Gå direkt till innehåll

Revisorer

Revisorer

Revisor utses av årsstämman efter förslag från valberedningen och väljs för en period av två år.

Revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes av årsstämman 2022 för perioden fram till slutet av årsstämman 2024.

Tjänster från revisorn vid sidan av revisionsuppdraget ska endast tillhandahållas i en omfattning som är förenlig med reglerna i revisorslagen och FARs yrkesetiska regler avseende revisors opartiskhet och självständighet.

Hans Warén, auktoriserad revisor och styrelseordförande för Deloitte i Sverige, är huvudansvarig revisor fram till årsstämman 2023. Utöver uppdraget i Axfood är han huvudansvarig revisor för Industrivärden, SKF och Trelleborg. Därefter kommer den auktoriserade revisorn Didrik Roos vara huvudansvarig fram till årsstämman 2024. Utöver uppdraget i Axfood är han huvudansvarig revisor för Boozt, H&M och Tele2.

Ersättningar till revisorer, Deloitte

Koncernen, Mkr 2021 2020
Ersättning för revisionsuppdrag 5 5
Revisionstjänster utöver revisionsuppdraget 0 0
Övriga tjänster 2 0
Summa 7 5

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och koncernredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. Övriga tjänster avser skatterådgivning samt övriga konsultationer.