Gå direkt till innehåll

Axfoods integritetspolicy

Axfoods integritetspolicy

Vi är noga med att skydda din integritet genom en trygg hantering av dina personuppgifter.

Vi månar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina uppgifter. Här har vi samlat information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker våra webbplatser, när du använder våra tjänster eller när du kontaktar oss i olika ärenden.

Axfood AB, org.nr. 556542–0824, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Hur Axfood behandlar dina personuppgifter inom sina olika tjänster

I Axfoods integritetspolicy finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker våra webbplatser, använder våra tjänster och kontaktar oss i sociala medier.

Policyn anger också hur vi behandlar dina personuppgifter i händelse av ett konsumentärende relaterat till någon av våra egna märkesvaror samt hur vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för våra prenumerationstjänster (årsredovisningar och pressmeddelanden). Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan kontakta oss. Vår behandling av dina personuppgifter kan skilja sig åt beroende på vilken eller vilka tjänster du använder eller om du enbart besöker någon av våra webbplatser. I vår integritetspolicy förklarar vi varifrån vi samlar in uppgifter, vem vi kan komma att dela dina uppgifter med, vilka uppgifter vi behandlar samt hur vi behandlar dessa och hur länge vi lagrar dina uppgifter om du nyttjar någon av våra tjänster eller besöker någon av våra webbplatser.

Du hittar Axfoods fullständiga integritetspolicy här

Hur Axfood behandlar dina personuppgifter i samband med en bolagsstämma 

För dig som besöker eller på annat sätt har koppling till vår bolagsstämma har vi tagit fram en särskild integritetspolicy. Integritetspolicyn riktar sig till alla vars personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Bolagsstämman och berör således Axfoods aktieägare samt andra personer som besöker eller som på annat sätt har någon koppling till Bolagsstämman.

Axfoods integritetspolicy för bolagsstämma

Cookies och sociala medier

Nedan kan du läsa om hur Axfood hanterar cookies och liknande tekniker samt uppgifter från sociala medier.

Cookies och liknande tekniker

Vi använder cookies och liknande tekniker på våra webbplatser och i våra webbtjänster. Om du besöker någon av våra webbplatser (axfood.se, garantskafferiet.se, eldoradovaror.se, saklartprodukter.se, vardagsmaten.se, minstingen.se) behandlar vi uppgifter som webbläsarinställningar och plattform samt användargenererad data, exempelvis klick- och besökshistorik.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från Axfood eller våra partners webbservrar och sparas på din enhet enligt nedan.

Varför använder vi cookies?

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de webbplatser och tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar din upplevelse av webbplatserna och tjänsterna. Vi använder cookies och web beacons för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Hur kan du kontrollera Axfoods användande av cookies?

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar optimalt om du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Sociala medier

För närvarande kan du följa Axfood på Facebook, Twitter, Youtube, Instagram och Linkedin. Du kan även följa våra varumärken Garant, Minstingen och Såklart på Facebook och Instagram samt Vardagsmaten.se på Facebook och Twitter.

På dessa konton ansvarar Axfood endast för eventuella personuppgifter som Axfood själv publicerar, inte personuppgifter som andra användare lämnar till oss.

Dina rättigheter

Du har rätt att utöva ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter, vilka beskrivs nedan. För att nyttja dina rättigheter ladda ner och fyll i denna blankett för registerutdrag. Ifylld registerblankett ska sedan skickas via e-post  till Axfoods dataskyddsombud eller postas till följande adress:

Axfood AB
Dataskyddsombud
107 69 Stockholm

Du har rätt att:

  • Få tillgång till dina personuppgifter. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja ha och verifiera den information vi har om dig. En kopia är gratis att begära.
  • Få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
  • Få dina uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
  • Begränsa behandling av dina personuppgifter i vissa fall, t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning – under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.

Hur du kontaktar oss

Om du har du frågor rörande vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Personuppgiftsansvarigs kontaktuppgifter:

Axfood AB
107 69 Stockholm
Besöksadress: Solnavägen 4
Telefon: 08-553 99 900
E-post
Org. nr. 556542–0824

Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud:

Telefon växel: 08-553 99 000 (fråga efter Axfoodkoncernens dataskyddsombud)
E-post