Gå direkt till innehåll

Finansiella mål

Finansiella mål

Axfood styr och följer löpande upp koncernens utveckling utifrån strategiska koncernövergripande mål. Genom en stark finansiell ställning och en hållbar verksamhet skapas utrymme och förutsättningar för långsiktig lönsam tillväxt.

Tillväxt

Axfood ska växa mer än marknaden. Under 2023 ökade Axfood detaljhandelsomsättningen med 14,3 procent (11,9) samtidigt som marknaden ökade med 7,5 procent (5,7) enligt Svensk Dagligvaruhandel och HUI Research.

Med olika koncept och starka marknadspositioner har Axfood under flera år växt snabbare än marknaden, såväl i fysisk butik som inom e-handeln. Under de senaste två åren har trenden accelererat, i synnerhet för Willys, och Axfoods tillväxt har varit dubbelt så hög som marknadens.

Lönsamhet

Långsiktigt ska rörelsemarginalen uppgå till minst 4,5 procent. Under 2023 uppgick rörelsemarginalen till 4,1 procent (4,2).

På grund av bland annat investeringar inom logistiken och förvärvet av Bergendahls Food har rörelsemarginalen legat under lönsamhetsmålet de senaste två åren. Över tid väntas emellertid satsningarna, tillsammans med utvecklingen i butikskedjorna, skapa goda förutsättningar för ökad lönsamhet.

Finansiell ställning

Soliditeten ska uppgå till minst 20 procent vid årets utgång. Per 31 december 2023 var soliditeten 23,9 procent (24,1).

Axfood har en solid balansräkning och affärsmodellen skapar ett stabilt kassaflöde. Målet är att upprätthålla en stark finansiell ställning för att ha handlingsutrymme och flexibilitet att göra investeringar som gynnar koncernen på lång sikt.