Gå direkt till innehåll

Utdelning och totalavkastning

Axfoods utdelningspolicy har som mål att utdelningen till aktieägare ska vara minst 50 procent av resultatet efter skatt. Utdelningen delas upp på två betalningstillfällen.

Årsstämman 2024 beslutade om en utdelning på 8,50 kronor per aktie (8,15) för räkenskapsåret 2023. Utdelningsbeloppet delas upp i två lika stora utbetalningar om vardera 4,25 kronor.

Avstämningsdagar för att få utdelning är fredagen den 22 mars och fredagen den 20 september 2024. Beräknade dagar för utbetalning av utdelningen är onsdagen den 27 mars respektive onsdagen den 25 september 2024. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är onsdagen den 20 mars respektive onsdagen den 18 september 2024.

Utdelningshistorik

Totalavkastning

Aktiekalkylator

;