Gå direkt till innehåll

Risk och riskhantering

Axfoods verksamhet är liksom all affärsverksamhet förenad med risker. Riskerna kan delas in i operativa, strategiska och finansiella. Risker är något som påverkar Axfoods verksamhet negativt men som rätt hanterade även tillför värde. Hur risker hanteras har därför stor betydelse för bolagets framgång.

Operativa och strategiska risker som exempelvis risk för avbrott i logistikkedjan, klimat- och miljörisker och risk för arbetsmarknadskonflikter.

Axfoodkoncernen är exponerad för finansiella risker i form av finansierings- och likviditetsrisker, ränterisker, valutarisker och kreditrisker.