Gå direkt till innehåll

Nyckeltal för aktien

Nyckeltal för aktien

Axfoods aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2023 till 271 Mkr, fördelat på 216 843 240 aktier med ett kvotvärde av 1,25 kronor per aktie. Varje aktie har en röst.

Belopp i kronor 2023 2022
Ordinarie utdelning 8,50 8,15
Utdelningsprocent, % 77,8 73,8
Antal utestående aktier, miljoner 215 777 588 215 805 384
Aktiekurs vid årets slut 273,00 285,90
Börsvärde årets slut, Mkr 59 198 61 995
Högsta slutkurs 293,70 333,60
Lägsta slutkurs 223,60 233,20
Direktavkastning, % 3,1 2,9
Resultat per aktie före utspädning 10,92 11,04
Eget kapital per aktie 31,87 30,62
P/E-tal 25,0 25,9
Daglig omsättning relativt börsvärde (totalt), % 0,41 0,51
Volatilitet, standardavvikelse 22,7 28,6
Beta 0,15 0,30
Antal aktieägare vid årets slut 124 252 117 685