Utdelning och totalavkastning

Årsstämman beslutar om utdelning och avstämningsdag för utdelning. Normalt är avstämningsdag 8 dagar efter årsstämman och utbetalningsdag 5 dagar efter avstämningsdag.

Mål
Axfoods utdelningspolicy har som mål att utdelningen till aktieägare ska vara minst 50 procent av resultatet efter skatt.

Utfall
100 procent av 2017 års resultat efter skatt betalades ut i ordinarie utdelning, vilket motsvarar 7,00 kr (6,00) per aktie.

Aktiesplit 2015
Under andra kvartalet 2015 genomförde Axfood en aktiesplit med villkoret 4:1.