Investerare

Nyckeltal per aktie

Nyckeltal per aktie 2017

Ordinarie utdelning, styrelsens förslag

7,00

Utdelning i % av nettoresultat

100,0

Antal utestående aktier

209 676 712

Börskurs årets slut

158,10

Börsvärde årets slut, Mkr

33 181

Högsta/lägsta slutkurs

161,00/133,30

Direktavkastning, %

4,4

Resultat per aktie

6,98

Eget kapital per aktie

20,35

P/E tal

22,7

Omsättningshastighet %

45

Volatilitet, standardavvikelse

15,98

Beta

0,41

Antal aktieägare

49 292