Gå direkt till innehåll

En positiv samhällskraft

Tomat i hand

En positiv samhällskraft

Axfood vill vara en positiv förändringskraft som tar täten för ett hållbart mat-Sverige genom att påverka beslutsfattare, gå före med egna initiativ och driva branschfrågor.

Axfood för dialog med politiker och myndigheter för att öka kunskapen om dagligvaru- och livsmedelsbranschen samt driva på utvecklingen av olika hållbarhetsfrågor. Vi publicerar bland annat årligen rapporten Mat 2030, koncernens förslag till en hållbar livsmedelsstrategi för Sverige, som en del av detta arbete.

Mat 2030

Vi går steget längre inom särskilt viktiga områden, där vi kan föra hela branschen framåt. Med en stark ägare och ett tydligt ledarskap med fokus på hållbarhet vågar vi sticka ut hakan. Axfoods struktur med olika koncept underlättar egna initiativ som leder till viktiga förändringar även utanför den egna verksamheten.

Stark röst i samhällsdebatten

Under åren har vi fått gehör hos politiska beslutsfattare när det gäller svensk livsmedelsproduktion, minskad användning av antibiotika inom djuruppfödning och skatt på solel för eget bruk. Vi var också drivande i dagligvaruhandelns beslut att ta bort fossilbaserade plastpåsar.

Axfood har även drivit frågan om stopp för inblandning av råvara från oljepalmen i biodrivmedel. I Mat 2030 presenterar vi även förslag om bland annat sänkt eller slopad moms på hållbarhetsmärkta livsmedel, sänkta halter av socker och salt för förbättrad folkhälsa samt stöd till restaurering och användning av naturbetesmarker för ökad biologisk mångfald.

Mat 2030, 2023/2024 års version.

Axfood tar initiativ till förändring

Vi har varit först med att ta många initiativ som andra har följt efter. Några exempel på detta är:

  • Ursprungsmärkning av kött
  • Pant på saft- och juiceflaskor av plast
  • Stopp för rödlistad fisk och skaldjur i våra butiker

Axfood samverkar för en hållbar framtid

Många frågor kräver samverkan med andra för att vi ska nå hållbara lösningar som bidrar till mer omfattande förändringar över tid. Axfood arbetar därför med olika branschorganisationer och nätverk.

Axfood agerar ofta tillsammans med andra branschaktörer i Svensk Dagligvaruhandel inom frågor som rör konsumtion eller produktion av mat. Producenter och leverantörer är andra betydelsefulla samarbetspartners.

Vi arbetar aktivt med bland andra Organic Sweden, som främjar konsumtion och export av ekologiska varor och samverkar inom Sweden Food Arena, för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor.

Tillsammans med Stockholms Stadsmission är Axfood medgrundare till Matmissionen, sociala matbutiker som ger ekonomiskt utsatta möjlighet att handla till reducerade priser, samtidigt som matsvinnet minskas. Det är ett initiativ som skalas upp genom att bland andra Svensk Dagligvaruhandel gått in som delägare. 

Som första företag inlededde Axfood 2023 ett rikstäckande samarbete med Ätbart, Svenska matbanksnätverket. Samarbetet innebär lokal matchning av butiker och matbanker över hela landet, samt administrativ stöttning och rådgivning för att minska matsvinnet samtidigt som fler personer i ekonomisk utsatthet får tillgång till mat.

När det gäller minskad klimatpåverkan är företagsnätverket Hagainitiativet, en organisation som Axfood är initiativtagare till, en viktig arena för att driva förändring.

Samarbeten sker även med kunder. Förutom att bidra till en mer hållbar konsumtion genom att välja bra och hållbara varor i butikerna, kan exempelvis Willys och Hemköps kunder skänka sina pantpengar till Rädda Barnen eller SOS Barnbyar i butikernas pantautomater.

Axfoods samarbeten och medlemskap