Gå direkt till innehåll

Utdelning och totalavkastning

Axfoods utdelningspolicy har som mål att utdelningen till aktieägare ska vara minst 50 procent av resultatet efter skatt. Utdelningen delas upp på två betalningstillfällen.

 

Utdelning 2022

Axfoods årsstämma 2022 beslutade om en ökad utdelning för räkenskapsåret 2021 om 7,75 kronor per aktie (7,50), motsvarande 75 procent av årets resultat. Utdelningsbeloppet delas upp i två utbetalningar om 4,00 kronor respektive 3,75 kronor. Avstämningsdagar för att få utdelning är fredagen den 25 mars och fredagen den 23 september 2022. Beräknade dagar för utbetalning av utdelningen är onsdagen den 30 mars respektive onsdagen den 28 september 2022. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är onsdagen den 23 mars respektive onsdagen den 21 september 2022. 

Utdelningshistorik

Totalavkastning

Aktiekalkylator