Gå direkt till innehåll

Risk och riskhantering

Operativa och strategiska risker som exempelvis risk för avbrott i logistikkedjan, klimat- och miljörisker och risk för arbetsmarknadskonflikter.

Axfoodkoncernen är exponerad för finansiella risker i form av finansierings- och likviditetsrisker, ränterisker, valutarisker och kreditrisker.