Gå direkt till innehåll

Analytiker och estimat

Estimat levereras av Modular Finance och baseras på prognoser gjorda av analytiker som följer Axfood. 

Analytikernas estimat, prognoser eller andra åsikter representerar inte Axfood eller dess koncernledning. Axfood kan inte garantera eller ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad.

Definitioner

A - Rapporterat resultat
E - Estimat (genomsnitt)

EBIT - rörelseresultat
Justerat rörelseresultat (EBIT) - rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster
Justerad EBIT marginal - rörelsemarginal exkl. jämförelsestörande poster

Analytiker

Kvartalsvisa estimat

Koncernen

Nettoomsättning per segment

Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster per segment

Rörelsemarginal exkl. jämförelsestörande poster per segment

Årliga estimat

Koncernen

Nettoomsättning per segment

Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster per segment

Rörelsemarginal exkl. jämförelsestörande poster per segment

Senast uppdaterad

;