Investerare

Nyckeltal per aktie

Nyckeltal per aktie 2018

Ordinarie utdelning, styrelsens förslag

7,00

Utdelning i % av nettoresultat

94,4

Antal utestående aktier

209 494 712

Börskurs årets slut

151,70

Börsvärde årets slut, Mkr

31 837

Högsta/lägsta slutkurs

185,70/140,20

Direktavkastning, %

4,6

Resultat per aktie

7,41

Eget kapital per aktie

20,54

P/E tal

20,5

Omsättningshastighet %

50

Volatilitet, standardavvikelse

20,37

Beta

0,42

Antal aktieägare

52 202