Gå direkt till innehåll

Axfoods samhällsengagemang

Tomat i hand

Axfoods samhällsengagemang

Vi kommer dagligen i kontakt med många delar av samhället. Vår inställning är att visa samhällsengagemang, lyssna och lära, och inte vara rädda att höja vår röst i viktiga frågor där vi kan göra skillnad.

Axfood driver frågor inom både konsumtion och produktion av mat, frågor som vi vill och kan påverka. Ofta är det frågor där vi önskar ökad långsiktighet och förutsebarhet från politiskt håll. Vi för också dialog med myndigheter för att öka kunskapen om vår bransch.

Vi går steget längre inom särskilt viktiga områden, där vi kan föra hela branschen framåt. Med en stark ägare och ett tydligt ledarskap med fokus på hållbarhet vågar vi sticka ut hakan. Samtidigt gör Axfoods organisation och butikskedjor att vi själva kan genomföra de förändringar vi vill se på bredare front.

Stark röst i samhällsdebatten

Axfood har som ambition att visa samhällsengagemang, höras och påverka. Exempelvis har vi fått gehör hos politiska beslutsfattare när det gäller svensk livsmedelsproduktion, minskad användning av antibiotika inom djuruppfödning och skatt på solel för eget bruk. Vi var också drivande i dagligvaruhandelns beslut att ta bort fossilbaserade plastpåsar. Framöver vill vi ta ännu större plats i den offentliga debatten.

Mat 2030 – vårt inspel till regeringens livsmedelsstrategi

Vi verkar för bra och hållbar mat för alla. Därför tog vi 2016 fram rapporten Matkassen 2030, som senare blev Mat 2030, vårt inspel till en hållbar livsmedelsstrategi för Sverige. Detta som ett politiskt inspel till den livsmedelsstrategi som regeringen då arbetade fram. Rapporten handlar bland annat om att främja svenskt jordbruk, förädla svenska mervärden och ställa krav på nytänkande.

Samarbeten och samhällsengagemang för förändring

Tillsammans är vi starkare och åstadkommer mer. Vi vill förändra till det bättre tillsammans med våra kunder. Förutom att kunderna ska hitta bra och hållbara varor i våra butiker, vill vi ge dem möjlighet att engagera sig på andra sätt. Exempelvis kan Willys och Hemköps kunder visa samhällsengagemang genom att välja att skänka sina pantpengar till Rädda Barnen eller SOS Barnbyar i pantautomaterna. 

Ofta agerar vi tillsammans med branschkollegor genom organisationen Svensk Dagligvaruhandel. Producenter och leverantörer hör också till Axfoods mest betydelsefulla samarbetspartners. Vi deltar i initiativet Hållbar livsmedelskedja, som koordineras av WWF, och organisationen Organic Sweden, som främjar konsumtion och export av ekologiska varor. När det gäller att minska klimatpåverkan är nätverket Hagainitiativet Axfoods viktigaste externa arena för förändring.

Läs om våra samarbeten och medlemskap

Matmissionen – Sveriges första sociala supermarket

Ett av våra samarbeten för samhällsengagemang och förändring är Matmissionen, ett initiativ från Axfood som arbetats fram i samarbete med Stockholms Stadsmission. Matmissionen är matbutiken som gör det möjligt för människor som lever i ekonomisk utsatthet att handla mat till reducerat pris. Butiken bidrar till att vi kan minska matsvinnet från vår egen verksamhet, samtidigt som den också är en plats för arbetsträning. Förutom att butiken i sig är en social satsning så går eventuella intäkter till att utveckla Stockholms Stadsmissions arbete med arbetsintegration.

Läs om Matmissionen hos Stockholms Stadsmission