Gå direkt till innehåll

Nyckeltal för Axfoodaktien

Nyckeltal 2020

7,50

ordinarie utdelning, kr

82,2

utdelningsprocent, %

209,2

antal utestående aktier, miljoner

191,80

aktiekurs årets slut, kr

40 253

börsvärde årets slut, Mkr

217,60

högsta slutkurs, kr

168,40

lägsta slutkurs, kr

3,9

direktavkastning, %

9,12

resultat per aktie före utspädning, kr

20,70

eget kapital per aktie, kr

21,0

P/E-tal

50

omsättningshastighet, %

27,6

volatilitet, standardavvikelse

0,23

beta

80 342

antal aktieägare