Investerare

Finansiella mål

Axfoods strategiska mål stödjer strategin med lönsam tillväxt, driver arbetet med miljöfrågor och engagerade medarbetare som ska spegla mångfalden i samhället.

Koncernens rörelsemarginal

Långsiktigt ska rörelsemarginalen uppgå till 4 procent. Rörelsemarginalen 2017 uppgick till 4,1 procent.

Soliditet

Soliditeten ska uppgå till minst 25 procent under alla kvartal. Soliditetsmålet uppnåddes i varje kvartal genom god resultatutveckling och kostnadskontroll. Per 31 december 2017 uppgick soliditeten till 39,0 procent.

 

Utdelning

Axfoods utdelningspolicy har som mål att utdelningen till aktieägare ska vara minst 50 procent av resultatet efter skatt. För 2017 föreslår styrelsen att Axfood delar ut 100 procent av årets resultat efter skatt, vilket motsvarar 7 kr per aktie.