Investerare

Verksamhetsrisker

Så jobbar Axfood med operativa och strategiska risker som exempelvis brand, miljörisker och arbetsmarknadskonflikter.

Investerare

Finansiella risker

Så jobbar Axfood med att förebygga och hantera finansiella risker som exempelvis marknads-, ränte-, valuta- och kreditrisker.