Gå direkt till innehåll

Nyckeltal för Axfoodaktien

Axfoods aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2020 till 262 Mkr, fördelat på drygt 209 miljoner aktier med ett kvotvärde av 1,25 kronor per aktie. Varje aktie har en röst.

Belopp i kronor 2020 2019
Ordinarie utdelning 7,50 7,25
Utdelningsprocent, % 82,2 92,1
Antal utestående aktier, miljoner 209 198 604 209 298 712
Aktiekurs vid årets slut 191,80 208,40
Börsvärde årets slut, Mkr 40 253 43 737
Högsta slutkurs 217,60 212,50
Lägsta slutkurs 168,40 151,90
Direktavkastning, % 3,9 3,5
Resultat per aktie före utspädning 9,12 7,87
Eget kapital per aktie 20,70 19,21
P/E-tal 21,0 26,5
Omsättningshastighet, % 50 34
Volatilitet, standardavvikelse 27,6 19,1
Beta 0,23 0,39
Antal aktieägare vid årets slut 80 342 61 592