Gå direkt till innehåll

Finansiella mål

Finansiella mål

Axfood styr och följer löpande upp koncernens utveckling utifrån strategiska koncernövergripande mål. Genom en stark finansiell ställning och en hållbar verksamhet skapas utrymme och förutsättningar för långsiktig lönsam tillväxt.

Tillväxt

Axfood ska växa mer än marknaden. Under 2021 ökade Axfood butiksomsättningen med 1,9 procent (8,7) samtidigt som marknaden ökade med 1,3 procent (7,6) enligt Svensk Dagligvaruhandel och HUI Research. Axfood växte därmed mer än marknaden och ökade sin marknadsandel, i linje med koncernens mål.

Rörelsemarginal

Långsiktigt ska rörelsemarginalen uppgå till minst 4,5 procent. Under 2021 höjdes målet från den tidigare nivån om minst 4,0 procent. Under 2021 uppgick rörelsemarginalen till 4,7 procent (4,7).

Soliditet

Soliditeten ska uppgå till minst 20 procent vid årets utgång. Målet justerades under 2019 som en konsekvens av övergången till IFRS 16. Per 31 december 2021 var soliditeten 21,8 procent (24,3).