Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar. Saknar du svar på din fråga går det bra att vända dig till vår Konsumentkontakt.

 • ExpanderaAllergi – hur vet jag om en av era produkter innehåller något som jag är allergisk mot?

  Svar:

  Allergener som finns i livsmedel framhävs alltid i ingrediensförteckningen. På Axfoods egna varor framhävs de genom understrykning. För livsmedel som säljs i butikernas manuella disk framhävs allergener med versaler på etiketten.

 • ExpanderaAntibiotika – hur jobbar ni med att minska det totala användandet av antibiotika?

  Svar:

  Antibiotikaanvändningen inom köttindustrin är en bidragande orsak till ökad resistens. En avsevärd del av överanvändningen beror på att djur ges stora mängder antibiotika i förebyggande syfte, istället för att de djur som blir sjuka behandlas individuellt. Vi ställer krav vid upphandling så att vi kan välja leverantörer som jobbar med att aktivt minska användandet av antibiotika.

  Vi samarbetar med Axfoundation (stiftelse driven av Axel Johnson-koncernen) och har kartlagt användandet av antibiotika hos våra leverantörer.

 • ExpanderaAntibiotika – vad ställer ni för krav?

  Svar:

  För att minska antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktionen har Axfood tillsammans med medlemmarna i Svensk Dagligvaruhandel tagit fram ett ställningstagande som vi nu arbetar utifrån gällande våra egna märkesvaror. Detta är våra fyra kriterier:

  • Antibiotika ska inte användas i tillväxtbefrämjande syfte.
  • Antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär.
  • Utförlig dokumentation av all användning av antibiotika, inklusive via foder och vatten. Ansvarig veterinär ska regelbundet gå igenom och signera dokumentationen.
  • Om antibiotika återkommande används till alla djur i en viss ålderskategori ska skälen för detta dokumenteras, utredning ska genomföras av veterinär och ett åtgärdsprogram för att motverka hälsoproblemen ska tas fram och tillämpas.

 • ExpanderaArbetsvillkor – hur hanterar ni frågan om arbetsvillkor för de som plockar bär?

  Svar:

  Axfood identifierar bär som en riskkategori och följer därför noga upp hur våra leverantörer arbetar med att säkerställa arbetsvillkoren för de som plockar bären. Med bakgrund i ett initiativ från Axfoundation, Axfood och Martin & Servera har svensk frukt- och grönsaksnäring tillsammans med Sigill Kvalitetssystem tagit fram en ny standard, IP Arbetsvillkor. Syftet är att skapa tryggare arbetsvillkor för de cirka 20 000 gästarbetare från framför allt Rumänien, Polen, Ukraina och Baltikum som årligen kommer till Sverige för att arbeta inom frukt- och grönsaksodling.

  Läs mer om hur vi jobbar med leverantörer för att säkra arbetsmiljön

 • ExpanderaBakformar – vad är det för beläggning på era bakformar och bakplåtspapper?

  Svar:

  Våra bakformar är gjorda av smörpapper som bearbetats mekaniskt för att bli fettresistent. Det innehåller inga tillsatta kemikalier.

  Beläggningen på vårt bakplåtspapper är silikon.

 • ExpanderaBisfenol A – finns det i era förpackningar?

  Svar:

  Vi på Axfood arbetar kontinuerligt med att minska användningen av kemiska ämnen som kan vara skadliga. I de fall där det är möjligt ska förpackningar innehållande bisfenol A bytas ut mot alternativa förpackningar. För de förpackningar där det kan förekomma bisfenol A uppfylls lagkraven för material som kommer i kontakt med livsmedel.

 • ExpanderaBojkott – varför bojkottar ni inte varor från Israel?

  Svar:

  Axfood säljer inga varor från ockuperade områden i Israel. Däremot kan vi köpa in och sälja varor från områden i Israel som inte är ockuperade. Vi kommunicerar detta tydligt vid inköp och får försäkran från våra leverantörer. Vi skriver alltid ut ursprungsland på frukt och grönt för att du som konsument själv ska kunna ta ställning till vad du vill köpa.

  När det gäller bojkott av ett visst lands varor följer vi FN:s och EU:s rekommendationer för affärsrelationer med andra länder.

 • ExpanderaBäst före-datum – vad gör jag om ett bäst före-datum saknas på en vara?

  Svar:

  Då ber vi dig att kontakta vår Konsumentkontakt så hjälper de till med en reklamation av produkten. Kontaktformulär hittar du här