Gå direkt till innehåll

Nyckeltal för Axfoodaktien

Nyckeltal för Axfoodaktien

Axfoods aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2021 till 262 Mkr, fördelat på 209 870 712 aktier med ett kvotvärde av 1,25 kronor per aktie. Varje aktie har en röst.

Belopp i kronor 2021 2020
Ordinarie utdelning 7,75 7,50
Utdelningsprocent, % 75,4 82,2
Antal utestående aktier, miljoner 209 104 732 209 198 604
Aktiekurs vid årets slut 260,40 191,80
Börsvärde årets slut, Mkr 54 650 40 253
Högsta slutkurs 260,40 217,60
Lägsta slutkurs 192,70 168,40
Direktavkastning, % 3,0 3,9
Resultat per aktie före utspädning 10,28 9,12
Eget kapital per aktie 23,68 20,70
P/E-tal 25,3 21,0
Omsättningshastighet, % 41 50
Volatilitet, standardavvikelse 14,7 27,6
Beta 0,27 0,23
Antal aktieägare vid årets slut 97 249 80 342