Gå direkt till innehåll

Utdelning och totalavkastning

Axfoods utdelningspolicy har som mål att utdelningen till aktieägare ska vara minst 50 procent av resultatet efter skatt. Utdelningen delas upp på två betalningstillfällen.


Utdelning 2021

Axfoods årsstämma 2021 beslutade om en ökad utdelning för räkenskapsåret 2020 om 7,50 kronor per aktie (7,25), motsvarande 82 procent av årets resultat. Utdelningsbeloppet delas upp i två utbetalningar om 3,75 kronor vardera. Den första utbetalningen skedde i mars. Avstämningsdag för den andra utbetalningen är fredagen den 24 september. Den beräknade dagen för den andra utbetalningen är onsdagen den 29 september. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till den andra utbetalningen är onsdagen den 22 september.

Utdelningshistorik

Totalavkastning

Aktiekalkylator