Gå direkt till innehåll

Finansiella mål

Axfood styr och följer löpande upp koncernens utveckling utifrån strategiska koncernövergripande mål. Genom en stark finansiell ställning och en hållbar verksamhet skapas utrymme och förutsättningar för långsiktig lönsam tillväxt.

Tillväxt

Axfood ska växa mer än marknaden. Under 2020 ökade Axfood butiksomsättningen med 8,7 procent (6,0). Försäljningen på marknaden ökade med 7,6 procent (3,1) enligt Svensk Dagligvaruhandel. Axfood växte
därmed mer än marknaden och ökade sin marknadsandel, i linje med koncernens mål.

Rörelsemarginal

Långsiktigt ska rörelsemarginalen uppgå till minst 4 procent. Under 2020 uppgick rörelsemarginalen till 4,7 procent (4,5), i linje med koncernens
långsiktiga mål.

Soliditet

Som en konsekvens av övergången till IFRS 16 under 2019 ska soliditeten
uppgå till minst 20 procent vid årets utgång. Per 31 december 2020 uppgick soliditeten till 24,3 procent (24,6), i linje med koncernens mål.