Gå direkt till innehåll

Index

Index

Axfood ingår i flera svenska och nordiska index som skiljer sig åt vad gäller sammansättning. Nedan listas några exempel på index där Axfood ingår.

OMXS: OMX Stockholm All-Share med och utan utdelning omfattar samtliga aktier som är noterade på Nasdaq Stockholm. Uppdelat i branschindex SX5000 (Consumer Services), SX5300 (Retail) och SX5330 (Food and Drug Retailers).

OMXAFGX: OMX Affärsvärldens Generalindex omfattar samtliga aktier noterade på Nasdaq Stockholm.

OMXSLC: OMX Stockholm Large Cap omfattar samtliga large cap-bolag på Nasdaq Stockholm. Tillgängligt med och utan återinvesterade utdelningar.

OMXS30NEXT: OMX Stockholm 30 Next omfattar de 30 mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm som inte ingår i indexet OMXS30. Tillgängligt med och utan återinvesterade utdelningar.

OMXS60: OMX Stockholm 60 omfattar de 60 mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm. Tillgängligt med och utan återinvesterade utdelningar.

OMXSB: OMX Stockholm Benchmark omfattar de största och mest omsatta bolagen, med representation från många sektorer. Tillgängligt med och utan återinvesterade utdelningar.

OMXN: OMX Nordic All-Share med och utan utdelning omfattar samtliga aktier som är noterade på Nasdaqs nordiska marknadsplatser. Indexet beräknas i olika valutor.

OMXNLC: OMX Nordic Large Cap omfattar samtliga large cap-bolag noterade på Nasdaqs nordiska marknadsplatser. Tillgängligt med och utan återinvesterade utdelningar. Indexet beräknas i olika valutor.