesvaror. Certifierad palmolja betyder att den palmolja som produceras odlas på ett sätt som gör att producentlandet ska nyttja sina odlingar bättre, så att skövlingen av regnskog minskar. Som konsument är det bästa att man efterfrågar certifierad palmolja.

  De senaste åren har Axfood arbetat med att minska användningen av palmolja i sortimentet av egna märkesvaror. I mer än en tredjedel av produkterna, främst inom Garant, har palmoljan bytts ut mot bland annat solrosolja och rapsolja.

  Den certifierade palmolja som används inom Axfood är uteslutande RSPO-certifierad med en ökande andel av RSPO Next, en ännu tuffare certifiering med striktare krav på bland annat bekämpningsmedel och markanvändning.

  Detta i linje med Axfoods hållbarhetsprogram som innehåller följande mål:

  - All palmolja som ingår i egna märkesvaror har sedan 2009 kompenserats för via certifikat. Successivt övergår kompensationen till att använda certifierad palmolja.

  - All palmolja som ingår i egna märkesvaror under Garant, Eldorado och Fixa är idag certifierad.

  - Under 2020 är målsättningen att köpa certifierad palmolja ansluten till RSPO-Next.

  - Leverantörer av märkesvaror ska, senast under 2020, endast använda certifierad palmolja alternativt kompensera via certifikat.

 • Produktinformation för Axfoods egna tvätt- och rengöringsprodukter - var hittar jag det?

  Svar:

  Du hittar innehållsinformationen här.

 • Samarbeten – hur samarbetar Axfood med Livsmedelsverket och Svensk Dagligvaruhandel?

  Svar:

  Tillsammans med Svensk Dagligvaruhandel diskuterar vi med de andra aktörerna inom dagligvaruhandeln hur vi ska jobba för att förbättra folkhälsan. Vi samarbetar också ofta med Livsmedelsindustrierna, Li, i olika frågor som gäller folkhälsa. Det är viktigt att alla aktörer i livsmedelskedjan bidrar med det de kan. Vi har tagit fram förslag till hur man kan använda Livsmedelsverkets kostråd på produkter och i butik. Det är viktigt att vi i handeln får använda kostråden så att vi kan inspirera konsumenten att välja nyttig och bra mat.

 • Socialt ansvar – vilka miniminivåer kan jag lita på är uppfyllda om jag handlar hos er?

  Svar:

  Grunden är att leverantörer till Axfood alltid måste skriva under vår uppförandekod. Det innebär bland annat att grundläggande mänskliga rättigheter enligt FN och ILO (International Labour Organisation) samt att nationell lagstiftning alltid ska gälla. Dessutom ställs miljökrav. Sedan 2015 jobbar vi även med krav på att alla våra leverantörer med ursprung i så kallade riskländer (ofta Asien, Sydamerika eller Afrika) måste visa att de systematiskt kontrollerar att arbetsvillkoren följer kraven i vår uppförandekod, till exempel genom sociala revisioner eller kollektivavtal.

  Läs mer om Axfoods uppförandekod

 • Socker – hur arbetar ni med sockermängden i Axfoods egna varor?

  Svar:

  Det ska vara lätt för kunden att välja hälsosamma alternativ. Vi använder ofta nyckelhålsmärkning på våra produkter. I de fall produkter ligger på gränsen försöker vi anpassa produkten så att den klarar kriterierna. Vi granskar också sockerhalten vid nylanseringar och vid kontroll av befintligt sortiment av egna märkesvaror.

  Vi har även genomfört åtgärder för att minska sockermängden i varor som innehåller onödigt socker. Exempelvis har vi tagit bort sockret och minskat mängden salt i Garant smaksatta krossade tomater så att produkten nu klarar kriterierna för nyckelhålsmärkning.

  Vi har många pågående lanseringsprojekt där vi ska sänka sockerhalten i våra egna märkesvaror. Vi har nyligen lanserat flera sorters läsk under märket Premier där vi sänkt sockerhalten med 30%.

 • Soja – ingår Axfood i Svenska sojadialogen?

  Svar:

  Ja, det gör vi. Sojadialogen bildades 2014 som ett branschöverskridande initiativ där medlemmarna genom ett frivilligt ansvarstagande bidrar till utvecklingen av en ökad efterfrågan på mer ansvarsfullt producerad soja. Via Sojadialogen åtar sig medlemmarna att, inom ramen för vad företaget i sin egen leverantörskedja själva kan påverka, ta ansvar för att all den soja som används i foder för produktionen av animaliska livsmedel och sojaprodukter för humankonsumtion, premierar ansvarsfull produktion, oavsett om varan har svenskt eller utländskt ursprung.

  Medlemmarna tar ansvar för att hundra procent av den soja som används enligt ovan skall vara ansvarsfullt producerad. Ansvarsfull produktion inkluderar bland annat krav på hänsyn till natur, miljö och lokalsamhällen, godtagbara villkor för arbetare och ansvarsfull användning av lantbrukskemikalier. Ett viktigt krav är att expansion av odlingar inte sker i områden med höga naturvärden eller förstör viktiga ekosystemtjänster eller sociala/kulturella värden.

  Axfoods hållbarhetsmål om att alla soja inom egna märkesvaror ska vara certifierad eller täckt av certifikat uppfylldes redan 2014.

 • Soja - hur mycket soja konsumerar vi i Sverige och varifrån kommer den?

  Svar:

  För att kunna uppskatta hur mycket soja vi konsumerar i Sverige behöver vi dela upp vår konsumtion i (1) soja vi ger till livsmedelsproducerande djur via foder, (2) soja vi konsumerar via livsmedel och (3) soja som vi konsumerar indirekt via de kött- och mejeriprodukter vi importerar till Sverige och där djuren i andra länder har fått soja i sitt foder.

  År 2018 importerade Sverige 204 000 ton soja var av 140 000 ton var certifierad soja från ProTerra, 40 000 ton var ekologiskt odlat och 22 000 ton täcktes av Sojadialogens verifikat för kanadensisk soja. De resterande två ton soja, som inte går att spåra till ansvarsfull produktion kommer från Ukraina och täcks av foderindustrin med RTRS-krediter. Sojan som importeras ges till livsmedelsproducerande djur här i Sverige och konsumenter kan därför känna sig trygga med att svenskt producerade kött-, ägg- och mejeriprodukter är framtagna med ansvarsfullt producerad soja i fodret till djuren.

  En betydande del av den svenska konsumtionen av soja sker indirekt via importerade livsmedel.  Inom Sojadialogen pågår ett arbete med att utifrån den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel räkna fram vilka ungefärliga volymer det kan röra sig om.  Det finns heller ingen fullständig spårbarhet av den indirekta sojan vi i Sverige konsumerar via importen av kött- och mejeriprodukter. Sojadialogens medlemmar tar däremot ansvar för delar av denna soja genom att kompensera volymerna via RTRS-krediter. Att köpa RTRS-krediter innebär att företagen kompenserar för sojan och balanserar sitt ”soja-fotavtryck” genom att direkt stötta producenters utveckling mot ansvarsfullt producerad soja. För att räkna ut sitt ”sojafotavtryck” använder företagen schablonsiffror som räknar ut hur mycket soja som har gått åt för att producera ett visst livsmedel.

  Den soja som används för svensk foderproduktion kom under 2018 till största delen (ca 80%) från Brasilien och Kanada men även, utifrån tillgång, från östra och södra Europa och Asien.  Den brasilianska sojan är Proterra-certifierad och kommer i första hand från områden i Mato Grosso där ingen avskogning skett sedan 2000. I Kanada kommer sojan enbart från delstaterna Ontario och Quebec.

 • Soja – vad är certifierad soja och varför är det viktigt?

  Svar:

  De senaste 50 åren har den globala sojaproduktionen ökat från 27 miljoner ton till dryga 269 miljoner ton. Sojamjöl är vanligt förekommande som del av foder då det innehåller högvärdigt protein och livsviktiga aminosyror som är nödvändiga för djurens välmående.

  Soja importeras till Sverige huvudsakligen från Brasilien. Det bidrar till skövling av regnskog för att få odlingsbar mark. Därför är det viktigt att köpa certifierad soja och sojacertifikat. Detta sker inom ramen för organisationen RTRS (Round Table Responsible Soy). För varje ton soja går en viss summa till sojaodlare som håller på att ställa om produktionen till certifierad soja.

  Certifieringen ställer krav på stopp för avskogning och omvandling av värdefulla naturområden, bättre produktionsmetoder, användning av jordbrukskemikalier, förbud mot barn- och tvångsarbete samt diskriminering, säkra arbetsförhållanden, föreningsfrihet och rimliga löner samt dialog med lokalbefolkningen och respekt för markrättigheter.

 • Sortiment – hur går jag tillväga om min lokala butik inte har en viss produkt i sitt sortiment?

  Svar:

  Vi tar gärna emot tips på hur vi kan utöka sortimentet för att göra dig som kund mer nöjd. Skicka ditt förslag till oss, ta kontakt med butiken direkt eller med respektive butikskedja centralt. Kontaktuppgifter till våra butikskedjor hittar du här

 • Sponsring – kan Axfood tänka sig att sponsra vår förening?

  Svar:

  När det gäller sponsring och välgörenhet har vi på Axfood valt att fokusera våra insatser till ett antal organisationer som vi har långsiktiga och löpande samarbeten med. Dels är vi en huvudpartner till Rädda Barnen och SOS Barnbyar och är med och bidrar till deras viktiga arbete för barns rättigheter i Sverige och internationellt. Dels samarbetar vi lokalt med organisationer som till exempel Frälsningsarmén och Stadsmissionen runt om i landet, och bidrar med mat till människor som lever i ekonomisk och social utsatthet. I dagsläget har vi därför inte möjlighet att tacka ja till förfrågningar som ligger utanför de långsiktiga samarbeten som vi redan har.

 • Såklart - hur klimatkompenseras Såklarts produkter?

  Svar:

  Inom Axfood arbetar vi aktivt för att minska klimatpåverkande utsläpp genom att bland annat använda grön el, moderna kylar och frysar, allt fler fossilfri lastbilar och mindre flyg vid tjänsteresor. Det har tagit oss en bra bit på vägen mot vårt mål om nettonollutsläpp 2030 för den egna verksamheten. Fokus ligger givetvis på fortsatta utsläppsminskningar. Tills vi nått hela vägen, väljer vi att kompensera för de klimatpåverkande utsläpp som kvarstår. Det gör vi genom att se till att utsläppen minskar lika mycket någon annanstans – ofta i utvecklingsländer där det finns stor potential att bidra till en hållbar utveckling.

  För Såklart-serien kompenserar vi för utsläpp som uppstår under produktion och transport av produkterna genom ett certifierat projekt i Ecudaor. På Pichacays deponi utanför Cuenca deponeras stadens avfall. Från soptippen läckte tidigare den starka och illaluktande växthusgasen metan rakt ut i atmosfären, vilket påverkade både närmiljön och den globala uppvärmningen. Dessutom uppstod många farliga bränder som kunde medföra explosioner.

  Genom projektet Pichacay Landfill Gas Renewable Energy ersätter metanet numera stadens fossila elproduktion genom att metanet förbränns och omvandlas till el. På så sätt har de klimatpåverkande utsläppen upphört samtidigt som säkerhetsriskerna och olägenheterna för lokalbefolkningen försvunnit. Dessutom har nya arbetstillfällen skapats. Att utsläppen minskar säkerställs av VCS (Verified Carbon Standard), världens mest utbredda och använda standard för frivillig klimatkompensation.

 • Såklart – varför använder ni retur- och förnyelsebar plast i Såklart-serien?

  Svar:

  Returplast tillverkas till stor del av den plast som vi konsumenter källsorterat. Ett problem med vissa plastsorter (framför allt PET om den hamnar utanför PANT-systemet) är att efterfrågan på den källsorterade plasten (returplasten) är låg, vilket kan leda till att den bränns upp. Genom att använda returplast bidrar Axfood till ökad efterfrågan och att plasten får ett nytt liv innan den går till förbränning.

  För vissa plastförpackningar har det inte varit möjligt att välja returplast. Då har vi istället valt plast tillverkad av förnybar råvara, till exempel sockerrör eller majs.

 • Säkerhetsdatablad – var hittar man säkerhetsdatablad på era kemtekniska produkter?

  Svar:

  Skicka in EAN-kod (streckkodsiffrorna) till oss på Axfood Konsumentkontakt så skickar vi över relevant säkerhetsdatablad. Klicka här för kontaktformulär

 • Transfetter – finns det i Axfoods varor?

  Svar:

  Nej, vi har under många år arbetat för att minska förekomsten av transfetter i våra egna produkter. Idag används rena oljor istället för som tidigare delvis härdade fetter. Det innebär att vi idag inte har produkter med transfetter, förutom i de livsmedel där det förekommer naturligt, såsom animaliska livsmedel.

 • Ursprung – varför framgår inte ursprungsland på alla era egna varor?

  Svar:

  Det finns flera förklaringar till detta. En är att ursprungslandet kan variera. Vi handlar med leverantörer och inte med länder. Till exempel är skördeprodukter beroende av olika väderförhållanden. När en sämre skörd uppstår i ett land behöver vi ha möjlighet att istället köpa produkten från ett annat land för att det inte ska gapa tomt i butikens hylla.

  En annan förklaring är att förpackningsmaterial ofta trycks upp i förväg, samt i regel i större mängder. Vid ändring av ursprungsland skulle samtliga förpackningar behöva kasseras. Det är inte hållbart miljömässigt, tycker vi.

  Allt fler konsumenter veta ursprung när de köper en vara och vi arbetar aktivt med att ta fram olika lösningar. På Garants hemsida www.garantskafferiet.se finns information om ursprungsland på flertalet av Garants produkter. Här kan du till exempel spåra exakt var din tonfisk är fångad och till och med få veta vem som var kapten på fiskebåten.

  Det är alltid möjligt att kontakta vår Konsumentkontakt för att få reda på ursprungsland för en specifik vara. Klicka här för kontaktformulär

 • Ägg – vad betyder koden på era ägg?

  Svar:

  Kod-märkningen på äggen är gemensam för hela EU. Den talar om vilken produktionsmetod som har använts, vilket land ägget är producerat i, vilken äggproducent samt vilket stall.
  Den första siffran i koden står för produktionsmetod:

  • 0 = Ekologisk produktion
  • 1 = Frigående utomhus
  • 2 = Frigående inomhus
  • 3 = Burhöns

  Garants ägg kommer enbart från frigående höns inomhus, frigående höns utomhus eller från ekologisk produktion. Produktionsmetod 3, ägg från burhöns, hittar du inte i våra butiker.

 • Ägg – säljer ni ägg från burhöns?

  Svar:

  Nej, Axfood säljer inga ägg från burhöns i våra butiker.