Gå direkt till innehåll

Finansiella mål

Axfoods strategiska mål stödjer strategin med lönsam tillväxt, driver arbetet med miljöfrågor och engagerade medarbetare som ska spegla mångfalden i samhället.

Tillväxt

Axfood ska växa mer än marknaden, vilket var ett nytt mål från 2018.

Under 2019 ökade Axfood butiksomsättningen (inklusive Hemköp franchise) med 6,0 procent (5,3) medan marknaden ökade med 3,1 procent (3,0) procent enligt Svenskt Dagligvaruhandel. Axfood ökade därmed sin marknadsandel.

Rörelsemarginal

Långsiktigt ska rörelsemarginalen uppgå till minst 4 procent.

Under 2019 uppnåddes det långsiktiga målet då rörelsemarginalen uppgick till 4,5 procent (4,2). IFRS 16 påverkade rörelsemarginalen positivt med 0,3 procentenheter.

Soliditet

Som en konsekvens av övergången till IFRS 16 ska soliditeten uppgå till minst 20 procent vid årets utgång. Tidigare var målet att soliditeten skulle uppgå till minst 25 procent varje kvartal.

Per 31 december 2019 uppgick soliditeten till 24,6 procent.